Rozdělení zobrazení

Když rozdělíte zobrazení, získáte dva různé typy informací o projektu – dvě zobrazení – na obrazovce současně. Můžete třeba zobrazit podrobnosti o konkrétním úkolu bez ztráty velkého obrázku zobrazeného v Ganttově diagramu.

 1. Klikněte na Zobrazení a zaškrtněte políčko Podrobnosti. Vedle zaškrtávacího políčka vyberte, co chcete mít v dolní polovině obrazovky.

 2. V horní části zobrazení vyberte úkol nebo zdroj.

 3. V dolní části zobrazení se objeví další podrobnosti o úkolu.

 4. Pokud budete chtít rozdělení kdykoli zrušit, poklikejte na dvojitou čáru mezi horním a dolním zobrazením.

  Obrázek rozdělení okna na kombinované zobrazení

  Tip pro řízení projektu:    Horní zobrazení je téměř vždycky aktivní zobrazení, které řídí, co se zobrazí ve druhém zobrazení. Dolní zobrazení obvykle ukazuje podrobnosti o úkolech, zdrojích nebo přiřazeních, které vyberete nahoře.

Přidání sestavy do rozděleného zobrazení

Sestavy vám pomůžou zobrazit mnohem více informací o projektu v rozděleném zobrazení.

Můžete například vložit sestavu znázorňující procento dokončení jednotlivých souhrnných úkolů v horním zobrazení. Pak přidáte Ganttův diagram do dolního zobrazení pro řešení problémů s projektem.

 1. Vytvořte a přizpůsobte sestavu. Můžete změnit barvy a přidat grafy, tabulky, odkazy a vizuální efekty.

 2. Klikněte na kartu Zobrazení a pak zaškrtněte políčko Podrobnosti.

 3. Vedle zaškrtávacího políčka vyberte, co chcete mít v dolní polovině obrazovky.

Změna horního nebo dolního zobrazení

 1. Klikněte kamkoli do horního nebo dolního zobrazení.

 2. Klikněte na Zobrazení a vyberte jiné zobrazení ze skupiny Zobrazení úkolů nebo Zobrazení zdrojů.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×