Rozšíření zobrazení z jedné stránky na dvě

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pojem „rozložení na dvě stránky“ může být trochu matoucí, a proto si před přechodem k poslednímu oddílu s příslušným postupem přečtěte první dva oddíly, ve kterých je tento pojem definován.

Co je rozložení na dvě stránky

Rozložení na dvě stránky je konvence používaná při tisku, která představuje úvodní a koncové stránky ve vázané nebo přeložené publikaci, například knize, brožuře, bulletinu nebo přání. Stránky v rozložení na dvě stránky jsou často vzájemně zrcadlově převrácené.

Například v následujícím čtyřstránkovém bulletinu tvoří stránky 2 a 3 rozložení na dvě stránky.

Dvoustránková v bulletinu

Pokud porovnáte umístění čísel stránek, nadpisů a okrajů na stránkách 2 a 3, můžete vidět, že stránka 3 je zrcadlovým obrazem stránky 2.

Stránky v rozložení na dvě stránky však nemusí být vždy zobrazeny zrcadlově.

Dvojstránky v přání s přeložením nahoře:

V tomto přání, které se otevírá zdola nahoru, je vnitřní část přání v rozložení na dvě stránky.

Oblast řazení stránek (ovládací prvek v pravém dolním rohu okna publikace s ikonami ve tvaru stránek) vypadá v případě čtyřstránkového bulletinu i přání následovně.

Řazení stránek s dvojstránky

V případě bulletinu odpovídá každá ikona v řazení stránek jedné stránce bulletinu. V případě přání je za stránku považována každá plocha s jedinečným obsahem. Všimněte si, že ikony pro stránky 2 a 3 vypadají jako protilehlé stránky.

Co není rozložení na dvě stránky

Ne každé dvě stránky v publikaci tvoří rozložení. Například:

 • V publikacích, které mají přední a zadní stranu (například pohlednice nebo brožury), tyto strany netvoří rozložení na dvě stránky. Obě strany mají svůj vlastní obsah, ale nelze je zobrazit současně.

  Přední straně publikaci typu pohlednice

  U této pohlednice lze zobrazit buď přední nebo zadní stranu.

  Řazení stránek pro pohlednici vypadá následovně.

  Řazení stránek bez dvě stránky

  Přední i zadní strana pohlednice jsou znázorněny vlastní ikonou stránky. I v případě, že pro publikaci typu pohleddnice nastavíte rozložení na dvě stránky, nebude možné zobrazit současně obě strany.

 • Webové publikace jsou tvořeny řadou jednotlivých stránek, které nelze zobrazit v rozložení na dvě stránky.

  Poznámka : Chcete-li zjistit, zda se jedná o webovou publikaci, podívejte se na záhlaví publikace. V závislosti na typu otevřené publikace je v záhlaví zobrazeno buď Tisková publikace nebo Webová publikace.

  Tři webové stránky z webu publikování

  Stránky na webu jsou samostatné. Nemá smysl navrhovat webové stránky tak, aby je bylo možné zobrazit současně. Při otevření webové publikace proto není příkaz Rozložit na dvě stránky v nabídce Zobrazit k dispozici.

Tip:  U pohlednic, brožur a webových publikací nelze zobrazit dvě stránky současně pro práci na obsahu. Pokud chcete dvě či více stránek zobrazit společně, pouze abyste si je mohli prohlédnout, můžete použít funkci Náhled. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Náhled. Klepněte na tlačítko Více stránek a vyberte požadovaný počet stránek, které chcete zobrazit.

Zobrazení rozložení na dvě stránky

 • V nabídce Zobrazit zaškrtněte políčko Rozložit na dvě stránky.

Poznámka : 

 • Pokud není v nabídce Zobrazit zobrazen příkaz Rozložit na dvě stránky, pracujete s webovou publikací. Ve webové publikaci nelze zobrazit rozložení na dvě stránky.

 • V publikacích typu pohlednice a brožura nelze současně zobrazit přední a zadní stranu publikace. Příkaz Rozložit na dvě stránky nebude mít na zobrazení žádný vliv.

 • Použití příkazu Rozložit na dvě stránky se projeví, pouze pokud má publikace tři a více stránek.

 • Zobrazíte-li u vícestránkové publikace první stránku, nemusí být použití příkazu Rozložit na dvě stránky zřejmé. Rozložení na dvě stránky zobrazíte klepnutím na ikony stránek 2 a 3 v oblasti řazení stránek.

 • Stránky, které nenásledují za sebou, nelze zobrazit současně.

 • Chcete-li přepnout zpět na zobrazení pouze jedné stránky, zrušte v nabídce Zobrazit zaškrtnutí políčka Rozložit na dvě stránky.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×