Rozdíly mezi použitím sešitu v aplikaci Excel a službě Excel Services

Služba Excel Services je v první řadě navržena jako webový systém pro vytváření sestav a prohlížení dat v sešitech aplikace Excel a podporuje pouze dílčí sadu funkcí aplikace Microsoft Office Excel 2007. V následujících částech je uveden souhrnný přehled funkcí aplikace Office Excel 2007 podporovaných a nepodporovaných ve službě Excel Services.

Důležité : Možnost publikovat sešit aplikace Excel na serveru do služby Excel Services je k dispozici pouze ve verzích Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 a Microsoft Office Excel 2007.

V tomto článku

Podporované a nepodporované funkce při načítání sešitu

Podporované a nepodporované funkce listu

Podporované a nepodporované funkce prohlížení sešitu

Podporované a nepodporované funkce při práci se sešitem

Podporované a nepodporované funkce při načítání sešitu

Sešit ve službě Excel Services, který je ve formátu souboru sešitu (XLSX) nebo ve formátu binárního sešitu (XLSB) aplikace Office Excel 2007, je možné načíst jako sešit pouze pro čtení třemi způsoby:

 • Zadáním adresy URL nebo cesty UNC ve vlastnosti Sešit ve webové části aplikace Excel Web Access.

 • Připojením webové části Seznam knihovny dokumentů k webové části aplikace Excel Web Access a potom předáním adresy URL sešitu uloženého v knihovně dokumentů pro zobrazení v aplikaci Microsoft Office Excel Web Access.

 • Zobrazením sešitu uloženého v knihovně dokumentů v prohlížeči. (Přejděte na položku, klepněte na šipku vedle a potom klepněte na položku Zobrazit ve webovém prohlížeči.)

Žádné další formáty souborů aplikace Microsoft Office Excel nejsou podporovány, například sešity s podporou maker aplikace Office Excel 2007 nebo sešity aplikace Office Excel 2007 97-2003.

Poznámka : Máte-li příslušná oprávnění, můžete sešit otevřít také v aplikaci Office Excel 2007 v klientském počítači prostřednictvím nabídky Otevřít na panelu nástrojů aplikace Office Excel Web Access jako běžný sešit (s možností čtení a zápisu) nebo jako snímek určený jen pro čtení. Další informace naleznete v tématu nápovědy aplikace Excel Web Access týkajícím se otevření sešitu nebo snímku v aplikaci Excel ze serveru služby Excel Services.

Podporované funkce

Při načítání sešitu jsou podporovány následující funkce:

Funkce

Komentáře

Funkce    

Kromě několika výjimek jsou podporovány všechny funkce listu aplikace Excel. Další informace naleznete v následující části, Podporované a nepodporované funkce listu.

Kalendářní data    

Systém kalendářních dat v systémech Windows a Macintosh.

Tabulky aplikace Excel    

Data v tabulkách, záhlaví sloupců, vypočítané sloupce, součty řádků, strukturované odkazy a styly aplikace Excel.

Buňky    

Hodnoty buněk včetně sloučených buněk a přetečení obsahu buněk.

Názvy    

Definované názvy a pojmenované oblasti.

Výpočty    

Nastavení výpočtů a přepočtů výpočtů, včetně nastavení automatických výpočtů, automatických výpočtů kromě tabulek, ručních a iterativních výpočtů pro oblasti nebo celé listy. Další informace naleznete v části Výpočet a přepočet dat ve službě Excel Services nápovědy aplikace Excel Web Access

Grafy    

Grafy, oblasti grafů a kontingenční grafy. Další informace naleznete v tématu nápovědy aplikace Excel Web Access Použití grafů a kontingenčních grafů ve službě Excel Services.

Formátování    

Formátování buněk a oblastí buněk, podmíněné formátování v sešitech (mimo formátování pomocí datových čar a ikon) a formáty čísel.

Připojení    

Připojení ke zdrojům externích dat včetně kontingenčních tabulek OLAP.

Citlivostní analýza    

Výsledky nástrojů citlivostních analýz včetně hledání řešení, tabulek dat, scénářů, řešitele a řad.

Sloučení    

Sloučená data v oblastech

Zdroje dat    

SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005, zprostředkovatelé OLEDB a ovladače ODBC

Nepodporované funkce

Sešity, které obsahují následující nepodporované funkce, nebudou v rámci Excel Services načteny ani zobrazeny. Pro dosažení nejlepších výsledků vždy uložte sešit aplikace Office Excel 2007 pomocí příkazu Excel Services (klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klepněte na šipku vedle příkazu Publikovat a poté v části Distribuovat dokument dalším uživatelům klepněte na možnost Excel Services). Chcete-li ověřit, zda je funkce podporována, zaškrtněte políčko Otevřít tento sešit v prohlížeči po uložení v dialogovém okně Uložit ve formátu pro službu Excel Services a zkuste sešit zobrazit v prohlížeči. Pokud funkce není podporována, zobrazí služba Excel Services upozornění.

Následující funkce nejsou podporovány a zabrání v načtení sešitu:

Funkce

Komentáře

VBA    

Kód, makra, doplňky a uživatelem definované funkce aplikace VBA (Visual Basic for Applications).

Poznámka :  Programátor může upravit aplikaci Excel Services různými způsoby včetně vytvoření uživatelsky definovaných funkcí (UDF). Další informace naleznete v sadě SDK (Software Development Kit) pro aplikaci Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Starší jazyky maker    

Makra aplikace Microsoft Excel 4.0 a listy dialogů aplikace Microsoft 5.0.

Ovládací prvky    

Ovládací prvky panelu nástrojů Formulář, ovládací prvky soupravy nástrojů a všechny ovládací prvky ActiveX.

XML    

Mapování XML a vložené inteligentní značky

Zabezpečení a ochrana osobních údajů    

Sešity, listy nebo oblasti s ochranou a sešity, které obsahují službu Správa informačních práv.

Poznámka : Pro ochranu sešitů ve službě Excel Services použijte práva a oprávnění služby Microsoft Windows SharePoint Services.

Obrázky a objekty     

Propojené nebo vložené objekty a obrázky, automatické tvary, WordArt a diagramy, například organizační grafy.

Rukopis    

Všechny funkce rukopisu včetně kreslení, psaní a poznámek.

OLE a DDE     

Objekty OLE (Object Linking and Embedding) a propojení DDE (Dynamic Data Exchange).

Zobrazené vzorce    

Sešity uložené se zobrazenými vzorci

Ověření dat    

Ochrana před zadáním neplatných dat a vytváření rozevíracích seznamů.

Zdroje dat     

Služby načítání dat pro aplikaci Microsoft Business Solutions, seznamy služby Windows SharePoint Services, systém Microsoft SQL Server, oblasti externích dat (označované také jako tabulky dotazů) a tabulky propojené se seznamy služby Windows SharePoint Services

Dotazy    

Webové a textové dotazy.

Externí odkazy na propojené sešity    

Vytváření externích odkazů (také nazývaných propojení) na určitou oblast buněk, na definovaný název určité oblasti buněk nebo jako součást definice názvu

Komentáře    

Zobrazení a úprava komentářů.

Sloučení    

Sloučená data v kontingenčních tabulkách.

Sdílené sešity    

Sdílení sešitů a řešení konfliktních změn

Digitální podpisy    

Viditelné a neviditelné digitální podpisy v sešitu

Připojené panely nástrojů    

Vlastní panely nástrojů připojené k sešitu pomocí aplikace Office Excel 2003 dříve, než byl sešit převeden na formát aplikace Excel 2007

Začátek stránky

Podporované a nepodporované funkce listu

Při načtení a přepočtu sešitu jsou plně podporovány všechny funkce s výjimkou funkcí HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ, RTD a SQL.Request. Tyto funkce mají omezenou podporu.

Funkce:

Aplikace Excel vrátí:

Služba Excel Services vrátí:

HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ    

Aktivní hypertextový odkaz, na který můžete klepnout a otevřít.

Jedna z následujících možností:

 • Aktivní hypertextový odkaz, na který lze přejít klepnutím, jsou-li nastaveny vlastnosti Office Excel Web Access Všechny interakce sešitu a Navigace v sešitu.

 • Aktivní hypertextový odkaz na jinou webovou stránku nebo dokument, na který lze přejít klepnutím (avšak nikoli do místa uvnitř sešitu), je-li nastavena vlastnost Office Excel Web Access Všechny interakce sešitu, a naopak vlastnost Navigace v sešitu nastavena není.

 • Neaktivní hypertextový odkaz v podobě textového řetězce, na který nelze přejít klepnutím, pokud nejsou nastaveny vlastnosti Office Excel Web Access Všechny interakce sešitu a Navigace v sešitu.

RTD    

Data reálného času z programu, který podporuje automatizaci modelu COM.

Následující:

 • Zobrazí se všechny hodnoty vrácené funkcí RTD, které jsou aktuálně uloženy v sešitu.

 • Pokud nejsou aktuálně vráceny žádné hodnoty, je vrácena chyba #N/A.

 • Pokud služba Excel Services přepočítá sešit a pokusí se spustit funkci RTD nebo SQL.Request, je vrácena chyba #N/A.

K otestování vrácené hodnoty můžete také použít funkce JE.CHYBHODN nebo IFERROR.

SQL.Request    

Výsledky dotazu, který je připojen k externímu zdroji dat.

Následující:

 • Zobrazí se všechny hodnoty vrácené funkcí SQL.Request, které jsou aktuálně uloženy v sešitu.

 • Pokud nejsou aktuálně vráceny žádné hodnoty, je vrácena chyba #N/A.

 • Pokud služba Excel Services přepočítá sešit a pokusí se spustit funkci RTD nebo SQL.Request, je vrácena chyba #N/A.

K otestování vrácené hodnoty můžete také použít funkce JE.CHYBHODN nebo IFERROR.

ZNAK    

Znak definovaný číslem a symbol bloku pro znaky, které se netisknou

Znak definovaný číslem a prázdná hodnota pro znaky, které se netisknou

POLÍČKO    

Informace o formátu, poloze nebo obsahu levé horní buňky oblasti.

Chyba #HODNOTA!.

O.PROSTŘEDÍ    

Cesta aktuálního adresáře nebo složky v klientském počítači.

Chyba #HODNOTA!.

Jsou-li vypočteny na serveru se službou Excel Services a v aplikaci Excel v klientském počítači, mohou následující náhodné funkce vrátit rozdílné hodnoty.

Funkce:

Aplikace Excel vrátí:

Služba Excel Services vrátí:

NYNÍ    

Datum a čas klientského počítače.

Datum a čas serverového počítače.

DNES    

Datum klientského počítače.

Datum serverového počítače.

NÁHČÍSLO, RANDBETWEEN    

Náhodné, a proto při každém spuštění jiné číslo

Náhodné, a proto při každém spuštění jiné číslo

Začátek stránky

Podporované a nepodporované funkce prohlížení sešitu

Prohlížení sešitu v rámci Excel Services na serveru je velmi podobné jako prohlížení sešitu v aplikaci Excel v klientském počítači, existují však mezi nimi rozdíly. Všimněte si, že bez ohledu na to, zda jsou tyto funkce podporovány či nikoli, nebrání v načtení sešitu a jsou v sešitu zachovány, aby s nimi bylo možné i nadále požadovaným způsobem pracovat v aplikaci Excel.

Podporované funkce

Následující funkce jsou podporovány, mohou se však na serveru zobrazovat odlišně:

Funkce

Komentáře

Hypertextové odkazy    

Jsou podporovány, avšak jsou kontrolovány vlastnostmi aplikace Office Excel Web Access následujícím způsobem:

 • Aktivní hypertextový odkaz, na který lze přejít klepnutím, jsou-li nastaveny vlastnosti Office Excel Web Access Všechny interakce sešitu a Navigace v sešitu.

 • Aktivní hypertextový odkaz na jinou webovou stránku nebo dokument, na který lze přejít klepnutím (avšak nikoli do místa uvnitř sešitu), je-li nastavena vlastnost Office Excel Web Access Všechny interakce sešitu, a naopak vlastnost Navigace v sešitu nastavena není.

 • Neaktivní hypertextový odkaz v podobě textového řetězce, na který nelze přejít klepnutím, pokud nejsou nastaveny vlastnosti Office Excel Web Access Všechny interakce sešitu a Navigace v sešitu.

Písma    

Písma mají obvykle stejný styl a velikost na serveru jako v klientském počítači. Pokud však není na serveru dostupné konkrétní písmo, může být použito náhradní písmo. Uživatel také může styly a velikosti písma ignorovat v prohlížeči, například v aplikaci Internet Explorer.

Grafy a kontingenční grafy     

Grafy a kontingenční grafy jsou statické obrázky a aktualizují se a opakovaně zobrazují při práci (filtrování, třídění atd.) s daty, na nichž je daný graf založen, nebo s daty v připojené kontingenční tabulce. Další informace naleznete v tématu nápovědy aplikace Excel Web Access Použití grafů a kontingenčních grafů ve službě Excel Services.

Čárové okraje     

Následující čárové okraje jsou plně podporovány: všechny barvy čar, styly nepřerušovaných a dvojitých čar, plné, kosočtvercové a přerušované čáry, tenké, střední a tlusté čáry.

Poznámka : Následující čárové okraje jsou částečně podporovány: styly trojitých a dvojitých čar, plné, kosočtvercové a čtverečkované čáry a krátce a dlouze přerušované čáry.

Směry přechodů barev    

Vodorovné a svislé směry přechodů barev.

Barva výplně buňky     

Všechny barvy výplně.

Zarovnání buněk    

Jsou podporovány všechna zarovnání buněk s výjimkou zarovnání svisle do bloku a svisle distribuovaně, která jsou nahrazena zarovnáním svisle na střed.

Otáčení textu    

Otočení textu je podporováno spolu s přetečením obsahu buněk a záhlaví sloupců. Vodorovné a svislé zarovnání je omezeno na zarovnání vlevo u kladného otočení (+) a na zarovnání vpravo u záporného otočení (-).

Obousměrný text    

Je plně podporován, pokud je zobrazena sada znaků z jednoho jazyka.

Podmíněné formátování Služby pro analýzu     

Podmíněné formátování služby pro analýzu serveru Microsoft SQL Server je omezeno na barvu písma, barvu výplně, příznaky písma (tučné, kurzíva, podtržené nebo přeškrtnuté) a řetězce formátování jako jsou formáty čísel.

Posunování listu    

Počet řádků a sloupců, které je možné na listu posunout, je omezen na maximální počet 500. Pro zobrazení další sady řádků a sloupců mimo aktuální omezení můžete použít navigační tlačítka. Další informace naleznete v tématu nápovědy aplikace Excel Web Access Navigace v sešitu ve službě Excel Services.

Nepodporované funkce

Následující funkce nejsou podporovány:

Funkce

Komentáře

Hypertextové odkazy v grafech    

Klepnutí na hypertextové odkazy a jejich otevření v grafech.

Tabulky    

Nahrazení záhlaví sloupců na listech záhlavími tabulek aplikace Excel při posunování záhlaví mimo zobrazení v oblasti posunování.

Vzory výplní buněk    

Všechny vzorky výplně.

Směry přechodů barev    

Šikmo nahoru, šikmo dolů a z rohu na střed.

Otočení textu    

Výplň ani vzor buňky se s textem neotáčí, šikmé ohraničení se zobrazuje jakoby text nebyl otočen a vodorovné a svislé zarovnání je omezeno na zarovnání vlevo u kladného otáčení (+) a na zarovnání vpravo u záporného otáčení (-).

Obousměrný text    

Ve svislém textu není podporováno míchání textových znaků psaných oběma směry, které mají odlišnou orientaci symbolu (neboli tvaru znaku). Ve svislém textu nejsou například podporovány znaky ( (levá závorka) a ) (pravá závorka).

Čárová ohraničení     

Následující čárové okraje nejsou částečně podporovány: styly trojitých a dvojitých čar, plné, kosočtvercové a čtverečkované čáry a krátce a dlouze přerušované čáry.

Grafy    

Prostorové efekty pro grafiku sady Office 2007, například efekt stínu, záře, deformace, zkosení hran, rozostření okrajů, změny barvy a odrazu. Tyto efekty byly odstraněny nebo byly převedeny na jiné efekty.

Následující prostorové grafy nejsou podporovány:

 • Prostorový povrchový

 • Prostorový drátěný povrchový

 • Obrysový

 • Drátěný obrysový

Formátovaný text v objektu, například odrážky a různá písma nebo velikosti písma, který je převeden na prostý text.

Svislé zarovnání textu

Poznámka : Ačkoliv je v aplikaci Excel Services podporováno zobrazení vložených grafů na listech i zobrazení původních grafů na listech s grafem, není podporováno zobrazení vloženého grafu, který autor zkopíroval nebo přesunul z normálního listu na list s grafem.

Záhlaví řádků a sloupců    

Následující formátování v záhlaví řádků a sloupců: dvojité účetnické, dvojitě podtržené, horní a dolní index

Netisknutelné znaky    

Text se 7bitovou hodnotou ASCII (dílčí sada znakové sady ANSI) 0 až 32 a jakékoli znaky nepodporované jazykem XML verze 1.0.

Tisk    

Rozložení stránky a záhlaví a zápatí stránky.

Popisy    

Popisy vlastností členů Služby pro analýzu serveru Microsoft SQL Server.

XML    

Rozšiřovací balíky XML

Začátek stránky

Podporované a nepodporované funkce při práci se sešitem

Po načtení do služby Excel Services můžete se sešitem pracovat různými způsoby. Některé způsoby interakce však nejsou podporovány.

Poznámka : Jinou možností interakce, která je jedinečná v rámci Excel Services, je vytvoření a změna parametrů, jež dočasně změní hodnoty buněk v sešitu. Tuto akci můžete provést v podokně parametrů Excel Services nebo prostřednictvím předání dat do aplikace Excel Web Access z připojené webové části, například webové části Filtr. Další informace naleznete v tématu nápovědy aplikace Excel Web Access Změna parametrů sešitu ve službě Excel Services.

Podporované funkce

Následující funkce jsou podporovány, mohou se však chovat odlišně.

Funkce

Komentáře

Kontingenční tabulka     

Filtrování sestav, výběr členů, rozbalování (přechod k podrobnějším informacím) a sbalování (přechod k obecnějším informacím) úrovní dat, řazení, filtrování a zobrazení a skrytí mezisoučtů.

Najít     Obrázek tlačítka

Hledání textu, čísel a dat podle přesné shody včetně malých a velkých písmen a hledání podle části obsahu buňky.

Jednoduchý výběr    

Výběr jedné buňky, řádku nebo sloupce.

Filtrování a řazení    

Použití nabídky Filtr, filtrování podle textu, čísel, dat a časů, zadání více kritérií a řazení. Další informace naleznete v části Filtrování dat ve službě Excel Services a Řazení dat ve službě Excel Services v nápovědě aplikace Excel Web Access.

Osnova    

Vytváření osnov, včetně zobrazení a skrytí podrobností. Další informace naleznete v tématu Vytváření datových osnov ve službě Excel Services v nápovědě aplikace Excel Web Access.

Scénáře    

Provádění předdefinovaného scénáře.

Aktualizovat    

Aktualizace externích zdrojů dat včetně všech zdrojů dat v aktuálním sešitu, konkrétních zdrojů dat, pravidelná aktualizace, ruční aktualizace a aktualizace při načtení sešitu. Další informace naleznete v tématu Aktualizace externích dat ve službě Excel Services v nápovědě aplikace Excel Web Access.

Výpočet    

Automatický a ruční výpočet. Další informace naleznete v tématu nápovědy aplikace Excel Web Access Počítání a přepočítání dat ve službě Excel Services.

Poznámka : Ačkoli služba Excel Services podporuje načtení sešitu obsahujícího cyklické odkazy, je chování při zjišťování cyklických odkazů při načtení či přepočtu sešitu odlišné. V případě, že služba Excel Services nemůže vyřešit cyklický odkaz, zobrazí za určitých okolností varovnou zprávu, že existuje cyklický dotaz. Vypočtené hodnoty jsou stejné jako hodnoty, které byste získali při zrušení operace v aplikaci Excel v klientském počítači. Ve skutečnosti je v rámci Excel Services automaticky zrušen cyklický odkaz, aby se zabránilo snížení výkonu serveru výpočtem.

Nepodporované funkce

Následující funkce nejsou podporovány:

Funkce

Komentáře

Kontingenční tabulka     

Možnosti Skupina podrobností a Zobrazit podrobnosti (také nazývané přecházení) u dat OLAP, hledání členů, akce Služby pro analýzu serveru Microsoft SQL Server nebo použití seznamu polí k přidání, novému uspořádání či odebrání polí.

Kontingenční graf     

Přímá práce s kontingenčním grafem (protože se jedná o statický obrázek).

Asynchronní vyhodnocování funkcí pro datovou krychli    

Asynchronní načítání dat při vyhodnocení funkce pro datovou krychli a zobrazení zprávy #GETTINGDATA před načtením všech dat. Všechna data jsou načtena synchronně před zobrazením nebo opakovaným zobrazením.

Najít     Obrázek tlačítka

Hledání podle podkladových dat (v protikladu k hledání formátovaných dat a shody včetně malých a velkých písmen).

Nahradit    

Nahrazení textu a hodnot po použití funkce Najít Obrázek tlačítka .

Změna velikosti řádků a sloupců    

Změny šířky a výšky řádků a sloupců.

Rozšířený výběr    

Výběr sousedících a nesousedících oblastí buněk nebo celého listu.

Výpočet    

Změna nastavení výpočtu sešitu po jeho načtení. Další informace naleznete v tématu Výpočet a přepočet dat ve službě Excel Services v nápovědě aplikace Excel Web Access.

Filtrování a řazení    

Řazení a filtrování podle barvy a uložení použitého filtru a řazení do sešitu v rámci Excel Services. Další informace naleznete v tématech Filtrování dat ve službě Excel Services a Řazení dat ve službě Excel Services v nápovědě aplikace Excel Web Access.

Přejít na     

Všechny operace typu Přejít na.

Správa příček    

Uvolnění a ukotvení příček.

Lupa    

Úprava zobrazení listu podle procenta skutečné velikosti.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×