Role správců Office 365

Tento článek teď aktualizujeme. Pošlete nám e-mail a dejte nám vědět, co byste chtěli vidět.
E-mail: Role správců Office 365

Office 365 nabízí sadu rolí správců, které můžete přiřadit uživatelům ve vaší organizaci. Každá role správce se namapuje na běžné podnikové funkce a dává těmto uživatelům oprávnění provádět určité úkoly v Centru pro správu Office 365.

Tady je přehled dostupných rolí a toho, co můžou lidé přiřazení k těmto rolím dělat:

Role

Co dělají v Office 365

Globální správce

Globální správce

Má přístup ke všem funkcím správy v sadě služeb Office 365 vašeho plánu, včetně Skypu pro firmy. Ve výchozím nastavení se globálním správcem stává osoba, která svým jménem koupila Office 365.

Globální správce je jediný správce, který může přiřazovat další role správců. Ve své organizaci můžete mít víc než jen jednoho globálního správce. Doporučujeme ale tuto roli dávat pouze několika málo lidem. Snižuje se tím riziko pro vaše podnikání.

Tip: Zajistěte, aby všichni, kdo jsou ve vaší organizaci globálními správci, měli ve svých kontaktních informacích číslo mobilního telefonu a alternativní e-mailovou adresu. Další informace najdete v článku Změna adresy organizace, e-mailu technické podpory a dalších údajů.

Kreditní karta

Správce fakturace

Nakupuje, spravuje předplatné, spravuje požadavky podpory a sleduje stav služby.

 Exchange Online

Správce systému Exchange

Spravuje poštovní schránky a zásady ochrany proti nevyžádané poště ve vaší firmě pomocí Centra pro správu Exchange. Další informace najdete v tématu O roli správce Exchange Online.

Správce SharePointu:

Správce SharePointu

Spravuje ukládání dokumentů vaší firmy ve službě SharePoint Online. Používá k tomu Centrum pro správu SharePointu. Může také určit jiné uživatele, kteří mají být správci kolekce webů a správci úložiště termínů. Další informace najdete v tématu O roli správce SharePointu Online.

Klíč, oprávnění

Správce hesel

Resetuje hesla, spravuje žádosti o služby a sleduje stav služby. Může resetovat hesla jenom uživatelům.

Online Skype pro firmy

Správce Skypu pro firmy

Konfiguruje Skype pro firmy ve vaší organizaci a kontroluje sestavy využití. Další informace najdete v tématu O roli správce Skypu pro firmy.

Sluchátka s mikrofonem

Správce služeb

Otevírá žádosti o podporu u Microsoftu a sleduje řídicí panel služby a centrum zpráv. Má oprávnění jenom k prohlížení, s výjimkou toho, že může otevírat lístky podpory a číst je.

Tip: Lidé, kteří mají přiřazené role správců Exchange Online, SharePointu Online a Skypu pro firmy, by měli mít přiřazenou i roli Správce služeb. Uvidí tak důležité informace na portálu Centrum pro správu Office 365, jako je například stav služby a oznámení o změnách a vydáních.

Uživatel

Správce správy uživatelů

Resetuje hesla, sleduje stav služby a spravuje uživatelské účty a žádosti o služby. Nemůže odstranit globálního správce, vytvářet jiné role správců ani resetovat hesla správců fakturace, správců služeb a globálního správce.

Microsoft Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics CRM Online

Pro Microsoft Dynamics CRM Online neexistují žádné konkrétní role správce Office 365. Když přiřadíte nějaké osobě roli globálního správce Office 365, přiřadí se jí v CRM Online automaticky i role zabezpečení správce systému.

Osoba, které jste přiřadili roli zabezpečení správce systému v CRM, může ostatním lidem přiřadit roli zabezpečení CRM. S rolí zabezpečení správce systému můžete spravovat všechny aspekty CRM. Další informace o rolích zabezpečení v CRM Online najdete v článku na webu Microsoft TechNet: Spravovat odběry, licence a uživatelské účty.

Co můžou role správců Office 365 dělat v Exchangi Online, SharePointu Online a Skypu pro firmy?

Určité role správců v Office 365 mají odpovídající roli ve službách Exchange Online, SharePoint Online a Online Skype pro firmy. Následující tabulka popisuje, jak se tyto role správců Office 365 převádějí na role v různých službách Office 365.

Role správce Office 365

V Exchangi Online se převádí na roli …

V SharePointu Online se převádí na roli …

V Online Skypu pro firmy se převádí na roli…

V Centru pro dodržovaní předpisů se převádí na roli…

Globální správce

Správce Exchange Online

Správce společnosti

Správce SharePointu Online

Správce Skypu pro firmy

Správce Centra pro dodržování předpisů (člen skupiny rolí OrganizationManagement)

Správce fakturace

Žádná

Žádná

Žádná

Žádná

Správce hesel

Správce helpdesku

Žádná

Správce SharePointu Online

Žádná

Správce služeb

Žádná

Žádná

Žádná

Žádná

Správce správy uživatelů

Žádná

Žádná

Správce Skypu pro firmy

Žádná

Správce systému Exchange

Správce Exchange Online

Žádná

Žádná

Žádná

Správce SharePointu

Žádná

Správce SharePointu Online

Žádná

Žádná

Správce Skypu pro firmy

Žádná

Žádná

Správce Skypu pro firmy

Žádná

Delegovaná správa

Pokud spolupracujete s partnerem společnosti Microsoft, můžete mu přiřadit roli správce. On zase může přiřadit role správců uživatelům ve vaší (nebo své) společnosti. To můžete využít například tehdy, když za vás nastavuje a spravuje Office 365.

Partner může přiřadit tyto role:

  • Plná správa – tato role má oprávnění odpovídající globálnímu správci.

  • Omezená správa – tato role má oprávnění odpovídající správci hesel.

Aby partner mohl tyto role přiřazovat uživatelům, musíte nejdřív partnera přidat jako delegovaného správce do svého účtu Office 365. Tento proces zahájí autorizovaný partner. Partner vám pošle e-mail s dotazem, jestli mu chcete dát oprávnění, aby fungoval jako delegovaný správce. Pokyny najdete v tématu Povolení nebo odebrání partnerských vztahů.

Viz taky

Přiřazení rolí správců v Office 365

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×