Ruční vytvoření obsahu

Ve Wordu můžete vložit buď automaticky vytvořený obsah, který v závislosti na stylu nadpisů obsah automaticky naplní a aktualizuje, nebo můžete obsah vytvořit ručně. Ručně vytvořené obsahy se občas hodí pro krátké dokumenty, které se nemění, nebo když nadpisy dokumentu nepoužívají předdefinované styly nadpisů. Ručně vytvořené obsahy vyžadují při aktualizaci více práce než automaticky vytvořené obsahy, protože se musí ručně aktualizovat při každém přidání, změně nebo odebrání nadpisů nebo stránek v dokumentu.

 1. Klikněte v dokumentu na místo, kam chcete vložit obsah.

  Tip : Pokud chcete obsah vložit na samostatnou stránku nebo chcete u obsahu použít jiná čísla stránek než ve zbytku dokumentu, vložte obsah do samostatného oddílu tak, že před obsah a za něj vložíte konec oddílu.

 2. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 3. Na kartě Document Elements (Prvky dokumentu) najeďte myší v části Table of Contents (Obsah) na styl obsahu, klikněte na More Down Arrow a potom klikněte v části Manual Table of Contents (Ručně vytvořený obsah) na požadovaný návrh.

  Karta Prvky dokumentu, skupina Obsah

  Poznámka : Pokud se zobrazí chyba oznamující, že Word nenašel žádné položky obsahu, znamená to, že jste vybrali styl automaticky vytvořeného obsahu a že jste nenaformátovali žádné nadpisy pomocí některého z předdefinovaných stylů nadpisů. Opakujte krok 3 a nezapomeňte vybrat návrh ručně vytvořeného obsahu.

 4. Zadejte do obsahu nadpisy a čísla stránek, aby odpovídaly jejich umístění v dokumentu.

 5. Pokud chcete přidat další položky, zkopírujte existující položku a potom ji vložte na požadované místo v obsahu.

Viz taky

Vytvoření nebo úprava obsahu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×