Revize sledovaných změn a komentářů

Ve Wordu 2010 může jeden dokument současně upravovat víc lidí.
Vyzkoušejte Office 365

Z důvodu zabránění nechtěnému rozšiřování dokumentů, jež obsahují sledované změny a komentáře, jsou v aplikaci Word ve výchozím nastavení sledované změny a komentáře zobrazeny. Výchozím nastavením rozevíracího seznamu Zobrazit pro revize je možnost Konečný se značkami.

V aplikaci Microsoft Office Word můžete sledovat každé vložení, odstranění, přesun, změnu formátování nebo komentáře, což umožňuje pozdější revizi všech provedených změn.

V Podokně revizí jsou zobrazeny veškeré změny aktuálně provedené v dokumentu, celkový počet změn a počet změn každého typu.

Při revizi sledovaných změn a komentářů můžete jednotlivé změny přijmout nebo odmítnout. Do přijetí nebo odmítnutí všech sledovaných změn a komentářů v dokumentu se uživatelům v dokumentech, které odešlete nebo zobrazíte, zobrazí i skryté změny.

V tomto článku

Revize souhrnu sledovaných změn

Postupná revize všech změn a komentářů

Přijetí všech změn najednou

Odmítnutí všech změn najednou

Revize změn podle typu úpravy nebo podle určitého recenzenta

Revize souhrnu sledovaných změn

Podokno revizí je užitečný nástroj pro zajištění, že veškeré sledované změny byly z dokumentu odstraněny a nezobrazí se ostatním uživatelům, kteří by mohli dokument prohlížet. Oddíl souhrnu v horní části Podokna revizí obsahuje přesný počet viditelných sledovaných změn a komentářů, které zůstávají v dokumentu.

Podokno revizí umožňuje číst také dlouhé komentáře, které se nevejdou do bubliny komentáře.

Poznámka : Na rozdíl od dokumentu nebo bublin komentářů nepředstavuje podokno revizí nejvhodnější nástroj k provádění změn v dokumentu. Všechny redakční změny jako odstraňování textu či komentářů nebo další změny je třeba provést v dokumentu, nikoli v podokně revizí. Změny se potom zobrazí v podokně revizí.

 • Chcete-li zobrazit souhrn po straně obrazovky, klikněte na kartě Revize ve skupině Sledování na položku Podokno revizí. Jestliže chcete souhrn zobrazit v dolní části obrazovky a ne po straně, klikněte na šipku vedle položky Podokno revizí a pak na příkaz Podokno revizí – vodorovně.

  Word 功能區圖像

Chcete-li zobrazit počet změn každého typu, klikněte na položku Zobrazit podrobný souhrn.

Podokno se souhrnem

Začátek stránky

Postupná revize všech změn a komentářů

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Změny na položku Další nebo Předchozí.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Ve skupině Změny klikněte na položku Přijmout.

  • Ve skupině Změny klikněte na položku Odmítnout.

  • Ve skupině Komentáře klikněte na tlačítko Odstranit.

 3. Postupně přijměte nebo odmítněte změny a odstraňte komentáře, až z dokumentu odstraníte všechny sledované změny a komentáře.

  Chcete-li se ujistit, zda byly přijaty nebo odmítnuty všechny sledované změny a zda byly odstraněny všechny komentáře, klikněte na kartě Revize ve skupině Sledování na položku Podokno revizí. Oddíl souhrnu v horní části Podokna revizí obsahuje přesný počet sledovaných změn a komentářů, které zůstaly v dokumentu.

Začátek stránky

Přijetí všech změn najednou

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Změny na položku Další nebo Předchozí.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Klikněte na šipku pod položkou Přijmout a pak klikněte na příkaz Přijmout všechny změny v dokumentu.

Začátek stránky

Odmítnutí všech změn najednou

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Změny na položku Další nebo Předchozí.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Klikněte na šipku pod položkou Odmítnout a pak klikněte na příkaz Odmítnout všechny změny v dokumentu.

Začátek stránky

Revize změn podle typu úpravy nebo podle určitého recenzenta

 1. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Na kartě Revize ve skupině Sledování klikněte na šipku vedle tlačítka Zobrazit revize.
   Word 功能區圖像
   Zrušte zaškrtnutí všech políček kromě políček u typů změn, které chcete revidovat.

  • Na kartě Revize klikněte ve skupině Sledování na šipku vedle tlačítka Zobrazit revize.
   Word 功能區圖像
   Přejděte na položku Recenzenti a zrušte zaškrtnutí všech políček kromě políček u jmen recenzentů, jejichž změny chcete revidovat.
   Pokud chcete zaškrtnout políčka pro všechny recenzenty v seznamu (nebo zrušit jejich zaškrtnutí), klikněte na položku Všichni recenzenti.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Změny na položku Další nebo Předchozí.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Ve skupině Změny klikněte na položku Přijmout.

  • Ve skupině Změny klikněte na položku Odmítnout.

Začátek stránky

Další informace o sledování změn naleznete v následujících tématech:

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×