Rozdíly mezi používáním dokumentů v prohlížeči a ve Wordu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Microsoft Word Online umožňuje provádět základní úpravy a změny formátování dokumentů ve webovém prohlížeči. Pro pokročilejší funkce použijte v aplikaci Word Online příkaz Otevřít v aplikaci Word. Pokud uložíte dokument ve Wordu, uloží se na web, kde jste ho otevřeli pomocí aplikace Word Online.

Dokument, který otevřete v aplikaci Word Online, je stejný jako dokument, který otevřete v desktopové aplikaci Word. Některé funkce ale pracují v těchto dvou prostředích odlišně.

Poznámka: Pokud používáte Word Online se Sharepointem 2010, přečtěte si tuto verzi rozdíly mezi používáním dokumentů v prohlížeči a ve Wordu.

V tomto článku

Formáty souborů podporované ve Wordu Online

Funkce podporované pro prohlížení a tisk

Funkce, které prohlížeče a desktopové aplikace liší

Otvírání a ukládání

Úpravy a formátování

Revize

Objekty

Formáty souborů podporované ve webové aplikaci Word Online

Word Online umožňuje otevírat dokumenty v těchto formátech:

  • Dokument Word (*.docx)

  • Šablona Word (*.dotx)

  • Dokument Word s podporou maker (*.docm) nebo Šablona Word s podporou maker (*.dotm)
    Dokument můžete otevřít, ale makra se nespustí.

  • Dokument Word 97-2003 (*.doc) nebo Šablona Word 97-2003 (*.dot)
    Word Online dokumenty v těchto formátech zobrazuje, ale pokud chcete upravit dokument v prohlížeči, Word Online uloží novou kopii dokumentu ve formátu DOCX nebo DOTX. Word Online nemůže ukládat dokumenty ve formátech DOC ani DOT.

  • Formát ODT (OpenDocument Text)

  • Formát PDF (Portable Document Format)

Word Online nemůže otevírat dokumenty v jiných formátech souborů. Mezi nepodporované formáty patří: RTF (Rich Text Format), HTML (Hypertext Markup Language) a MHTML (Multipurpose Internet Mail Extensions HTML).

Začátek stránky

Podporované funkce pro prohlížení a tisk

Při zobrazení nebo tisk dokumentu ve Word Online, dokumentu vypadá stejně jako v rozložení při tisku zobrazení v aplikaci Word plochy app. Word Online čtečce souborů PDF pro tisk dokumentů (viz seznam podporované prohlížeče souborů PDF). Pokud chcete funkce aplikace Word pro tisk (třeba úpravy okraje stránky), klikněte na tlačítko Otevřít v aplikaci Word a vytisknout v desktopové aplikaci Word.

Při zobrazování dokumentu fungují některé funkce jinak v prohlížeči než v desktopové aplikaci Word. Pokud chcete používat funkce, které nejsou dostupné ve webové aplikaci Word Online, klikněte na Otevřít v aplikaci Word.

Funkce

Funguje ve webové aplikaci Word Online takto

Zobrazení Rozložení při tisku

V zobrazení pro čtení zobrazí Word Online dokument tak, jak vypadá v zobrazení Rozložení při tisku. Další zobrazení dostupná v desktopové aplikaci Word (Osnova, Koncept, Rozložení webové stránky a Čtení na celé obrazovce) nejsou ve webové aplikaci Word Online dostupná. Stejně tak i funkce jako navigační podokno, zobrazení vedle sebe a rozdělení oken nejsou ve webové aplikaci Word Online dostupné.

Pravítka a mřížka

Word Online nezobrazuje pravítka a mřížky.

Začátek stránky

Funkce, které se u prohlížeče a desktopové aplikace liší

Při úpravě dokumentu v Word Online dokumentu jsou uvedeny v zobrazení pro úpravy, můžete upravovat a formátovat text. Zobrazení pro úpravy se nezobrazují formátování stránky, třeba okraje nebo konce stránek, titulní stránky nebo záhlaví a zápatí. Různé druhy objekty navíc zobrazují jako zástupné symboly.

Následující tabulky popisují, jak Word Online podporuje funkce, které můžete použít pro vaše dokumenty. Pokud chcete používat i jiné funkce než ty, které jsou dostupné ve webové aplikaci Word Online, klikněte na Otevřít v aplikaci Word.

Otvírání a ukládání

Funkce

Funguje ve webové aplikaci Word Online takto

Správa přístupových práv k informacím (IRM)

V aplikaci Outlook Online přílohy a Sharepointových knihoven, které jsou chráněné technologií IRM Word Online otevírat dokumenty pro čtení, ale ne pro úpravy. K dokumentům v Word Online nelze přidat ochranou technologií IRM.

Ochrana heslem

Word Online nemůže otevřít dokumenty, které jsou šifrované heslem.

Oprávnění k úpravám

Dokument vyžadující heslo pro úpravy se otevře ve webové aplikaci Word Online v zobrazení pro čtení, ale nedá se upravovat v prohlížeči. Omezení úprav odstraníte kliknutím na Otevřít v aplikaci Word.

Správa verzí

Správa verzí se provádí na serveru, ne ve webové aplikaci Word Online. Pokud je dokument uložený ve službě OneDrive, použijte funkci Historie verzí ve službě OneDrive. Pokud je dokument uložený v sharepointové knihovně, zjistěte, jestli je nakonfigurovaná funkce Historie verzí pro tuto knihovnu.

Úpravy a formátování

Funkce

Funguje ve webové aplikaci Word Online takto

Kopírování a vkládání

Můžete kopírovat a vkládat text a kopírovat a vkládat obrázky z webu. Text je naformátovaný tak, aby odpovídal okolnímu textu v oblasti, do které ho v aplikaci Word Online vkládáte.

Formátování písma

Můžete použít tučné písmo, kurzívu, podtržení, přeškrtnutí, dolní index, horní index, druh písma, velikost, barvu a zvýraznění. Formátování písma můžete taky zrušit.

Formátování odstavce

Odstavce můžete zarovnat doleva, doprava nebo na střed. Text může běžet zprava doleva nebo zleva doprava. Můžete zvětšit nebo zmenšit odsazení nebo upravit řádkování. Odstavce můžete formátovat jako seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam. Formátování můžete i odstranit.

Číslování a odrážky

Použijte některý z několika předdefinovaných stylů odrážek nebo číslování.

Styly

Použijte jeden z galerie předdefinovaných stylů. Formátování můžete taky odstranit. Ve webové aplikaci Word Online nemůžete vytvářet nové styly ani je upravovat.

Funkce Najít

Funkce Najít je k dispozici jenom v zobrazení pro čtení. Funkce Najít a nahradit není ve webové aplikaci Word Online dostupná.

Lupa

Funkce Lupa je k dispozici pouze v zobrazení pro čtení. Zvětšení nebo zmenšení v zobrazení pro úpravy dosáhnete pomocí nastavení zobrazení v prohlížeči.

Konce řádků a konce stránek

Konce řádků a konce stránek jsou vidět v zobrazení pro čtení. V zobrazení pro úpravy vypadají konce řádků stejně jako konce odstavců a konce stránek nejsou označené.

Sloupce

Rozložení stránky se zachová, ale nemůžete ho ve webové aplikaci Word Online upravovat.

Motiv, barva stránky, vodoznaky

Motiv a pozadí stránky se v dokumentu zachovají, nemůžete je ale ve webové aplikaci Word Online upravovat.

Spoluvytváření

Ve webové aplikaci Word Online může současně pracovat víc autorů. Spoluvytváření funguje v aplikaci Word 2010 nebo novější a v aplikaci Word for Mac 2011.

Revize

Funkce

Funguje ve webové aplikaci Word Online takto

Nástroje kontroly pravopisu

Můžete provádět kontrolu pravopisu a nastavit jazyk kontroly pravopisu pomocí integrovaného slovníku. Word Online nepodporuje používání vlastního slovníku a nezahrnuje kontrolu gramatiky, překlad ani tezaurus.

Automatické opravy

Word Online opravuje běžné chyby při psaní, třeba přehodí písmena, která zadáte ve špatném pořadí (například „rpo“ změní na „pro“). Pokud Word Online udělá opravu, kterou nechcete, zrušíte ji stisknutím kláves Ctrl+Z. Na rozdíl od desktopové aplikace Word neumožňuje Word Online automatické opravy nijak přizpůsobit.

Sledované změny

Sledované změny se zobrazí v zobrazení pro čtení. Pokud chcete sledování změn zapnout nebo vypnout, klikněte na Otevřít v aplikaci Word.

Objekty

Funkce

Funguje ve webové aplikaci Word Online takto

Hypertextové odkazy

Můžete vkládat, upravovat a sledovat hypertextové odkazy. Záložky a křížové odkazy ve webové aplikaci Word Online fungují a můžete upravovat jejich zobrazovaný text, ale ne jejich cíl.

Tabulky

Můžete vkládat tabulky. Výběr můžete provádět podle tabulky, sloupce, řádku nebo buňky. Můžete provádět odstranění podle tabulky, sloupce nebo řádku. Můžete vkládat řádky a sloupce, zarovnávat text buněk doleva, doprava nebo na střed. V dokumentu zůstanou zachované důmyslnější funkce tabulek, třeba styly tabulky, velikost buněk, směr textu a pořadí řazení, ve webové aplikaci Word Online je ale nemůžete konfigurovat.

Obrázky

Vložení obrázků nebo klipartů uložený ve vašem počítači nebo z Bingu. Můžete použít více stylů obrázků, napsat alternativního textu a změna velikosti, ale obrázky, nejde přetáhnout do nového umístění. Místo toho stisknutím kláves Ctrl + X vyjmout a stiskněte Ctrl + V do nového umístění vložte. Složitější funkce pro práci s obrázky, například oříznutí, nejsou k dispozici v Word Online. Snímky obrazovky nelze vytvořit přímo v Word Online, ale obrazovek v zobrazení dokumentu jako obrázky v Word Online.

Obrazce, grafy, textová pole, obrázky SmartArt, objekty WordArt

Tyto objekty se v dokumentu zobrazí podle očekávání v zobrazení pro čtení. V zobrazení pro úpravy se zobrazí jako zástupné symboly, které můžete odstranit, ale nemůžete je upravit. Ve webové aplikaci Word Online je nemůžete přesouvat ani upravovat jejich velikost.

Rovnice, symboly a rukopis

Tyto objekty se v dokumentu zobrazí podle očekávání v zobrazení pro čtení. V zobrazení pro úpravy se zobrazí jako zástupné symboly, které můžete odstranit, ale nemůžete je upravit. Ve webové aplikaci Word Online je nemůžete přesouvat ani upravovat jejich velikost.

Pole, ovládací prvky obsahu, titulní stránka

Tyto objekty se v dokumentu zobrazují podle očekávání v zobrazení pro čtení. Obsah polí a ovládací prvky obsahu jsou vidět v zobrazení pro úpravy, ale nedají se upravovat ani aktualizovat. Titulní stránka se zobrazuje jako řada zástupných symbolů pro prvky, jako jsou třeba textová pole.

Záhlaví a zápatí

Tyto objekty se v dokumentu zobrazí podle očekávání v zobrazení pro čtení. Záhlaví a zápatí, včetně čísel stránek, jsou v zobrazení pro úpravy skryté.

Poznámky pod čarou, vysvětlivky, bibliografie, obsah, rejstřík

Tyto objekty se v dokumentu zobrazí podle očekávání v zobrazení pro čtení. V zobrazení pro úpravy se zobrazí jako zástupné symboly, které můžete odstranit, ale nemůžete je upravit nebo aktualizovat.

Makra

Dokumenty, které obsahují makra, můžete zobrazit, upravit, vytisknout a sdílet, pokud ale chcete spustit makra, klikněte na Otevřít v aplikaci Word.

Ovládací prvky ActiveX, vložené objekty OLE, řádek podpisu

Tyto objekty se v dokumentu zobrazí podle očekávání v zobrazení pro čtení. V zobrazení pro úpravy se zobrazí jako zástupné symboly, které můžete odstranit, ale nemůžete je upravit. Ve webové aplikaci Word Online je nemůžete přesouvat ani upravovat jejich velikost.

Propojené obrázky a vložené soubory

Tyto objekty jsou v dokumentu zachované, ale ve webové aplikaci Word Online se zobrazí jako zástupné symboly.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×