Roztahování, zmenšování nebo přesouvání ovládacích prvků při změně velikosti formuláře

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Ve výchozím nastavení zůstávají ovládací prvky ukotvené k levému hornímu rohu formuláře a při změně velikosti formuláře zůstává jejich velikost stejná. Pokud chcete toto chování změnit, můžete použít příkaz Ukotvení. Můžete třeba nakonfigurovat textové pole tak, aby se při zvětšení formuláře roztáhlo dolů a doprava. Text ovládacího prvku pak bude čitelnější.

V tomto článku:

Ukotvení ovládacího prvku

Důležité informace při použití rozložení ovládacího prvku

Ukotvení ovládacího prvku

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář, který chcete změnit, a pak klikněte na Návrhové zobrazení.

 2. Ve formuláři klikněte na ovládací prvek, u kterého chcete použít chování ukotvení.

 3. Na kartě Uspořádat klikněte ve skupině Velikost na Ukotvení Obrázek tlačítka .

 4. Klikněte na požadovanou možnost.

  Možnosti ukotvení

  Možnost ukotvení

  Chování ovládacího prvku při změně velikosti formuláře

  Vlevo nahoře (výchozí)

  Ovládací prvek je ukotvený v levém horním rohu formuláře a jeho velikost se nemění.

  Roztáhnout dolů

  Ovládací prvek je ukotvený v levém horním rohu formuláře a aby vyplnil dostupný prostor roztáhne se dolů.

  Vlevo dole

  Ovládací prvek je ukotvený v levém dolním rohu formuláře a jeho velikost se nemění.

  Roztáhnout nahoře napříč

  Ovládací prvek je ukotvený v levém horním rohu formuláře a aby vyplnil dostupný prostor roztáhne ve vodorovném směru.

  Roztáhnout dolů a napříč

  Ovládací prvek je ukotvený v levém horním rohu formuláře a aby vyplnil dostupný prostor roztáhne se dolů a napříč.

  Roztáhnout dole napříč

  Ovládací prvek je ukotvený v levém dolním rohu formuláře a aby vyplnil dostupný prostor roztáhne ve vodorovném směru.

  Vpravo nahoře

  Ovládací prvek je ukotvený v pravém horním rohu formuláře a jeho velikost se nemění.

  Roztáhnout dolů a doprava

  Ovládací prvek je ukotvený v pravém horním rohu formuláře a aby vyplnil dostupný prostor roztáhne ve svislém směru.

  Vpravo dole

  Ovládací prvek je ukotvený v pravém dolním rohu formuláře a jeho velikost se nemění.

  Poznámka: 

  • Pokud je vlastnost Orientace formuláře nastavená na Zprava doleva, bude výchozím ukotvením pro příkazy „roztáhnout napříč“ pravá strana formuláře místo levé.

  • Pokud pro ovládací prvek zadáte některou z možností „roztažení“, ovládací prvek nebude nikdy menší než rozměry zadané ve vlastnostech Šířka a Výška ovládacího prvku.

Tip: Pokud chcete, aby se ovládací prvek při změně velikosti formuláře přestal roztahovat, zmenšovat nebo přesunovat, nastavte možnost ukotvení ovládacího prvku zpět na výchozí hodnotu Vlevo nahoře.

Ukotvení příkazového tlačítka

 • Pokud jste Access nakonfigurovali tak, aby zobrazoval objekty jako překrývající se okna a ne jako dokumenty s kartami, vámi vybrané chování ukotvení bude vidět, když změníte velikost okna formuláře (nebo když změníte velikost okna Accessu, pokud je formulář maximalizovaný). Pokud jste databázi nastavili tak, aby zobrazovala objekty jako karty dokumentu (což je výchozí nastavení), bude vámi vybrané chování ukotvení vidět jenom při změně velikosti okna Accessu.

  Jak nastavím možnosti okna dokumentu?

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na Možnosti aplikace Access.

  2. Klikněte na možnost Aktuální databáze.

  3. V části Možnosti aplikace vyberte v části Možnosti okna dokumentu možnost Překrývající se okna nebo Dokumenty s kartami.

Tip: V návrhovém zobrazení se ujistěte, že formulář má velikost, která zajišťuje minimální mezery mřížky pod ovládacími prvky a napravo od nich. Zajistíte tak, že se ovládací prvky ukotví a roztáhnou k dolnímu a pravému okraji okna formuláře. Nastavte také šířku a výšku každého roztahujícího se ovládacího prvku na minimální velikost, kterou byste použili za normálních okolností.

Nastavení velikostí ovládacích prvků a okrajů ve formuláři

1. Textové pole Popis bylo nastavené, aby se roztáhlo dolů a napříč, a bylo nastavené na svou minimální použitelnou velikost.

2. Velikost návrhové mřížky formuláře byla nastavená tak, aby v ní zůstalo jenom malé množství prázdného místa.

Poznámka: Než budete moct změnit velikost návrhové mřížky formuláře, bude pravděpodobně potřeba přesunout nebo změnit velikost ostatních ovládacích prvků formuláře (zejména položek v záhlaví a zápatí formuláře).

Začátek stránky

Důležité informace při použití rozložení ovládacích prvků

Rozložení ovládacího prvku je mřížka podobná tabulce, která umožňuje zarovnat více ovládacích prvků formuláře. Rozložení ovládacího prvku jsou užitečná, protože s jejich pomocí můžete rychle zarovnat a umístit skupiny ovládacích prvků současně, aniž byste nejdřív museli vybrat každý prvek zvlášť. Když vytvoříte formulář pomocí některého z nástrojů pro rychlé vytvoření ve skupině Formuláře na kartě Vytvořit, Access zobrazí pole v rozložení ovládacího prvku ve výchozím nastavení.

Rozložení ovládacího prvku existují ve dvou variantách: skládané a tabulkové. Ve formulářích s jednou položkou (to jsou ty, které mají vlastnost Výchozí zobrazení nastavenou na Samostatný formulář), Access používá ve výchozím nastavení skládané rozložení ovládacího prvku. Ve skládaném rozložení funkce ukotvení přesunuje a roztahuje ovládací prvky svisle a vodorovně.

Ve formulářích s více položkami (to jsou ty, které mají vlastnost Výchozí zobrazení nastavenou na Nekonečné formuláře), Access používá ve výchozím nastavení tabulkové rozložení ovládacího prvku. V tabulkovém rozložení funkce ukotvení přesunuje a roztahuje ovládací prvky jenom ve svislém směru. Například možnost ukotvení Roztáhnout dolů a napříč způsobí, že se ovládací prvek roztáhne napříč, ale nikoli dolů.

V každém rozložení ovládacího prvku můžete určit ukotvení pouze pro jeden ovládací prvek. Ukotvení ostatních ovládacích prvků v rozložení ovládacího prvku se nastaví automaticky podle následující tabulky:

Možnost ukotvení

Automatické nastavení ostatních ovládacích prvků ve stejném rozložení ovládacího prvku

Skládané rozložení

Tabulkové rozložení

Vlevo nahoře (výchozí)

Všechny ostatní ovládací prvky jsou nastavené na Vlevo nahoře.

Všechny ostatní ovládací prvky jsou nastavené na Vlevo nahoře.

Roztáhnout dolů

Ovládací prvky nahoře jsou nastavené na Vlevo nahoře. Ovládací prvky dole jsou nastavené na Vlevo dole.

Všechny ostatní ovládací prvky jsou nastavené na Roztáhnout dolů.

Vlevo dole

Všechny ostatní ovládací prvky jsou nastavené na Vlevo dole.

Všechny ostatní ovládací prvky jsou nastavené na Vlevo dole.

Roztáhnout nahoře napříč

Všechny ostatní ovládací prvky jsou nastavené na Roztáhnout nahoře napříč.

Ovládací prvky vlevo jsou nastavené na Vlevo nahoře. Ovládací prvky vpravo jsou nastavené na Vpravo nahoře.

Roztáhnout dolů a napříč

Ovládací prvky nahoře jsou nastavené na Roztáhnout nahoře napříč. Ovládací prvky dole jsou nastavené na Roztáhnout dole napříč.

Ovládací prvky vlevo jsou nastavené na Roztáhnout dolů. Ovládací prvky vpravo jsou nastavené na Roztáhnout dolů a doprava.

Roztáhnout dole napříč

Všechny ostatní ovládací prvky jsou nastavené na Roztáhnout dole napříč.

Ovládací prvky vlevo jsou nastavené na Vlevo dole. Ovládací prvky vpravo jsou nastavené na Vpravo dole.

Vpravo nahoře

Všechny ostatní ovládací prvky jsou nastavené na Vpravo nahoře.

Všechny ostatní ovládací prvky jsou nastavené na Vpravo nahoře.

Roztáhnout dolů a doprava

Ovládací prvky nahoře jsou nastavené na Vpravo nahoře. Ovládací prvky dole jsou nastavené na Vpravo dole.

Všechny ostatní ovládací prvky jsou nastavené na Roztáhnout dolů a doprava.

Vpravo dole

Všechny ostatní ovládací prvky jsou nastavené na Vpravo dole.

Všechny ostatní ovládací prvky jsou nastavené na Vpravo dole.

Poznámka: Abyste dosáhli požadovaného chování ukotvení, může být v závislosti na návrhu formuláře potřeba odebrat ovládací prvek z rozložení ovládacího prvku. Pokud chcete z rozložení ovládacího prvku odebrat ovládací prvek, když je sestava otevřená v návrhovém zobrazení, vyberte ovládací prvky, které chcete z rozložení odebrat, a potom na kartě Uspořádat ve skupině Rozložení ovládacího prvku klikněte na Odebrat.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×