Rovnoměrné rozdělení projektové práce mezi dostupné zdroje

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Mají některé vaše pracovní zdroje přiřazeno příliš mnoho práce? Konflikty nebo přetížení zdrojů lze vyřešit pomocí funkce vyrovnávání zdrojů v aplikaci Project. Vyrovnávání se provádí posunutím úkolů na pozdější termín nebo jejich rozdělením tak, aby zdroje přiřazené k těmto úkolům již nebyly přetížené.

Vyrovnání obrázek provedena

Když je vyrovnání, Project nezmění, kteří každý úkol přiřazen. Projekt vyrovnání jenom pracovních zdrojů, Obecné zdroje a potvrzeného zdrojů. Není to vyrovnání materiálové zdroje, nákladové zdroje nebo navržené zdroje.

Poznámka : Z důvodu tyto změny úkolů můžete vyrovnání posunout datum dokončení některé úkoly a následně také projektu Datum dokončení.

Tip :  Při zobrazení zdrojů (včetně zobrazení Týmový plánovač) jsou přetížené zdroje označeny červeně. V Ganttově diagramu jsou přetížené zdroje označeny červeným obrázkem ve sloupci Indikátory.

Před vyrovnáním může být vhodné změnit některá nastavení.

 • Priorit úkolů,    které označují důležitost úkolu a jeho dostupnost pro vyrovnání.

 • Priority projektů    zjistit dostupnost projektu pro vyrovnání.

 • Vyrovnání možností,    které vám pomůžou vyladit projektu určí, jakým vyrovnání úkoly, které s nimi a do jaké míry.

Co chcete udělat?

Rozdělit práci v projektu pomocí vyrovnání

Změna nastavení vyrovnávání

Nastavení priorit úkolů

Nastavit priority projektů

Rozdělení práce v projektu pomocí vyrovnání

 1. Klikněte na kartu Zdroje.

 2. Ve skupinovém rámečku úroveň klikněte na jednu z následujících možností.

  Obrázek úroveň skupiny

 3. Výběr úrovně    Slouží k vyrovnat pouze úkoly, které jsou vybrány. Chcete-li vybrat více úkolů, které spolu sousedí, vyberte první úkol ve výběru a potom stiskněte klávesu SHIFT a vyberte poslední úkol ve výběru. Chcete-li vybrat více úkolů, které nejsou spolu sousedí, vyberte každý úkol podržením klávesy CTRL a výběrem úkolu.

  To je užitečná, když může být přijatelné pro zdroje přetížení na některé úkoly v plánu projektu, ale vedoucí projektů libovolný text do řešení přetížení u jiných konkrétních úkolů

 4. Vyrovnat zdroje    Slouží k vyrovnat pouze úkoly s konkrétní zdroje přiřazené. Klikněte na Vyrovnat zdroj a potom vyberte zdroj, kterému jsou přiřazené úkoly. Chcete-li vybrat více zdrojů pomocí CTRL.
  Pokud vybraný zdroj pracuje na úkoly, které obsahují více zdrojů, nebude budou přesunuty přiřazení.

 5. Všechny úrovně    Slouží k úroveň všech zdrojů v všechny úkoly v plánu projektu.

 6. Možnosti vyrovnání    Slouží k upravit nastavení, které slouží v aplikaci Project pro vyrovnání. V tomto článku najdete v části na vyrovnání změnit nastavení .

 7. Vymazat vyrovnání    Slouží k vrácení projevů předchozí vyrovnání.

 8. Další přetížení    Slouží k přejděte k dalšímu úkolu přetížených zdrojů. Slouží k více snadno zorientujete v tom účinky vyrovnání na jednotlivé úlohy.

Začátek stránky

Změna nastavení vyrovnávání

Změny vyrovnávání vám umožňují upřesnit způsob, jakým aplikace Project určuje úkoly pro vyrovnání a rozsah tohoto vyrovnání.

 1. Klikněte na kartu zdroje. Ve skupinovém rámečku úroveň klikněte na Možnosti vyrovnání.

  Obrázek úroveň skupiny

 2. V dialogovém okně vyrovnání zdrojů v části vyrovnání výpočty, vyberte požadovaný způsob vyrovnání problémy.

  Automatické    Pokud se rozhodnete automatické vyrovnání, zrušte zaškrtnutí políčka Vymazat hodnoty před vyrovnáním. Pokud toto políčko zaškrtnuté, Project úrovní pouze nová a nevyrovnaná přiřazení. Ve výchozím nastavení je zaškrtnuté toto políčko, ale při automatickém vyrovnání jeho zaškrtnutí může výrazně zpomalit svojí práci na plánu protože vyrovnání všechny úkoly.

  v přetížení hledat pole, klikněte na časové období nebo základem citlivosti s kterou vyrovnání rozpozná přetížení. Denně je výchozí hodnota. Toto nastavení vytvoří bodu, pro niž chcete vyrovnání vstoupit: Pokud máte přetížení v jenom jednu minutu, jeden den, týden nebo měsíc.

  Ruční    Ruční vyrovnání (výchozí) nastane, jenom když kliknete na Úroveň všech. Automatické vyrovnání nastane okamžitě při každé změně úkolu nebo zdroji. Použití automatické vyrovnání Pokud chcete naplánovat úlohy kdykoli je zdrojům přiřazeno více práce, než mají kapacitu k dokončení.

 3. Ve skupinovém rámečku Rozsah vyrovnání pro zvolte vyrovnání celého projektu nebo pouze úkolů spadajících do určitého časového rozmezí.

 4. V seznamu Pořadí vyrovnání vyberte požadované pořadí vyrovnání:

  • Zvolíte-li možnost Pouze číslo ID, budou úkoly před zohledněním jiných kritérií vyrovnány vzestupně podle čísel ID.

  • Vyberte Standardní nejdřív zkoumat Předchůdce závislosti Časová rezerva, kalendářní data, priority a omezení zjistit, zda a jak lze vyrovnávat úkoly. (Toto je výchozí nastavení).

  • Zvolíte-li možnost Priorita, Standardní, budou nejprve zkontrolovány priority úkolů a teprve potom standardní kritéria.

 5. Chcete-li předejít zpoždění data ukončení projektu, zaškrtněte políčko Vyrovnat pouze v rámci časové rezervy.

  Poznámka : Pokud zaškrtnete toto políčko, pravděpodobně se zobrazí hlášení o chybách, která budou oznamovat, že aplikace Project nemůže vyrovnat celý plán. Aplikace Project nebude schopna vyrovnat plán, protože v plánu není dostatek časových rezerv pro změnu plánu přiřazení bez překročení doby časových rezerv.

 6. Chcete-li funkci vyrovnání umožnit provedení úprav v době, kdy zdroj pracuje na úkolu nezávisle na ostatních zdrojích, které pracují na stejném úkolu, zaškrtněte políčko Vyrovnání může změnit jednotlivá přiřazení úkolu.

 7. Pokud má vyrovnání přerušit úkoly vytvářením rozdělení ve zbývající práci na úkolech nebo přiřazeních zdrojů, zaškrtněte políčko Vyrovnání může rozdělit zbývající práci. Je-li zdroj přiřazen souběžně k úkolům mimo oblast, kterou je plán zdroje schopen zvládnout, pak úkol, na kterém zbývá práce, může být rozdělen a začne se na něm pracovat, jakmile to plán zdroje dovolí.

 8. Zahrnout navržené zdroje, úkoly úrovně s navržený typ rezervace zaškrtněte políčko.

 9. Chcete-li funkci vyrovnání umožnit změnu ručně naplánovaných úkolů, zaškrtněte políčko Vyrovnat ručně naplánované úkoly.

 10. Pokud před dalším vyrovnáním chcete vymazat předchozí výsledky vyrovnání, klikněte na tlačítko Zrušit vyrovnání.

 11. Jestliže vyrovnáváte ručně, klikněte na tlačítko Vyrovnat vše. Pokud vyrovnáváte automaticky, klikněte na tlačítko OK.

Poznámka : 

 • Chcete-li vymazat vyrovnání bezprostředně před provedením nějaké jiné akce, klepněte na tlačítko Zrušit vyrovnání. Pokud nezrušíte vyrovnání, můžete rovněž klepnout na tlačítko Zrušit vyrovnání a tím vymazat výsledky předchozího vyrovnání.

 • Vyrovnáte-li úkoly v projektech, které jsou naplánovány od data ukončení, pak se záporné hodnoty zpoždění aplikují od konce úkolu nebo přiřazení a způsobují, že se datum ukončení úkolu nebo přiřazení zdroje objeví dříve.

 • Chcete-li zobrazit změny v úkolech způsobené vyrovnáním, klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení úkolů na dolní část tlačítka Ganttův diagram a potom na možnost Další zobrazení. Klikněte na možnost Vyrovnaný Ganttův diagram a potom na tlačítko Použít.

Začátek stránky

Nastavení priorit úkolů

Nastavení priorit úkolů umožňuje určit důležitost úkolů a jejich dostupnost pro vyrovnání. Zadaná hodnota priority je subjektivní hodnotou v rozsahu 1 až 1 000 určující míru kontroly, kterou budete mít nad procesem vyrovnání. Pokud například nechcete, aby aplikace Project vyrovnala určitý úkol, nastavte jeho prioritu na hodnotu 1 000. Ve výchozím nastavení jsou hodnoty priority nastaveny na hodnotu 500, tedy na střední úroveň kontroly. Úkoly, které mají nižší prioritu, budou zpožděny nebo rozděleny dříve než ty s vyšší prioritou.

 1. V poli Název úkolu dvakrát klikněte na název úkolu, jehož prioritu chcete změnit, a potom klikněte na možnost Informace o úkolu.

 2. Klikněte na kartu Obecné a potom zadejte nebo vyberte prioritu v číselníku Priorita.

Začátek stránky

Nastavení priorit projektů

Pomocí nastavení priority projektu můžete nastavit dostupnost celého projektu pro vyrovnání. Jestliže například sdílíte zdroje s jiným projektem, který slouží jako fond zdrojů, a v jednom ze sdílených souborů nechcete vyrovnat úkoly, nastavte hodnotu priority tohoto sdíleného souboru na 1 000.

 1. Klikněte na kartu Projekt. Ve skupině Vlastnosti klikněte na možnost Informace o projektu.

 2. Zadejte nebo vyberte prioritu v číselníku Priorita.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×