Rezervace, vrácení se změnami nebo zahození změn souborů v knihovně webu

Chcete-li provést změny v souboru, který je umístěn v knihovně webu, je nejbezpečnějším způsobem rezervace souboru. Tak si můžete být jisti, že v průběhu vaší práce se souborem jej jiný uživatel nemůže měnit. Jakmile soubor rezervujete, máte možnost jej upravovat online i offline a uložit jej, v případě potřeby i několikrát.

Po dokončení vašich úprav a vrácení souboru se změnami do knihovny webu mohou ostatní uživatelé vidět vaše změny a v případě, že mají příslušná oprávnění, jej mohou rezervovat. Pokud se rozhodnete žádné změny neprovádět nebo v souboru neuchovávat, můžete rezervaci zrušit, abyste neovlivnili historii verzí.

Co chcete udělat?

Základní informace

Rezervování souboru

Vrácení souboru se změnami

Zrušení rezervace

Rezervování, vrácení se změnami nebo zrušení rezervace pro více souborů

Základní informace

Některé knihovny jsou konfigurovány tak, aby byla požadována rezervace souborů. Pokud je to tak i ve vaší organizaci, budete vyzváni, abyste rezervovali všechny soubory, které chcete upravit. Po dokončení práce se souborem je nutné jej vrátit se změnami nebo rezervaci zrušit.

Pokud rezervace není vyžadována, můžete dokument otevřít v jeho knihovně, provést změny, uložit je a zavřít jej. Jiný uživatel však s tímto souborem může pracovat ve stejném čase a přepsat vaše změny. Pokud si nejste úplně jistí, že jste jedinou osobou, která má soubor otevřený, je nejvhodnější soubor před provedením jakýchkoli změn rezervovat.

Důležité :  Pokud pracujete jako jeden z autorů dokumentu (při současné práci více osob na stejném dokumentu), provádějte rezervaci dokumentu pouze v případě, že do něj chcete zapisovat jako výhradní autor.

Začátek stránky

Rezervování souboru

Chcete-li rezervovat soubor z knihovny, postupujte takto:

 1. Přejděte do knihovny, ve které je soubor uložen.

 2. Vyberte jednu z následujících metod k rezervování souboru:

  • Umístěte ukazatel myši na název souboru, klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle tohoto názvu souboru a vyberte položku Rezervovat.

   Rozevírací seznam pro soubor aplikace Word, který je vybrán v seznamu služby SharePoint. Možnost Rezervovat je zvýrazněna.

  • Zaškrtněte políčko vedle názvu souboru a na pásu karet vyberte ikonu Rezervovat.

   Pás karet služby SharePoint s vybranou ikonou Rezervovat

   Otevře se okno se zprávou upozorňující, že se chystáte rezervovat soubor. Chcete-li jej uložit do složky, kterou jste určili pro své místní koncepty, zaškrtněte políčko Použít místní složku konceptů.

   Okno se zprávu nabízející možnost uchovávat rezervovaný soubor v místní složce konceptů

   Důležité :  Vyberete-li dva nebo více souborů k rezervaci, nebudete mít možnost uložit je do místní složky konceptů.

 3. Rozhodněte se, zda chcete soubor uložit do místní složky konceptů. Výhodou uložení souboru do místní složky je rychlost a přenositelnost. Výhodou práce online je lepší ochrana souboru. Pokud nepotřebujete pracovat offline, pravděpodobně upřednostníte práci online. Chcete-li soubor uložit do místní složky konceptů, zaškrtněte políčko Použít místní složku konceptů. V opačném případě políčko nezaškrtávejte.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Je-li soubor rezervován, je ikona vedle názvu souboru částečně překrytá zelenou šipkou směřující dolů Vzhled ikony . Všem uživatelům je tedy zřejmé, že soubor je rezervován. Pokud umístíte ukazatel myši na ikonu libovolného rezervovaného souboru, zobrazí se popis s názvem dokumentu a jménem osoby, která jej rezervovala.

Popis zobrazený pod ikonou rezervovaného souboru. Umožňuje uživateli zjistit název souboru a uživatele, který si jej rezervoval.

Začátek stránky

Vrácení souboru se změnami

Soubory a změny v nich provedené nebudou vašim kolegům k dispozici, dokud je nevrátíte se změnami zpět do knihovny.

Chcete-li vrátit soubor se změnami, postupujte takto:

 1. Přejděte do knihovny, ve které je soubor uložen.

 2. Vyberte jednu z následujících metod k vrácení souboru se změnami:

  • Umístěte ukazatel myši na soubor, který chcete vrátit se změnami, klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle názvu souboru a vyberte položku Vrátit se změnami.

   Rozevírací seznam zobrazující vybranou možnost Vrátit se změnami

  • Zaškrtněte políčko vedle ikony souboru a na pásu karet klikněte na ikonu Vrátit se změnami.

   Pás karet služby SharePoint s kurzorem ukazujícím na ikonu Vrátit se změnami

 3. Po otevření okna se zprávou Vrátit se změnami proveďte příslušnou volbu v oblasti Zachovat rezervaci.

  • Chcete-li provést dočasné vrácení se změnami a potom pokračovat v práci se souborem, vyberte v oblasti Zachovat rezervaci možnost Ano.

  • Pokud jste práci se souborem ukončili a nepotřebujete rezervaci zachovat, vyberte v oblasti Zachovat rezervaci možnost Ne.

   Okno se zprávou zobrazující se při vracení souboru se změnami

 4. V oblasti Komentář přidejte komentář popisující změny, které jste provedli. Tento krok je nepovinný, doporučujeme jej však provést. Komentáře k vráceným změnám je vhodné přidat zejména v případě, že s jedním souborem pracuje několik uživatelů. Pokud jsou navíc ve vaší organizaci sledovány verze, stane se komentář součástí historie verzí, což pro vás může být v budoucnosti důležité, pokud se z jakéhokoli důvodu budete potřebovat vrátit k dřívější verzi souboru.

 5. Chcete-li dokončit vrácení souboru se změnami, klikněte na tlačítko OK. Pokud jste si to z nějakého důvodu rozmysleli, klikněte na tlačítko Storno. Jakmile je soubor se změnami vrácen zpět, zelená šipka z ikony souboru zmizí.

Začátek stránky

Zrušení rezervace

Jestliže si rezervujete soubor a neprovedete v něm žádné změny, je vhodnější rezervaci jednoduše zrušit, než soubor ukládat. Pokud vaše organizace sleduje verze, je nová verze vytvořena při každém vrácení souboru se změnami zpět do knihovny. Zrušením rezervace můžete zabránit vytvoření nových verzí v případě, že jste v souboru neprovedli žádné změny.

V některých případech může dojít k tomu, že provedete změny, které nebudete chtít zachovat. Zrušení rezervace a s tím související následné zrušení změn může být vhodnějším řešením než uložení souboru.

Chcete-li zrušit rezervaci, postupujte takto:

 1. Přejděte do knihovny, ve které je soubor uložen.

 2. Vyberte jednu z následujících metod k vrácení souboru se změnami:

  • Umístěte ukazatel myši na soubor, který chcete vrátit se změnami, klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle názvu souboru a vyberte položku Zrušit rezervaci.

   Rozevírací nabídka zobrazující vybranou možnost Zrušit rezervaci

  • Zaškrtněte políčko vedle ikony souboru a na pásu karet klikněte na ikonu Zrušit rezervaci.

   Ikona Zrušit rezervaci na pásu karet služby SharePoint

 3. Jakmile okno se zprávou Otevřít dokument oznámí, že se chystáte zahodit soubor, klikněte na tlačítko OK a ukončete vracení souboru se změnami, nebo pokud jste změnili názor, klikněte na tlačítko Storno. Jakmile je soubor vrácen se změnami zpět, zelená šipka z ikony souboru zmizí.

Začátek stránky

Rezervování, vrácení se změnami nebo zrušení rezervace pro více souborů

Chcete-li provést rezervaci, vrátit soubor se změnami nebo zrušit rezervaci více souborů současně, postupujte takto:

 1. Zaškrtněte políčko vedle ikony souboru pro každý soubor, který chcete rezervovat, vrátit se změnami nebo jehož rezervaci chcete zrušit.

  Knihovna dokumentů služby SharePoint s více soubory označenými pro rezervaci

 2. Na pásu karet vyberte podle potřeby možnost Rezervovat, Vrátit se změnami nebo Zrušit rezervaci.

 3. Když se zobrazí okno se zprávou, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×