Rozhodnutí o uložení obrázků jednotlivých zobrazení v nástroji Power View ve službě SharePoint

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Power View v SharePointu ukládá obrázek každého zobrazení v jeho aktuálním stavu jako náhled pro jiné uživatele (v galerii Power Pivot, v PowerPointu a v dalších aplikacích). Obrázky náhledů zobrazení jsou obrázky, které Power View zobrazuje v režimu návrhu v podokně Zobrazení. Jedná se o snímky zobrazení. Když sestavu Power View uložíte, ve výchozím nastavení se zároveň s ní uloží taky tyto obrázky. V tom případě se zobrazí následovně:

  • V galerii Power Pivot na SharePoint Serveru 2013, stejně jako se zobrazují listy Microsoft Excelu

  • V režimu návrhu aplikace PowerPoint, stejně jako statické obrázky zobrazení při exportu sestavy

Když však ukládáte soubor poprvé nebo zvolíte možnost Uložit jako, máte možnost tyto obrázky neuložit.

Vypnutí ukládání obrázků náhledu se sestavou

  1. V nástroji Power View klikněte v nabídce Soubor na příkaz Uložit jako.

  2. V dialogovém okně Uložit jako zrušte zaškrtnutí políčka Uložit náhledy obrázků se sestavou.

Upozornění : Náhledy neukládejte, pokud se zobrazují informace, které považujete za citlivé. Mějte na paměti, že karuselové zobrazení v galerii Power Pivot zobrazuje obrázky v čitelné velikosti. Zobrazení bez obrázků náhledu se zobrazují s ikonou vodoznaku a popiskem Náhled není k dispozici.

Otevřete-li a zobrazíte-li zobrazení v sestavě, která obsahuje uložené náhledy, budou při uložení sestavy uloženy také aktualizované náhledy. Chcete-li tomu zabránit, uložte obsah pomocí tlačítka Uložit jako.

Karuselové zobrazení v galerii Power Pivot v SharePointu

Karuselové zobrazení v galerii PowerPivot

Poznámky : 

  • Existují dvě verze nástroje Power View: nástroj Power View v aplikaci Excel 2013 a nástroj Power View ve službě SharePoint 2013. Tento článek se zabývá pouze nástrojem Power View ve službě SharePoint 2013. Pokud uložíte sešit aplikace Excel, který obsahuje listy nástroje Power View, do knihovny SharePoint se službami Excel Services, zobrazí se listy nástroje Power View spolu s dalšími listy v sešitu.

  • Získejte podrobnější informace o dalších možnostech nástroje Power View.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×