Remove a watermark

Note:

This article is part of a trial for automatic translation. Please give feedback here on this article.

To remove a watermark that you inserted by using the Watermark gallery or dialog box, you can use the Remove Watermark command.

To remove a watermark that you added by inserting a picture in the header and positioning it, you can open the header and delete the picture.

What do you want to do?

Remove a watermark

Remove a watermark that was inserted in the header

Remove a watermark

  1. On the Page Layout tab, in the Page Background group, click Watermark.

    Office 14 Ribbon

  2. Click Remove Watermark.

Začátek stránky

Remove a watermark that was inserted in the header

  1. Double-click the header area of your document.

    The header area is active, the document body dims, and you can scroll down to see your watermark.

  2. Click the watermark to select it.

  3. Press DELETE.

  4. On the Header and Footer Tools tab, in the Close group, click Close Header and Footer to return to your document.

Poznámka :  If your document contains multiple sections that aren’t linked, you need to remove the watermark from each section.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×