Role správců Office 365

Poslední aktualizace: 7. března 2018

Office 365 nabízí sadu rolí správců, které můžete přiřadit uživatelům ve vaší organizaci. Každá role správce je namapovaná na běžné podnikové funkce a dává lidem ve vaší organizaci oprávnění provádět určité úkoly v Centru pro správu Office 365.

Tady je přehled dostupných rolí a toho, co můžou lidé přiřazení k těmto rolím dělat.

Tip: Podrobný seznam toho, co každá z těchto rolí může a nemůže dělat, a informace o tom, jak se tyto role překrývají s rolemi v jiných službách Microsoft, najdete v části Oprávnění správce v článku Přiřazení rolí správce v Azure Active Directory.

Role

Co dělají v Office 365

Globální správce

Globální správce

Má přístup ke všem funkcím správy v sadě služeb Office 365 vašeho plánu, včetně Skypu pro firmy. Ve výchozím nastavení se globálním správcem stává osoba, která svým jménem koupila Office 365.

Globální správce je jediný správce, který může přiřazovat další role správců. Ve své organizaci můžete mít víc než jen jednoho globálního správce. Doporučujeme ale tuto roli dávat pouze několika málo lidem. Snižuje se tím riziko pro vaše podnikání.

Tip: Zajistěte, aby všichni, kdo jsou ve vaší organizaci globálními správci, měli ve svých kontaktních informacích číslo mobilního telefonu a alternativní e-mailovou adresu. Další informace najdete v článku Změna adresy organizace, e-mailu technické podpory a dalších údajů.

Kreditní karta

Správce fakturace

Nakupuje, spravuje předplatné, spravuje požadavky podpory a sleduje stav služby.

 Exchange Online

Správce systému Exchange

Spravuje poštovní schránky a zásady ochrany proti spamu ve vaší firmě pomocí Centra pro správu Exchange. Může v Centru pro správu Office 365 zobrazit všechny sestavy aktivit.

Skupiny Office 365 může v Centru pro správu Office vytvářet a spravovat uživatel, který má OBĚ role: správce Exchange i správce uživatelů.

Další informace najdete v článku Role správce Exchange Online.

Správce SharePointu:

Správce SharePointu

Spravuje ukládání dokumentů vaší organizace ve službách SharePoint Online a OneDrive. Provádí to v Centru pro správu SharePointu. Může také určit jiné uživatele, kteří mají být správci kolekce webů a správci úložiště termínů.

Oprávnění přiřazená sharepointovým webům jsou úplně oddělená od role globálního správce Office 365. Můžete být globálním správcem bez přístupu k sharepointovému webu – pokud jste na tento web nebyli přidáni nebo jste ho nevytvořili.

Lidé s touto rolí můžou také v Centru pro správu Office 365 zobrazit všechny sestavy aktivit.

Další informace najdete v článku o roli Správce SharePointu.

Klíč, oprávnění

Správce hesel

Resetuje hesla, spravuje lístky podpory a sleduje stav služby. Může resetovat hesla jenom uživatelům.

Online Skype pro firmy

Správce Skypu pro firmy

Konfiguruje pro vaši organizaci Skype pro firmy a může v Centru pro správu Office 365 zobrazit všechny sestavy aktivit.

Další informace najdete v článku Role správce Skypu pro firmy.

Sluchátka s mikrofonem

Správce služeb

Otevírá lístky podpory u Microsoftu a sleduje řídicí panel služby a centrum zpráv. Má oprávnění jenom k prohlížení, s výjimkou toho, že může otevírat lístky podpory a číst je.

Tip: Lidé, kteří mají přiřazené role správců Exchange Online, SharePointu Online a Skypu pro firmy, by měli mít přiřazenou i roli Správce služeb. V Centru pro správu Office 365 pak můžou zobrazit důležité informace, například stav služby a oznámení o změnách a vydaných verzích.

Uživatel

Správce správy uživatelů

Resetuje hesla, monitoruje stav služby, přidává a odstraňuje uživatelské účty, spravuje lístky podpory a přidává nebo odebírá členy skupin Office 365. Tento správce nemůže odstranit globálního správce, vytvářet jiné role správců ani resetovat hesla globálního správce, správce fakturace, správce Exchange, správce SharePointu, správce dodržování předpisů ani správce Skypu pro firmy.

Skupiny Office 365 může v Centru pro správu Office vytvářet a spravovat uživatel, který má OBĚ role: správce Exchange i správce uživatelů.

Správce čtečky sestav

Čtenář sestav

Může zobrazit všechny sestavy aktivit v Centru pro správu Office 365 a všechny sestavy dostupné v rozhraní API pro vytváření sestav.

Role v Centru zabezpečení a dodržování předpisů

Pokud máte firemní předplatné Office 365 E3 nebo E5, jsou vám k dispozici nástroje pro zabezpečení a dodržování předpisů. V takovém případě máte přístup k těmto dalším rolím: Správce dodržování předpisů, eDiscovery Manager, Správa organizace, Revidující/Kontrolor, Správce zabezpečení, Čtenář informací o zabezpečení, Uživatel zajištění služeb, Dozorčí kontrola.

Další informace o nich najdete v tématu Oprávnění v Centru zabezpečení a dodržování předpisů Office 365

Ikona pro Dynamics 365

Dynamics 365 (online)

Když přiřadíte nějaké osobě roli globálního správce Office 365, přiřadí se jí v Dynamics 365 (online) automaticky i role zabezpečení Správce systému.

Osoba, která má přiřazenou roli zabezpečení Správce systému v Dynamics 365, může ostatním lidem přiřazovat role zabezpečení Dynamics 365. S rolí zabezpečení Správce systému můžete spravovat všechny aspekty Dynamics 365. Další informace o rolích zabezpečení v Dynamics 365 najdete v tomto článku o správě předplatných, licencí a uživatelských účtů.

Ikona pro Dynamics 365

Správce služby Dynamics 365

Pomocí této nové role můžete přiřazovat uživatele jako správce Dynamics 365 na úrovni tenanta, aniž byste jim museli přiřadit rozsáhlejší oprávnění globálního správce Office 365. Správce služby Dynamics 365 se může přihlásit do Centra pro správu Dynamics 365 a spravovat instance. Osoba s touto rolí nemůže provádět akce, které přísluší jenom globálnímu správci Office 365, například spravovat uživatelské účty, spravovat předplatná a přistupovat k nastavením pro aplikace Office 365, jako je Exchange nebo SharePoint.

Další informace najdete v tomto článku o použití role Správce služby Dynamics 365 ke správě tenanta.

Správce Power BI

Osoba, která má přiřazenou roli správce Power BI, bude mít přístup k metrikám využití Office 365 Power BI. Také bude moct řídit používání funkcí Power BI ve vaší organizaci. Další informace o správě Power BI najdete v článku o správě Power BI v organizaci.

Čtenář Centra zpráv

Monitoruje změny služby a může zobrazit všechny příspěvky v Centru zpráv v Office 365. Sdílí příspěvky z Centra zpráv s ostatními uživateli prostřednictvím e-mailu. Uživatelé s touto rolí mají také přístup jen pro čtení k některým prostředkům v Centru pro správu, jako jsou uživatelé, skupiny, domény a předplatná.

Potřebujete další informace o tom, co tyto role můžou a nemůžou dělat?

Podrobný seznam úkolů, které každá z těchto rolí může a nemůže dělat, najdete v části Oprávnění správce v článku Přiřazení rolí správce v Azure Active Directory.

Jak je to s rolemi v Azure Active Directory?

Pokud máte velkou firmu, je vhodné si nastavit také role v Azure Active Directory. Uživatel, který má přiřazenou roli správce, bude mít stejná oprávnění ve všech cloudových službách, které si vaše organizace předplatila – bez ohledu na to, jestli mu tuto roli přiřadíte v Centru pro správu Office 365, na portálu Azure Classic nebo pomocí modulu Azure AD pro Windows PowerShell.

Seznam a popis všech rolí v Azure Active Directory najdete v článku Přiřazení rolí správce v Azure Active Directory.

Co můžou role správců Office 365 dělat v Exchangi Online, SharePointu Online a Skypu pro firmy?

Určité role správců v Office 365 mají odpovídající roli ve službách Exchange Online, SharePoint Online a Online Skype pro firmy. Následující tabulka popisuje, jak se tyto role správců Office 365 převádějí na role v různých službách Office 365.

Role správce Office 365

V Exchangi Online se převádí na roli …

V SharePointu Online se převádí na roli …

V Online Skypu pro firmy se převádí na roli…

V Centru pro dodržovaní předpisů se převádí na roli…

Globální správce

Správce Exchange Online

Správce společnosti

Správce SharePointu Online

Správce Skypu pro firmy

Správce Centra pro dodržování předpisů (člen skupiny rolí OrganizationManagement)

Správce fakturace

Žádná

Žádná

Žádná

Žádná

Správce hesel

Správce helpdesku*

Žádná

Správce helpdesku

Žádná

Správce služeb

Žádná

Žádná

Žádná

Žádná

Správce správy uživatelů

Žádná

Žádná

Správce Skypu pro firmy

Žádná

Správce systému Exchange

Správce Exchange Online

Žádná

Žádná

Žádná

Správce SharePointu

Žádná

Správce SharePointu Online

Žádná

Žádná

Správce Skypu pro firmy

Žádná

Žádná

Správce Skypu pro firmy

Žádná

Správce dodržování předpisů

Správa organizace

Žádná

Žádná

Správce dodržování předpisů

*Uživatelé s rolí správce hesel můžou provádět stejné úlohy jako uživatelé s rolí helpdesku Exchange, nemůžou ale provádět sledování zpráv.

Delegovaná správa

Pokud spolupracujete s partnerem společnosti Microsoft, můžete mu přiřadit roli správce. On zase může přiřadit role správců uživatelům ve vaší (nebo své) společnosti. To můžete využít například tehdy, když za vás nastavuje a spravuje Office 365.

Partner může přiřadit tyto role:

  • Plná správa – tato role má oprávnění odpovídající globálnímu správci.

  • Omezená správa – tato role má oprávnění odpovídající správci hesel.

Aby partner mohl tyto role přiřazovat uživatelům, musíte nejdřív partnera přidat jako delegovaného správce do svého účtu Office 365. Tento proces zahájí autorizovaný partner. Partner vám pošle e-mail s dotazem, jestli mu chcete dát oprávnění, aby fungoval jako delegovaný správce. Pokyny najdete v tématu Povolení nebo odebrání partnerských vztahů.

Související články

Přiřazení rolí správců v Office 365
Sestavy aktivit v Centru pro správu Office 365

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×