Referenční informace: Umístění příkazů aplikace Access 2003 v aplikaci Access 2007

Tento článek představuje základní prvky nového rozhraní Fluent systému Microsoft Office v aplikaci Microsoft Office Access 2007. Poskytuje také seznam příkazů aplikace Office Access 2003 a zobrazuje jejich umístění v aplikaci Office Access 2007.

Důležité   Tento článek má sloužit pouze jako rychlý zdroj referenčních informací, není určen pro školení nebo k výuce.

V tomto článku

Úvodní informace o novém rozhraní

Přidávání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Nová umístění známých příkazů

Úvodní informace o novém rozhraní

V aplikaci Office Access 2007 nahrazuje nové Fluent systému Microsoft Office nabídky, panely nástrojů, většinu podoken úloh a okno Databáze z předchozích verzí aplikace Access jediným zjednodušeným mechanismem, který usnadňuje nalezení příkazů. Nové uživatelské rozhraní je navrženo tak, abyste mohli zvýšit svou produktivitu v aplikaci Access, snadněji vyhledat ty správné funkce pro různé úkoly, objevit nové funkce a pracovat efektivněji.

Tento článek je určen pro zkušené uživatele aplikace Office Access 2007 – pracovníky oddělení odborné pomoci, odborníky z oblasti informačních technologií a další uživatele ovládající rozhraní aplikace Access 2003 – kteří chtějí rychle najít známé příkazy v aplikaci Office Access 2007.

Fluent systému Office

Hlavní náhradou za nabídky a panely nástrojů je v aplikaci Office Access 2007 pás karet, součást nového rozhraní Fluent systému Office. Pás karet navržený na snadné procházení se skládá z karet, které jsou uspořádány podle konkrétních situací nebo objektů. Ovládací prvky na jednotlivých kartách jsou dále uspořádány do několika skupin. Pás karet může zahrnovat více obsahu než nabídky a panely nástrojů, včetně tlačítek, galerií a obsahu dialogových oken.

Karta Domů v aplikaci Access 2007

1. Karty jsou navrženy se zaměřením na jednotlivé úkoly.

2. Skupiny na jednotlivých kartách dělí úkol na dílčí úkoly.

3. Příkazová tlačítka v jednotlivých skupinách slouží k provedení příkazu nebo zobrazení nabídky příkazů.

Karty zobrazované v případě potřeby

Kromě standardní sady karet, která se zobrazí na pásu karet po spuštění aplikace Office Access 2007, existují další dva typy karet, které se v rozhraní zobrazí pouze při provedení určitého typu úkolu.

Kontextové nástroje:    Kontextové nástroje umožňují pracovat s objektem vybraným na stránce, například s ovládacím prvkem formuláře. Po klepnutí na objekt se vedle standardních karet zobrazí příslušná sada kontextových karet se zvýrazněnou barvou.

Kontextová karta na pásu karet aplikace Access

1. Vyberte položku v dokumentu.

2. Název příslušných kontextových nástrojů se zobrazí se zvýrazněnou barvou a vedle standardní sady karet se zobrazí kontextové karty.

3. Kontextové karty obsahují ovládací prvky pro práci s vybranou položkou.

Aplikační karty:    Aplikační karty nahradí standardní sadu karet po přepnutí do určitých režimů vytváření nebo zobrazení, například do zobrazení náhledu tisku.

Aplikační karta na pásu karet aplikace Access 2007

Nabídky, panely nástrojů a další známé prvky

Kromě karet, skupin a příkazů jsou v aplikaci Office Access 2007 k dispozici další prvky, které umožňují provádění úkolů. Následující prvky se více podobají nabídkám a panelům nástrojů, které již znáte z předchozích verzí aplikace Access. Sešit s mapováním pásu karet aplikace Access obsahuje všechny mapované prvky.

Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka:     Toto tlačítko je umístěno v levém horním rohu okna aplikace Access. Klepnutím na toto tlačítko se otevře nabídka znázorněná na následujícím obrázku.

Nabídka Soubor aplikace Access 2007

Panel nástrojů Rychlý přístup:    Panel nástrojů Rychlý přístup je ve výchozím nastavení umístěn v horní části okna aplikace Access. Umožňuje rychlý přístup k často používaným nástrojům. Panel nástrojů Rychlý přístup lze upravit přidáním příkazů.

Panel nástrojů Rychlý přístup

Spouštěče dialogových oken:    Spouštěče dialogových oken jsou malé ikony, které se zobrazují v některých skupinách. Klepnutím na spouštěč dialogového okna se otevře příslušné dialogové okno nebo podokno úloh nabízející další možnosti, které souvisejí s danou skupinou.

Klepnutí na spouštěč dialogového okna

Začátek stránky

Přidávání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Jak je uvedeno v tabulkách na konci tohoto článku, jsou některé příkazy aplikace Access 2003 k dispozici v aplikaci Office Access 2007 pouze v seznamu všech příkazů v dialogovém okně Možnosti aplikace Access. Chcete-li v aplikaci Office Access 2007 tyto příkazy používat, je nutné je nejprve přidat na panel nástrojů Rychlý přístup. Postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

 2. V seznamu vlevo klepněte na položku Přizpůsobit.

 3. V rozevíracím seznamu Zvolit příkazy z vyberte položku Všechny příkazy.

  Obrazovka Přizpůsobit v dialogovém okně Možnosti aplikace Access

 4. V rozevíracím seznamu Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup vyberte položku Pro všechny dokumenty (výchozí) nebo aktuální databázi.

 5. V seznamu pod rozevíracím seznamem Zvolit příkazy z klepněte na příkaz, který chcete přidat, a klepněte na tlačítko Přidat.

  Opakujte tento krok pro každý příkaz, který chcete přidat.

 6. Pomocí tlačítek se šipkami Nahoru a Dolů seřaďte příkazy tak, jak je chcete zobrazit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Nová umístění známých příkazů

Chcete-li najít umístění příkazů nabídek nebo panelů nástrojů v aplikaci Access 2007, otevřete sešit s mapováním pásu karet aplikace Access – soubor aplikace Microsoft Office Excel, který obsahuje příkazy na jednotlivých kartách pásu karet a jejich umístění v nabídkách v předchozích verzích aplikace Access. První list sešitu obsahuje pokyny k vlastnímu nastavení, hledání a tisku dat.

Začátek stránky

Použít na: Access 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk