Referenční informace: Umístění příkazů aplikace Excel 2003 v aplikaci Excel 2007

Tento článek představuje základní prvky nového rozhraní Fluent systému Microsoft Office v aplikaci Microsoft Office Excel 2007. Obsahuje rovněž seznamy příkazů, které již nejspíše znáte z aplikace Microsoft Office Excel 2003, a uvádí, jak v aplikaci Office Excel 2007 dosáhnout stejných výsledků.

Důležité   Tento článek má sloužit pouze jako rychlý zdroj referenčních informací, není určen ke školení nebo výuce.

Témata v tomto článku:

Úvodní informace o novém rozhraní

Přidávání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Nová umístění známých příkazů

Úvodní informace o novém rozhraní

V aplikaci Office Excel 2007 nahrazuje nabídky, panely nástrojů a většinu podoken úloh z předchozích verzí aplikace Excel nové uživatelské rozhraní Fluent systému Office jediným mechanismem, který je jednoduchý a přehledný. Rozhraní Fluent systému Office je navrženo tak, abyste mohli zvýšit svou produktivitu v aplikaci Excel, snadněji vyhledat ty správné funkce pro různé úkoly, objevit nové funkce a pracovat efektivněji.

Tento článek je určen pro zkušené uživatele aplikace Excel 2003 – pracovníky oddělení odborné pomoci, odborníky z oblasti informačních technologií a další uživatele ovládající rozhraní aplikace Excel 2003 – kteří chtějí rychle najít známé příkazy v aplikaci Office Excel 2007.

Fluent systému Office

Hlavní náhradou za nabídky a panely nástrojů je v aplikaci Office Excel 2007 pás karet, což je součást nového rozhraní Fluent systému Office. Pás karet, jenž navržen tak, aby umožňoval snadné procházení, se skládá z karet, které jsou uspořádány podle konkrétních situací nebo objektů. Ovládací prvky na jednotlivých kartách jsou dále uspořádány do několika skupin. Pás karet může zahrnovat více obsahu než nabídky a panely nástrojů, včetně tlačítek, galerií a obsahu dialogových oken.

Uživatelské rozhraní s pásem karet

1. Karty jsou orientované na úkoly.

2. Skupiny na jednotlivých kartách dělí úkol na dílčí úkoly.

3. Příkazová tlačítka v jednotlivých skupinách slouží k provedení příkazu nebo zobrazení nabídky příkazů.

Karty zobrazované v případě potřeby

Kromě standardní sady karet, která se na pásu karet rozhraní Office Fluent zobrazuje při spuštění aplikace Office Excel 2007, jsou k dispozici dva jiné druhy karet, které se do rozhraní doplní v případě, že je to vhodné pro právě vykonávaný typ úlohy.

Kontextové nástroje.     Kontextové nástroje umožňují pracovat s objektem vybraným na stránce, například s tabulkou, obrázkem nebo výkresem. Po klepnutí na objekt se vedle standardních karet zobrazí příslušná sada kontextových karet se zvýrazněnou barvou.

Kontextová sada karet

1. Vyberte položku v dokumentu.

2. Název příslušných kontextových nástrojů se zobrazí se zvýrazněnou barvou a vedle standardní sady karet se zobrazí kontextové karty.

3. Kontextové karty obsahují ovládací prvky pro práci s vybranou položkou.

Aplikační karty.     Aplikační karty nahradí standardní sadu karet po přepnutí do určitých režimů vytváření nebo zobrazení, například do zobrazení náhledu.

Náhled

Nabídky, panely nástrojů a další známé prvky

Kromě karet, skupin a příkazů jsou v aplikaci Office Excel 2007 k dispozici další prvky, které umožňují provádění úloh. Následující prvky se více podobají nabídkám a panelům nástrojů, které již znáte z předchozích verzí aplikace Excel. Sešit s mapováním pásu karet aplikace Excel obsahuje všechny mapované prvky.

Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka.     Toto tlačítko je umístěno v levém horním rohu okna aplikace Excel. Po klepnutí na toto tlačítko se otevře nabídka znázorněná na následujícím obrázku.

Nabídka Soubor

Panel nástrojů Rychlý přístup.     Panel nástrojů Rychlý přístup je ve výchozím nastavení umístěn v horní části okna aplikace Excel. Umožňuje rychlý přístup k často používaným nástrojům. Panel nástrojů Rychlý přístup lze upravit přidáním příkazů.

Panel nástrojů Rychlý přístup

Spouštěče dialogových oken.     Spouštěče dialogových oken jsou malé ikony, které se zobrazují v některých skupinách. Klepnutím na spouštěč dialogového okna se otevře příslušné dialogové okno nebo podokno úloh nabízející další možnosti, které souvisejí s danou skupinou.

Spouštěč dialogového okna

Začátek stránky

Přidávání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Jak je uvedeno v tabulkách na konci tohoto článku, jsou některé příkazy aplikace Excel 2003 k dispozici v aplikaci Office Excel 2007 pouze v seznamu všech příkazů v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel. Chcete-li v aplikaci Office Excel 2007 tyto příkazy používat, je nutné je nejprve přidat na panel nástrojů Rychlý přístup. Postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

 2. V seznamu vlevo klepněte na položku Přizpůsobit.

 3. V rozevíracím seznamu Zvolit příkazy z klepněte na položku Všechny příkazy.

  Možnosti aplikace Excel, Přizpůsobit, Všechny příkazy

 4. V rozevíracím seznamu Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup vyberte položku Pro všechny dokumenty (výchozí) nebo konkrétní dokument.

 5. Klepněte na požadovaný příkaz a potom na tlačítko Přidat.

  Opakujte tento krok pro každý příkaz, který chcete přidat.

 6. Pomocí tlačítek se šipkami Nahoru a Dolů seřaďte příkazy tak, jak mají být zobrazeny na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Nová umístění známých příkazů

Chcete-li najít umístění příkazů nabídek a panelů nástrojů v aplikaci Excel 2007, otevřete sešit s mapováním pásu karet aplikace Excel. První list sešitu obsahuje pokyny k vlastnímu nastavení, hledání a tisku dat.

Začátek stránky

Použít na: Excel 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk