Referenční informace: Umístění příkazů aplikace Excel 2003 v aplikaci Excel 2007

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek uvádí na pásu karet a jiných komponent nové Fluent systému Microsoft Office. Taky najdete seznam některé příkazy aplikace Microsoft Office Excel 2003 a ukazuje, kde se tyto příkazy jsou uložené ve Microsoft Office Excel 2007.

Důležité : Tento článek má sloužit pouze jako rychlý zdroj referenčních informací, není určen pro školení nebo k výuce.

V tomto článku:

Úvodní informace o nové rozhraní

Přidávání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Nová umístění známých příkazů

Úvodní informace o nové rozhraní

V aplikaci Office Excel 2007 nahrazuje nabídky, panely nástrojů a většinu podoken úloh z předchozích verzí aplikace Excel nové uživatelské rozhraní Fluent systému Office jediným mechanismem, který je jednoduchý a přehledný. Rozhraní Fluent systému Office je navrženo tak, abyste mohli zvýšit svou produktivitu v aplikaci Excel, snadněji vyhledat ty správné funkce pro různé úkoly, objevit nové funkce a pracovat efektivněji.

Tento článek je určen pro zkušené uživatele aplikace Excel 2003 – pracovníky oddělení odborné pomoci, odborníky z oblasti informačních technologií a další uživatele ovládající rozhraní aplikace Excel 2003 – kteří chtějí rychle najít známé příkazy v aplikaci Office Excel 2007.

Fluent systému Office

Hlavní náhradou za nabídky a panely nástrojů je v aplikaci Office Excel 2007 pás karet, což je součást nového rozhraní Fluent systému Office. Pás karet, jenž navržen tak, aby umožňoval snadné procházení, se skládá z karet, které jsou uspořádány podle konkrétních situací nebo objektů. Ovládací prvky na jednotlivých kartách jsou dále uspořádány do několika skupin. Pás karet může zahrnovat více obsahu než nabídky a panely nástrojů, včetně tlačítek, galerií a obsahu dialogových oken.

uživatelské rozhraní s pásem karet

1. Karty jsou orientované na úkoly.

2. Skupiny na jednotlivých kartách dělí úkol na dílčí úkoly.

3. Příkazová tlačítka v jednotlivých skupinách slouží k provedení příkazu nebo zobrazení nabídky příkazů.

Karty zobrazované v případě potřeby

Kromě standardní sady karet, která se na pásu karet rozhraní Office Fluent zobrazuje při spuštění aplikace Office Excel 2007, jsou k dispozici dva jiné druhy karet, které se do rozhraní doplní v případě, že je to vhodné pro právě vykonávaný typ úlohy.

Kontextové nástroje:     Kontextové nástroje umožňují pracovat s objektem vybraným na stránce, například s tabulkou, obrázkem nebo výkresem. Po klepnutí na objekt se vedle standardních karet zobrazí příslušná sada kontextových karet se zvýrazněnou barvou.

Kontextová sada karet

1. Vyberte položku v dokumentu.

2. Název příslušných kontextových nástrojů se zobrazí se zvýrazněnou barvou a vedle standardní sady karet se zobrazí kontextové karty.

3. Kontextové karty obsahují ovládací prvky pro práci s vybranou položkou.

Aplikační karty:     Aplikační karty nahradí standardní sadu karet po přepnutí do určitých režimů vytváření nebo zobrazení, například do zobrazení náhledu.

zobrazení náhledu před tiskem

Nabídky, panely nástrojů a další známé prvky

Kromě karty, skupiny a příkazy používá Office Excel 2007 další prvky, které jsou také zdrojem cesty pro provádění úkolů. Následující prvky se jako nabídek a panelů nástrojů, které už znáte z předchozích verzí aplikace Excel.

Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka      Toto tlačítko je umístěno v levém horním rohu okna aplikace Excel. Po klepnutí na toto tlačítko se otevře nabídka znázorněná na následujícím obrázku.

nabídka Soubor

Panel nástrojů Rychlý přístup:     Panel nástrojů Rychlý přístup je ve výchozím nastavení umístěn v horní části okna aplikace Excel. Umožňuje rychlý přístup k často používaným nástrojům. Panel nástrojů Rychlý přístup lze upravit přidáním příkazů.

Panel nástrojů Rychlý přístup

Spouštěče dialogových oken:     Spouštěče dialogových oken jsou malé ikony, které se zobrazují v některých skupinách. Klepnutím na spouštěč dialogového okna se otevře příslušné dialogové okno nebo podokno úloh nabízející další možnosti, které souvisejí s danou skupinou.

otevření dialogového okna

Přidávání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Jak je uvedeno v tabulkách na konci tohoto článku, jsou některé příkazy aplikace Excel 2003 k dispozici v aplikaci Office Excel 2007 pouze v seznamu všech příkazů v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel. Chcete-li v aplikaci Office Excel 2007 tyto příkazy používat, je nutné je nejprve přidat na panel nástrojů Rychlý přístup. Postupujte takto:

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Excel.

 2. V seznamu vlevo klepněte na položku Přizpůsobit.

 3. V rozevíracím seznamu Zvolit příkazy z klikněte na položku všechny příkazy.

  Možnosti aplikace Excel, Přizpůsobit, Všechny příkazy

 4. V rozevíracím seznamu Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup vyberte položku Pro všechny dokumenty (výchozí) nebo konkrétní dokument.

 5. Klepněte na požadovaný příkaz a potom na tlačítko Přidat.

  Opakujte tento krok pro každý příkaz, který chcete přidat.

 6. Klikněte na šipku tlačítka Nahoru a Dolů uspořádání příkazy uvedené v pořadí, ve kterém se mají zobrazit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 7. Klikněte na OK.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×