Referenční informace: Umístění příkazů aplikace Outlook 2003 v aplikaci Outlook 2007

Tento článek představuje základní prvky nového rozhraní Fluent systému Microsoft Office v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007, které se zobrazují při čtení nebo vytváření zprávy, úkolu, kontaktu nebo položky kalendáře. Obsahuje rovněž seznamy příkazů, které již nejspíše znáte z aplikace Office Outlook 2003, a uvádí, jak v aplikaci Office Outlook 2007 dosáhnout stejných výsledků.

Důležité : Tento článek má sloužit pouze jako rychlý zdroj referenčních informací, není určen ke školení nebo výuce. Některé nástroje pro vytváření obsahu v aplikaci Office Outlook 2007 nejsou k dispozici, pokud není nainstalována aplikace Microsoft Office Word 2007.

V tomto článku:

Úvodní informace o novém rozhraní

Přidávání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Nová umístění známých příkazů

Úvodní informace o novém rozhraní

V aplikaci Office Outlook 2007 v otevřených položkách nahrazuje nové rozhraní Fluent systému Office některé nabídky a panely nástrojů z předchozích verzí aplikace Outlook jediným mechanismem, který je jednoduchý a přehledný. Rozhraní Fluent systému Office je navrženo tak, abyste mohli zvýšit svou produktivitu v aplikaci Outlook a snadněji najít ty správné funkce pro různé úkoly.

Tento článek je určen pro zkušené uživatele aplikace Outlook 2003 – pracovníky oddělení odborné pomoci, odborníky z oblasti informačních technologií a další uživatele ovládající rozhraní aplikace Outlook 2003 – kteří chtějí rychle najít známé příkazy v aplikaci Office Outlook 2007.

Fluent systému Office

Hlavní náhradou za nabídky a panely nástrojů je v nových a otevřených položkách v aplikaci Office Outlook 2007 pás karet, což je součást nového rozhraní Fluent systému Microsoft Office. Pás karet, jenž je navržen tak, aby umožňoval snadné procházení, se skládá z karet, které jsou uspořádány podle konkrétních situací nebo objektů. Ovládací prvky na jednotlivých kartách jsou dále uspořádány do několika skupin. Pás karet může zahrnovat více obsahu než nabídky a panely nástrojů, včetně tlačítek, galerií a obsahu dialogových oken.

Karty zobrazované v případě potřeby

Kromě standardní sady karet, která se na pásu karet rozhraní Office Fluent zobrazuje při spuštění aplikace Office Outlook 2007, je k dispozici jiný druh karet, který se do rozhraní doplní v případě, že je to vhodné pro právě vykonávaný typ úlohy.

Kontextové nástroje:     Kontextové nástroje umožňují pracovat s objektem vybraným v určité položce, například s tabulkou nebo obrázkem v otevřené e-mailové zprávě. Po klepnutí na objekt se vedle standardních karet zobrazí příslušná sada kontextových karet se zvýrazněnou barvou.

Nabídky, panely nástrojů a další známé prvky

Kromě karet, skupin a příkazů jsou v aplikaci Office Outlook 2007 k dispozici další prvky, které umožňují provádění úloh. Následující prvky se více podobají nabídkám a panelům nástrojů, které již znáte z předchozích verzí aplikace Outlook. Sešit s mapováním pásu karet aplikace Outlook obsahuje všechny mapované prvky.

Tlačítko sady Microsoft Office:Obrázek tlačítka     Toto tlačítko se nachází v levém horním rohu otevřené položky.

Panel nástrojů Rychlý přístup:     Panel nástrojů Rychlý přístup je ve výchozím nastavení umístěn v horní části okna otevřené položky a umožňuje rychlý přístup k často používaným nástrojům. Panel nástrojů Rychlý přístup lze přizpůsobit přidáním příkazů.

Spouštěče dialogových oken:     Spouštěče dialogových oken jsou malé ikony, které se zobrazují v některých skupinách. Klepnutím na spouštěč dialogového okna se otevře příslušné dialogové okno nebo podokno úloh nabízející další možnosti, které souvisejí s danou skupinou.

Začátek stránky

Přidávání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Některé příkazy aplikace Outlook 2003 jsou v aplikaci Office Outlook 2007 dostupné pouze v seznamu všech příkazů v dialogovém okně Možnosti editoru. Chcete-li tyto příkazy používat v aplikaci Office Outlook 2007, nejprve je přidejte na panel nástrojů Rychlý přístup následujícím způsobem:

  1. Klepněte na tlačítko sady Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klepněte na tlačítko Možnosti editoru.

  2. Klepněte na položku Přizpůsobit.

  3. V rozevíracím seznamu Zvolit příkazy z klepněte na položku Všechny příkazy.

  4. Klepněte na požadovaný příkaz a potom na tlačítko Přidat.

    Opakujte tento krok pro každý příkaz, který chcete přidat.

  5. Pomocí tlačítek se šipkami Nahoru a Dolů seřaďte příkazy tak, jak mají být zobrazeny na panelu nástrojů Rychlý přístup.

  6. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Nová umístění známých příkazů

Chcete-li najít umístění příkazů nabídek a panelů nástrojů v aplikaci Office Outlook 2007, otevřete sešit s mapováním pásu karet aplikace Outlook. První list sešitu obsahuje pokyny k vlastnímu nastavení, hledání a tisku dat.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.