Role správců Office 365

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Office 365 nabízí sadu rolí správců, které můžete přiřadit uživatelům ve vaší organizaci. Každá role správce se namapuje na běžné podnikové funkce a dává těmto uživatelům oprávnění provádět určité úkoly v Centru pro správu Office 365.

Tady je přehled dostupných rolí a toho, co můžou lidé přiřazení k těmto rolím dělat:

Role

Přehrávají v Office 365

Globální správce

Globální správce

Má přístup ke všem funkcím správy v sadě služeb Office 365 vašeho plánu, včetně Skypu pro firmy. Ve výchozím nastavení se globálním správcem stává osoba, která svým jménem koupila Office 365.

Globální správce je jediný správce, který může přiřazovat další role správců. Ve své organizaci můžete mít víc než jen jednoho globálního správce. Doporučujeme ale tuto roli dávat pouze několika málo lidem. Snižuje se tím riziko pro vaše podnikání.

Tip: Zajistěte, aby všichni, kdo jsou ve vaší organizaci globálními správci, měli ve svých kontaktních informacích číslo mobilního telefonu a alternativní e-mailovou adresu. Další informace najdete v článku Změna adresy organizace, e-mailu technické podpory a dalších údajů.

Kreditní karta

Správce fakturace

Nakupuje, spravuje předplatné, spravuje požadavky podpory a sleduje stav služby.

 Exchange Online

Správce systému Exchange

Slouží ke správě poštovních schránek a zásady ochrany proti spamu podniku pomocí centra pro správu Exchange. V Centru pro správu Office 365 můžete zobrazit všechny sestavy aktivit .

Další informace najdete v tématu informace o Exchange Online role správce.

Správce SharePointu:

Správce SharePointu

Spravuje ukládání dokumentů pro svoji firmu na SharePoint Online. Je to v Centru pro správu Sharepointu. Můžete také přiřadit než ostatní být správce kolekce webů a Správci úložiště termínů.

Oprávnění přiřazená k webům služby SharePoint jsou úplně odděleně od role globálního správce služeb Office 365. Pokud nebyly do něj přidali nebo nevytvořili webu můžete dělat jenom globální správci bez přístupu na web služby SharePoint.

Účastníci tato role může taky můžete zobrazit všechny sestavy aktivit v Centru pro správu Office 365.

Další informace najdete v tématu informace o Sharepointu Online role správce.

Klíč, oprávnění

Správce hesel

Resetuje hesla, spravuje žádosti o služby a sleduje stav služby. Může resetovat hesla jenom uživatelům.

Online Skype pro firmy

Správce Skypu pro firmy

Konfiguruje Skype pro firmy pro vaši organizaci a můžete zobrazit všechny sestavy aktivit v Centru pro správu Office 365.

Další informace najdete v tématu Informace o Skype pro firmy role správce.

Snímek: Ikona zabezpečení a dodržování předpisů

Správa dodržování předpisů

Spravuje zásady zabezpečení a dodržování předpisů pro vaši organizaci. Správci dodržování předpisů mít oprávnění k Centru pro správu Office 365, zabezpečení a dodržování předpisů Centrum, Centrum pro správu Exchange Online a portálu pro správu Azure AD.

Také mají přístup k zobrazení sestav, spravovat žádosti o služby na stránce Centrum pro správu Office 365. Další informace najdete v článku o dodržování předpisů role správce.

Sluchátka s mikrofonem

Správce služeb

Otevírá žádosti o podporu u Microsoftu a sleduje řídicí panel služby a centrum zpráv. Má oprávnění jenom k prohlížení, s výjimkou toho, že může otevírat lístky podpory a číst je.

Tip: Osoby, které jsou přiřazené k Exchange Online, SharePoint Online a rolí správců Skype pro firmy by měly být také přiřazeny k roli Správce služby. Tímto způsobem můžete zobrazit důležité informace v Centrum pro správu Office 365, například stavu služby a změnit a uvolněním oznámení.

Uživatel

Správce správy uživatelů

Obnovení hesla, sleduje stav služby, přidá odstraní uživatelské účty a spravuje žádosti o služby. Správce správy uživatelů nelze odstranit globální správce, vytvořit další roli správce nebo resetování hesel pro globální, fakturace, Exchange, Sharepointu, dodržování předpisů a Skypu pro firmy správce.

Microsoft Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics CRM Online

Pro Microsoft Dynamics CRM Online neexistují žádné konkrétní role správce Office 365. Když přiřadíte nějaké osobě roli globálního správce Office 365, přiřadí se jí v CRM Online automaticky i role zabezpečení správce systému.

Osoba přiřazenou roli správce systému zabezpečení v CRM můžete přiřadit role zabezpečení CRM ostatní. Všechny aspekty CRM můžete spravovat pomocí zabezpečení roli správce systému. Další informace o vyvinout CRM Online najdete v tomto článku CRM na Microsoft TechNet: Správa předplatná, licence a uživatelských účtů.

Co můžou role správců Office 365 dělat v Exchangi Online, SharePointu Online a Skypu pro firmy?

Určité role správců v Office 365 mají odpovídající roli ve službách Exchange Online, SharePoint Online a Online Skype pro firmy. Následující tabulka popisuje, jak se tyto role správců Office 365 převádějí na role v různých službách Office 365.

Role správce Office 365

V Exchangi Online se převádí na roli …

V SharePointu Online se převádí na roli …

V Online Skypu pro firmy se převádí na roli…

V Centru pro dodržovaní předpisů se převádí na roli…

Globální správce

Správce Exchange Online

Správce společnosti

Správce SharePointu Online

Správce Skypu pro firmy

Správce Centra pro dodržování předpisů (člen skupiny rolí OrganizationManagement)

Správce fakturace

Žádná

Žádná

Žádná

Žádná

Správce hesel

Správce helpdesku

Žádná

Správce SharePointu Online

Žádná

Správce služeb

Žádná

Není k dispozici.

Žádná

Žádná

Správce správy uživatelů

Žádná

Žádná

Správce Skypu pro firmy

Žádná

Správce systému Exchange

Správce Exchange Online

Žádná

Žádná

Žádná

Správce SharePointu

Žádná

Správce SharePointu Online

Žádná

Není k dispozici.

Správce Skypu pro firmy

Žádná

Žádná

Správce Skypu pro firmy

Žádná

Správce dodržování předpisů

Správa organizace

Není k dispozici.

Není k dispozici.

Správa dodržování předpisů

Delegovaná správa

Pokud pracujete s partnera společnosti Microsoft, můžete můžete přiřadit role správců. Budou zase můžete přiřadit uživatelům ve vaší společnosti - nebo jejich společnosti - rolí správců. Můžete je Uděláte to takto: například, pokud jsou nastavení a správě Office 365 za vás.

Partner může přiřadit tyto role:

  • Plná správa – tato role má oprávnění odpovídající globálnímu správci.

  • Omezená správa – tato role má oprávnění odpovídající správci hesel.

Aby partner mohl tyto role přiřazovat uživatelům, musíte nejdřív partnera přidat jako delegovaného správce do svého účtu Office 365. Tento proces zahájí autorizovaný partner. Partner vám pošle e-mail s dotazem, jestli mu chcete dát oprávnění, aby fungoval jako delegovaný správce. Pokyny najdete v tématu Povolení nebo odebrání partnerských vztahů.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Přiřazení rolí správců v Office 365

Aktivity sestav v Centru pro správu Office 365

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×