Referenční informace: Umístění příkazů aplikace Outlook 2003 v aplikaci Outlook 2007

Tento článek představuje základní prvky nového rozhraní Fluent systému Microsoft Office v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007, které se zobrazují při čtení nebo vytváření zprávy, úkolu, kontaktu nebo položky kalendáře. Obsahuje rovněž seznamy příkazů, které již nejspíše znáte z aplikace Office Outlook 2003, a uvádí, jak v aplikaci Office Outlook 2007 dosáhnout stejných výsledků.

Důležité : Tento článek má sloužit pouze jako rychlý zdroj referenčních informací, není určen ke školení nebo výuce. Některé nástroje pro vytváření obsahu v aplikaci Office Outlook 2007 nejsou k dispozici, pokud není nainstalována aplikace Microsoft Office Word 2007.

V tomto článku:

Úvodní informace o novém rozhraní

Přidávání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Nová umístění známých příkazů

Úvodní informace o novém rozhraní

V aplikaci Office Outlook 2007 v otevřených položkách nahrazuje nové rozhraní Fluent systému Office některé nabídky a panely nástrojů z předchozích verzí aplikace Outlook jediným mechanismem, který je jednoduchý a přehledný. Rozhraní Fluent systému Office je navrženo tak, abyste mohli zvýšit svou produktivitu v aplikaci Outlook a snadněji najít ty správné funkce pro různé úkoly.

Tento článek je určen pro zkušené uživatele aplikace Outlook 2003 – pracovníky oddělení odborné pomoci, odborníky z oblasti informačních technologií a další uživatele ovládající rozhraní aplikace Outlook 2003 – kteří chtějí rychle najít známé příkazy v aplikaci Office Outlook 2007.

Fluent systému Office

Hlavní náhradou za nabídky a panely nástrojů je v nových a otevřených položkách v aplikaci Office Outlook 2007 pás karet, což je součást nového rozhraní Fluent systému Microsoft Office. Pás karet, jenž je navržen tak, aby umožňoval snadné procházení, se skládá z karet, které jsou uspořádány podle konkrétních situací nebo objektů. Ovládací prvky na jednotlivých kartách jsou dále uspořádány do několika skupin. Pás karet může zahrnovat více obsahu než nabídky a panely nástrojů, včetně tlačítek, galerií a obsahu dialogových oken.

Karty zobrazované v případě potřeby

Kromě standardní sady karet, která se na pásu karet rozhraní Office Fluent zobrazuje při spuštění aplikace Office Outlook 2007, je k dispozici jiný druh karet, který se do rozhraní doplní v případě, že je to vhodné pro právě vykonávaný typ úlohy.

Kontextové nástroje:     Kontextové nástroje umožňují pracovat s objektem vybraným v určité položce, například s tabulkou nebo obrázkem v otevřené e-mailové zprávě. Po klepnutí na objekt se vedle standardních karet zobrazí příslušná sada kontextových karet se zvýrazněnou barvou.

Nabídky, panely nástrojů a další známé prvky

Kromě karet, skupin a příkazů jsou v aplikaci Office Outlook 2007 k dispozici další prvky, které umožňují provádění úloh. Následující prvky se více podobají nabídkám a panelům nástrojů, které již znáte z předchozích verzí aplikace Outlook. Sešit s mapováním pásu karet aplikace Outlook obsahuje všechny mapované prvky.

Tlačítko sady Microsoft Office: Obrázek tlačítka      Toto tlačítko se nachází v levém horním rohu otevřené položky.

Panel nástrojů Rychlý přístup:     Panel nástrojů Rychlý přístup je ve výchozím nastavení umístěn v horní části okna otevřené položky a umožňuje rychlý přístup k často používaným nástrojům. Panel nástrojů Rychlý přístup lze přizpůsobit přidáním příkazů.

Spouštěče dialogových oken:     Spouštěče dialogových oken jsou malé ikony, které se zobrazují v některých skupinách. Klepnutím na spouštěč dialogového okna se otevře příslušné dialogové okno nebo podokno úloh nabízející další možnosti, které souvisejí s danou skupinou.

Začátek stránky

Přidávání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Některé příkazy aplikace Outlook 2003 jsou v aplikaci Office Outlook 2007 dostupné pouze v seznamu všech příkazů v dialogovém okně Možnosti editoru. Chcete-li tyto příkazy používat v aplikaci Office Outlook 2007, nejprve je přidejte na panel nástrojů Rychlý přístup následujícím způsobem:

  1. Klepněte na tlačítko sady Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klepněte na tlačítko Možnosti editoru.

  2. Klepněte na položku Přizpůsobit.

  3. V rozevíracím seznamu Zvolit příkazy z klepněte na položku Všechny příkazy.

  4. Klepněte na požadovaný příkaz a potom na tlačítko Přidat.

    Opakujte tento krok pro každý příkaz, který chcete přidat.

  5. Pomocí tlačítek se šipkami Nahoru a Dolů seřaďte příkazy tak, jak mají být zobrazeny na panelu nástrojů Rychlý přístup.

  6. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Nová umístění známých příkazů

Chcete-li najít umístění příkazů nabídek a panelů nástrojů v aplikaci Office Outlook 2007, otevřete sešit s mapováním pásu karet aplikace Outlook. První list sešitu obsahuje pokyny k vlastnímu nastavení, hledání a tisku dat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×