Rozložení stránky ve stylu novinových sloupců

Word ve výchozím nastavení zapisuje text do jediného sloupce, který vyplňuje od jednoho kraje ke druhému. Text ale můžete zformátovat i do více sloupců, kterým se říká „novinové sloupce.“ Ty obvykle následují jeden za druhým – jakmile text zaplní jeden sloupec, plynule pokračuje ve sloupci dalším. Pokud chcete přesněji nastavit zalamování textu ve sloupci, můžete na zvolené místo ručně vložit konec sloupce, případně nastavit stejnou délku sloupců. Když použijete více sloupců, text nejdřív vyplní první sloupec a pak bude plynule pokračovat odshora ve sloupci druhém.

Stránka, která obsahuje text ve sloupcích

A page with text in columns

Udělejte některou z těchto věcí:

Vytváření sloupců

 1. V nabídce View (Zobrazit) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

Vytváření sloupců

Akce

V celém dokumentu

V nabídce Edit (Úpravy) klikněte na Select All (Vybrat vše).

V části dokumentu

Vyberte text.

Ve stávajícím oddílu

Klikněte na oddíl nebo vyberte více oddílů.

 1. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Paragraph (Odstavec) na Column button a pak na požadovaný počet sloupců.

Změna počtu sloupců

 1. V nabídce View (Zobrazit) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

Použití změn

Akce

V celém dokumentu

V nabídce Edit (Úpravy) klikněte na Select All (Vybrat vše).

V části dokumentu

Vyberte text.

Ve stávajícím oddílu

Klikněte na oddíl nebo vyberte více oddílů.

 1. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Paragraph (Odstavec) na Column button a pak na požadovaný počet sloupců.

Změna šířky sloupců

 1. V nabídce View (Zobrazit) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

Použití změn

Akce

V celém dokumentu

V nabídce Edit (Úpravy) klikněte na Select All (Vybrat vše).

V části dokumentu

Vyberte text.

Ve stávajícím oddílu

Klikněte na oddíl nebo vyberte více oddílů.

 1. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Paragraph (Odstavec) na   Column button a potom na Columns (Sloupce).

 2. V políčkách Width (Šířka) nastavte šířku sloupců.

Vložení konce sloupce na konkrétní místo

 1. V dokumentu klikněte na místo, kam chcete vložit konec sloupce.

 2. Na kartě Layout (Rozvržení) v části Page Setup (Vzhled stránky) klikněte na Break (Konec nebo zalomení) a pak na Column (Sloupec).

  Word Layout tab, Page Setup group

Nastavení stejné délky všech sloupců

Pokud váš dokument obsahuje sloupce nebo text, který zcela nevyplňuje stránku, můžete jej uspořádat do stejně dlouhých sloupců.

 1. V nabídce View (Zobrazit) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Pokud text ještě není uspořádaný do sloupců, vytvořte sloupce.

 3. Klikněte za poslední znak na konci sloupců, které chcete upravit.

 4. Na kartě Layout (Rozložení) v části Page Setup (Vzhled stránky) klikněte na Break (Konec nebo zalomení) a pak ve skupinovém rámečku Section Breaks (Zalamování odstavců) klikněte na Continuous (Plynulé).

  Word Layout tab, Page Setup group

  Word do textu průběžně vkládá konec oddílu a rovnoměrně tak text rozděluje do jednotlivých sloupců.

  Nevyrovnané a vyrovnané sloupce

  Unbalanced and balanced columns

  Tip : Pokud chcete, aby text za uspořádanými sloupci pokračoval na nové stránce, klikněte za průběžné zalomení odstavce a pak vložte ručně zadaný konec stránky.

Zobrazení hranic sloupců

Pokud chcete mít rozvržení stránky ještě přehlednější, můžete si zapnout zobrazení tečkovaných čar kolem sloupců, stránek a objektů. Tato ohraničení se netisknou.

 1. V nabídce Word klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V části Authoring and Proofing Tools (Nástroje pro vytváření obsahu a kontrolu pravopisu) klikněte na View (Zobrazení).

 3. V části Show (Zobrazit) zaškrtněte políčko Text Boundaries (Hranice textu).

Viz taky

Ovládání stránkování

Vložení, odstranění nebo změna konce oddílu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×