Revize a přidávání komentářů do diagramů aplikace Visio

Důležité   Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Pomocí nástrojů na kartě Revize v aplikaci Visio můžete do výkresu přidat komentáře a rukopisné poznámky a zobrazit je.

Komentáře

Komentáře lze přidat k obrazcům a k celé stránce. Pokud přidáte komentář k obrazci, zůstane s obrazcem i po jeho posunutí. Komentáře se zobrazují v prohlížeči rovněž v případě, že je diagram uložen jako webový výkres ve službě SharePoint.

 1. Vyberte obrazec, ke kterému chcete přidat komentář. Pokud chcete přidat komentář ke stránce, klikněte do prázdné oblasti stránky, aby nebylo nic vybráno.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Komentář na tlačítko Nový komentář a zadejte komentář.

Číst komentáře, klepněte na ikonu poznámky vedle obrazce nebo v horním rohu stránky. Otevře poznámky. Uzavřete komentář, klepněte na prázdnou oblast stránky.

Komentář můžete odstranit kliknutím na ikonu Odstranit (X) v pravém horním rohu.

Zobrazení všech komentářů a odpovědí

Otevřete podokno Komentáře, aby komentáře a odpovědi zůstaly otevřeny společně s diagramem.

 • Na kartě Revize klikněte ve skupině Komentář na tlačítko Podokno Komentáře.

V podokně Komentáře můžete upravovat stávající komentáře, odpovídat na ně a přidávat nové komentáře. V prohlížeči můžete v podokně Komentáře přidávat a upravovat komentáře dokonce i v případě, že aplikace Visio není v počítači nainstalována.

Rukopis

Pomocí nástrojů Rukopis na kartě Revize lze během revize výkresu vytvářet ručně kreslené obrazce a vkládat ručně psané poznámky. Rukopisné obrazce můžete podobně jako jiné obrazce aplikace Visio kopírovat, přesouvat a měnit jejich velikost. Můžete je také přidávat do vlastních vzorníků a zpřístupnit je tak pro jiné výkresy.

Po kliknutí na tlačítko Rukopis se na pásu karet otevře karta Pera. Pomocí možností na této kartě lze upravit vzhled rukopisných tahů. Pro vymazání nežádoucího rukopisu je k dispozici rovněž nástroj Guma na tahy.

Při kreslení začne aplikace Visio vytvářet z tahů pera rukopisný obrazec. Můžete změnit pero nebo nastavení pera a pokračovat v kreslení. Krátce po ukončení kreslení se tečkovaná čára okolo rukopisu změní na plnou čáru a potom zmizí. Když znovu začnete kreslit, začne aplikace Visio vytvářet nový rukopisný obrazec.

Časový interval pro čekání před vytvořením nového obrazce lze upravit.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Visio klepněte na tlačítko Upřesnit.

 3. V oblasti Možnosti úprav v části Nástroje rukopisu upravte posuvník Rychlost automatického vytváření a klikněte na tlačítko OK.

Pokud požadujete ruční ovládání vytváření rukopisných obrazců, zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky vytvářet rukopisné obrazce na kartě Pera.

Ruční kresby můžete převést na geometrii (aby byly jako ostatní obrazce aplikace Visio), pokud pro obrazec chcete použít formátování čar aplikace Visio, nebo můžete ponechat rukopis jako rukopisný objekt, aby jej bylo možné sdílet s dalšími programy pro rukopisy. Aplikace Visio může rovněž rukopis převést na text v počítačích typu tablet. Po převodu obrazce na text lze upravit velikost, styl a formátování písma stejným způsobem, jako kdyby byl text vytvořen pomocí klávesnice.

Kde je příkaz Sledovat revize?

Jestliže jste se svým týmem zvyklí používat příkaz Sledovat revize, můžete jej přidat na pás karet.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Visio klepněte na tlačítko Vlastní nastavení pásu karet.

 3. V rozevíracím seznamu Zvolit příkazy z klikněte na položku Příkazy mimo pás karet.

 4. Posuňte se v seznamu směrem dolů a vyberte položku Sledovat revize.

 5. V seznamu Přizpůsobit pás karet vyberte položku Revize a klikněte pod seznamem na tlačítko Nová skupina.

 6. Vyberte novou skupinu (ve výchozím nastavení má název Nová skupina (vlastní)), klikněte na tlačítko Přejmenovat, vyberte ikonu a zadejte název pro skupinu na pásu karet. Potom klikněte na tlačítko OK.

 7. Kliknutím na tlačítko Přidat, jež se nachází mezi seznamy, přidejte příkaz Sledovat revize do nové skupiny na kartě Revize.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

Na kartě Revize se zobrazí nová skupina a příkaz Sledovat revize.

Poznámka   Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Použít na: Visio Professional 2016, Visio Standard 2016, Visio 2013, Visio Professional 2013Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk