Referenční informace: Umístění příkazů aplikace PowerPoint 2003 v aplikaci PowerPoint 2007

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek představuje základní prvky nového rozhraní Fluent systému Microsoft Office v aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007. Obsahuje rovněž seznamy příkazů, které již nejspíše znáte z aplikace Microsoft Office PowerPoint 2003, a uvádí, jak v aplikaci Office PowerPoint 2007 dosáhnout stejných výsledků.

Důležité : Tento článek má sloužit pouze jako rychlý zdroj referenčních informací, není určen pro školení nebo k výuce.

V tomto článku:

Úvodní informace o nové rozhraní

Přidávání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Úvodní informace o nové rozhraní

V aplikaci Office PowerPoint 2007 nahrazuje nabídky, panely nástrojů a většinu podoken úloh z předchozích verzí aplikace PowerPoint nové uživatelské rozhraní Fluent systému Office jediným mechanismem, který je jednoduchý a přehledný. Nové uživatelské rozhraní je navrženo tak, abyste mohli zvýšit svou produktivitu v aplikaci PowerPoint, snadněji vyhledat ty správné funkce pro různé úkoly, objevit nové funkce a pracovat efektivněji.

Tento článek je určen pro zkušené uživatele aplikace PowerPoint 2003 – pracovníky oddělení odborné pomoci, odborníky z oblasti informačních technologií a další uživatele ovládající rozhraní aplikace PowerPoint 2003 – kteří chtějí rychle najít známé příkazy v aplikaci Office PowerPoint 2007.

Fluent systému Office

Hlavní náhradou za nabídky a panely nástrojů je v aplikaci Office PowerPoint 2007 pás karet, což je součást nového rozhraní Fluent systému Office. Pás karet, jenž navržen tak, aby umožňoval snadné procházení, se skládá z karet, které jsou uspořádány podle konkrétních situací nebo objektů. Ovládací prvky na jednotlivých kartách jsou dále uspořádány do několika skupin. Pás karet může zahrnovat více obsahu než nabídky a panely nástrojů, včetně tlačítek, galerií a obsahu dialogových oken.

Pás karet

1. karty mají být orientovaných.

2. skupiny na jednotlivých kartách rozdělit úkol na dílčí úkoly.

3. příkazová tlačítka ve skupinách provedení příkazu nebo zobrazení nabídky příkazů.

Karty zobrazované v případě potřeby

Kromě standardní sady karet, která se na pásu karet zobrazuje při spuštění aplikace Office PowerPoint 2007, jsou k dispozici dva jiné druhy karet, které se do rozhraní doplní v případě, že je to vhodné pro právě vykonávaný typ úlohy.

Kontextové nástroje:     Kontextové nástroje umožňují pracovat s objektem vybraným na stránce, například s tabulkou, obrázkem nebo výkresem. Po klepnutí na objekt se vedle standardních karet zobrazí příslušná sada kontextových karet se zvýrazněnou barvou.

kontextové karty

1. Vyberte objekt v prezentaci.

2. Název příslušných kontextových nástrojů se zobrazí se zvýrazněnou barvou a vedle standardní sady karet se zobrazí kontextové karty.

3. Kontextové karty obsahují ovládací prvky pro práci s vybranou položkou.

4. Standardní karta na pásu karet.

Aplikační karty:     Aplikační karty nahradí standardní sadu karet po přepnutí do určitých režimů vytváření nebo zobrazení, například do zobrazení předlohy snímků, předlohy podkladů, předlohy poznámek nebo (v tomto příkladu) náhledu před tiskem.

Karta aplikace PowerPoint

Nabídky, panely nástrojů a další známé prvky

Kromě karet, skupin a příkazů jsou v aplikaci Office PowerPoint 2007 k dispozici další prvky, které umožňují provádění úloh. Následující prvky se více podobají nabídkám a panelům nástrojů, které již znáte z předchozích verzí aplikace PowerPoint. Přístup k těmto prvkům je uveden v tabulkách na konci tohoto článku ve sloupci Cesta.

Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka :     Toto tlačítko je umístěno v levém horním rohu okna aplikace PowerPoint. Klepnutím na toto tlačítko se otevře nabídka znázorněná na následujícím obrázku.

Nabídka Soubor v aplikaci PowerPoint

Panel nástrojů Rychlý přístup:     Panel nástrojů Rychlý přístup je ve výchozím nastavení umístěn v horní části okna aplikace PowerPoint. Umožňuje rychlý přístup k často používaným nástrojům. Panel nástrojů Rychlý přístup lze upravit přidáním příkazů.

Panel nástrojů Rychlý přístup

Spouštěče dialogových oken:     Spouštěče dialogových oken jsou malé ikony, které se zobrazují v některých skupinách. Klepnutím na spouštěč dialogového okna se otevře příslušné dialogové okno nebo podokno úloh nabízející další možnosti, které souvisejí s danou skupinou.

otevření dialogového okna

Začátek stránky

Přidávání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Jak je uvedeno v tabulkách na konci tohoto článku, jsou některé příkazy aplikace PowerPoint 2003 v aplikaci Office PowerPoint 2007 k dispozici pouze v seznamu všech příkazů v dialogovém okně Možnosti aplikace PowerPoint. Chcete-li v aplikaci Office PowerPoint 2007 tyto příkazy používat, je nutné je nejprve přidat na panel nástrojů Rychlý přístup. Postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace PowerPoint.

 2. V seznamu vlevo klepněte na položku Přizpůsobit.

 3. V rozevíracím seznamu Zvolit příkazy z klikněte na položku Všechny příkazy.

  Možnosti aplikace PowerPoint, Přizpůsobit, Všechny příkazy

 4. V rozevíracím seznamu Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup vyberte položku Pro všechny dokumenty (výchozí) nebo konkrétní dokument.

 5. Klepněte na požadovaný příkaz a potom na tlačítko Přidat.

  Opakujte tento krok pro každý příkaz, který chcete přidat.

 6. Klikněte na šipku tlačítka Nahoru a Dolů uspořádání příkazy uvedené v pořadí, ve kterém se mají zobrazit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×