Referenční informace: Dialogové okno Možnosti aplikace Outlook 2007

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Dialogové oknoMožnostiMicrosoft Office Outlook 2007 je, kde si můžete zvolit většina nastavení aplikace Outlook. 

Karty možnosti dialogového okna

Kartu Předvolby

Oddíl e-mailu

 • Tlačítko Nevyžádaná pošta     Umožňuje změnit možnosti pro označení a správu nevyžádané e-mailové zprávy.

  Karta Možnosti

  Nastavení úrovně ochrany před nevyžádanou poštou. Můžete taky odstranit podezřelou nevyžádanou poštu namísto přesunutí zkopírovat do složky Nevyžádaná pošta a můžete zakázat odkazy v e-mailové zprávy, které může připojit k serverům, které považované za nebezpečné.

  Bezpeční odesílatelé

  Zadejte e-mailové adresy a názvy domén zprávu odesílatele, jehož zprávy jsou nikdy považována za nevyžádanou poštu. Můžete taky import nebo export souboru seznamu bezpečných odesílatelů.

  Karta Bezpečných příjemců

  Zadejte e-mailové adresy a názvy domén seznamů adresátů, které patříte, které nejsou nikdy považovány za nevyžádanou poštu. Můžete taky importovat nebo exportovat souboru seznamů bezpečných příjemců.

  Blokovaní odesílatelé

  Zadejte e-mailové adresy a názvy domén, které jsou vždy považovány za nevyžádanou poštu. Můžete taky import nebo export souboru seznamu Blokovaní odesílatelé.

  Mezinárodní karta

  Zadejte e-mailové zprávy, že chcete aplikaci Outlook blok podle něj doménu nejvyšší úrovně směrové číslo země nebo jazykové znakové sady v e-mailová adresa odesílatele.

 • Tlačítko Možnosti e-mailu     Změna možností u jednotlivými formáty zpráv pro odpovídání a předávání pro co se stane po přesunutí nebo odstranění otevřené položky a odstranění: když k odesílání a přijímání zpráv klikněte na.

Oddíl Zpracování zpráv

 • Po přesunutí nebo odstranění otevřené položky seznamu    klikněte na požadovanou možnost pro co chcete dojít po přesunutí nebo odstranění otevřené zprávě. Například pokud kliknete na tlačítko Otevřít další položku na další položku v doručené poště se otevře při odstranění zprávy.

 • Zaškrtávací políčko Zavřít původní zprávu při odpovědi nebo předávání    toto políčko zaškrtněte, pokud má původní zpráva zavřete po klepnutí na tlačítko Odpovědět nebo Předat dál v otevřené zprávě.

 • Uložení kopie zpráv do složky Odeslaná pošta zaškrtněte políčko    toto políčko zaškrtněte, pokud chcete ukládat kopie každé zprávy odeslané do složky Odeslaná pošta. Pokud nechcete ukládání kopií odeslaných zpráv, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Uložení kopie zpráv měla být archivována složky Odeslaná pošta omezit počet zprávy.

 • Automatické ukládání neodeslaných zpráv zaškrtněte políčko    zaškrtněte toto políčko, pokud chcete ukládá všechny zprávy, které zatím neposlali ve složce Koncepty. Ve výchozím nastavení ukládá Outlook neodeslaných zpráv každé 3 minuty.

 • Zaškrtávací políčko Odebrat nadbytečné konce řádků ve formátu prostého textu zprávy     Vyberte toto zaškrtávací políčko automaticky odeberou nadbytečné konce řádků ve formátu prostého textu zprávy.

 • Rozšířené možnosti e-mailu      Klikněte na Upřesnit možnosti, jako je místo pro ukládání neodeslaných zpráv a jestli se má přehrát zvuk při příchodu zprávy přístup.

  Části ukládání zpráv

  • Automatické ukládání položek v seznamu    klikněte na složku, kam chcete ukládat koncepty zpráv. Uložení koncepty pouze v Koncepty, Doručená pošta, Odeslaná pošta nebo Pošta.

  • Automatické ukládání každé zaškrtněte políčko     Pokud chcete automatické ukládání zpráv při práci na nich aplikace Outlook, vyberte toto zaškrtávací políčko.

  • minut textového pole     Zadejte počet minut, které mají uplynout mezi Outlook uloží neodeslaných zpráv.

  • Zaškrtávací políčko do jiné složky než Doručená pošta, ukládat odpovědi se původní zpráva    zaškrtněte toto políčko Uložit kopii odpověď do složky Odeslaná pošta. Pokud odpověď na zprávu od jiné složky než Doručená pošta se uloží odpověď v otevřené složce.

  • Zaškrtávací políčko ukládat předávání zprávy dál    Zaškrtněte toto políčko Uložit kopii všech přeposlaných zpráv, které odesíláte.

  Skupinový rámeček Při příchodu nových položek ve složce Doručená pošta

  • Zaškrtněte políčko Přehrát zvuk    zaškrtněte toto políčko přehrát zvuk při příchodu nové zprávy. Vyberte požadovaný zvuk, poklikejte na ikonu Zvuky a zvuková zařízení v Ovládacích panelech klikněte na kartu Zvuky, zvolte Oznámení o nové poště v části události programů a z rozevíracího seznamu Zvuky vyberte zvuk.

  • Zaškrtávací políčko Krátkou změnou ukazatele myši     Zaškrtněte toto políčko požadovaná ukazatel stručně zobrazovat jako symbolu e-mailu při příchodu nové zprávy.

  • Zaškrtnutí políčka Zobrazit ikonu obálky v oznamovací oblasti     Zaškrtněte toto políčko požadovaná ikona obálky zobrazený v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu při příchodu nové zprávy.

  • Zaškrtnutí políčka Zobrazit oznámení nové pošty na ploše (výchozí nastavení pouze doručené pošty)     Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zobrazit oznámení na ploše při příchodu nové položky.

  • Nastavení oznámení na ploše      Klikněte na možnosti pro oznámení na ploše, jako je doba trvání nebo průhlednost.

   Oddíl Doba trvání

   • Doby oznámení na ploše objevit?      Vyberte viditelné dobu trvání oznámení na ploše.

   Oddíl Průhlednost

   • Jak průhledné oznámení na ploše měli?      Vyberte úroveň průhlednosti oznámení na ploše.

  Skupinový rámeček Při odesílání zprávy

  • Rozevírací seznam Nastavit důležitost     Klikněte na úroveň důležitosti pro všechny nové zprávy.

  • Rozevírací seznam Nastavit utajení     Klikněte na požadovanou úroveň utajení pro všechny nové zprávy.

  • Zaškrtněte políčko Po vypršení platnosti zprávy     Klikněte na datum vypršení platnosti zprávy.

  • dny textového pole     Klikněte na požadovaný počet dní po odeslání zprávy, když to bude označeno vypršela.

  • Zaškrtávací políčko čárka jako oddělovač v adrese    toto políčko zaškrtněte, pokud chcete oddělte kromě středníky jmen v polích Komu, kopie a Skrytá zprávy.

  • Zaškrtněte políčko Automatická kontrola jmen    toto políčko zaškrtněte, pokud chcete automaticky Kontrola jmen zadané v polích Komu, kopie a Skrytá zpráv aplikace Outlook. Pokud je přesná, název podtržené. Pokud více jmen jsou, které odpovídají zadanému, zobrazí se červenou vlnovkou pod názvem. Klikněte pravým tlačítkem myši na název zobrazíte v dalších jménech, které nebyly nalezeny. Pokud více názvy odpovídaly, co píšete a e-mailovou adresu jste použili, se zobrazí název, který jste zvolili dříve ze seznamu jmen nalezených s přerušované zelené podtržení s vysvětlením, že jsou další možnosti.

  • Odstranění žádosti o schůzku ze složky Doručená pošta při odpovídání zaškrtněte políčko    toto políčko zaškrtněte, pokud chcete Outlook odebrat žádost o schůzku ze složky Doručená pošta, když odpovíte. Pokud přijmout žádost o schůzku Schůzka zaznamená do kalendáře.

  • Navrhovat jména Komu, kopie a skrytá pole zaškrtněte políčko    při zaškrtněte toto políčko, Outlook automaticky zkontroluje libovolné jméno zadané v k, kopie a Skrytá pole zobrazíte, pokud je rozpoznán název. Pokud název byl zadán před Outlook navrhne název při psaní. Pokud je název, který chcete, klikněte na navrhovaný název jej vyberte.

  • Stiskněte kombinaci kláves CTRL + ENTER k odesílání zpráv zaškrtněte políčko    Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete poslat e-mailové zprávy stisknutím kombinace kláves CTRL + ENTER.

 • Tlačítko Možnosti sledování     Klikněte na Upřesnit možnosti, jako je místo pro ukládání neodeslaných zpráv a jestli se má přehrát zvuk při příchodu zprávy.

  Možnosti oddílu

  • Zaškrtněte políčko zpracovávat žádosti o schůzku a odpovědi na doručení     Toto zaškrtávací políčko vyberte, pokud chcete, aby aplikace Outlook automaticky zpracovávat všechny odpovědi na zprávy a žádosti o.

  • Zaškrtávací políčko Zpracovat potvrzení o doručení    toto políčko zaškrtněte, pokud chcete Outlook automatické zpracování potvrzení při příjmu. Informace o sledování se přidá na původní zprávu do složky Odeslaná pošta.

  • Po zpracování přesunout potvrzení do zaškrtávací políčko     Zaškrtněte toto políčko aplikace Outlook můžete automaticky přesouvat do zadané složky všechny příjmy, které vás upozorní Doručená, přečtení a odvolání zprávy.

  • Zaškrtávací políčko Odstranit hlasování a prázdné po zpracování    vyberte toto zaškrtávací políčko bude aplikace Outlook můžete automaticky přesouvat do složky Odstraněná pošta všechny odpovědi na žádosti o schůzku, které mají žádné komentáře a všechna oznámení, které se vracejí doručení zprávy číst nebo odvolat. Odpovědi na schůzku jsou umístěná na Kalendář a stav pomocí oznámení je umístěn na kartě Sledování u původní položky ve složce Odeslaná pošta.

  • Oznámení o přečtení zaškrtávací políčko     Zaškrtněte toto políčko požadovaná vrátí zprávy pro ověření datum a čas, že příjemce otevře zprávy aplikace Outlook.

  • Zaškrtněte políčko potvrzení o doručení     Zaškrtněte toto políčko požadovaná vrátí zprávy pro ověření datum a čas, že příjemce obdrží zprávy aplikace Outlook.

  • Vždy odesílat odpověď      Pokud chcete automaticky vrátí potvrzení odesílateli zprávy, pokud požadováno potvrzení o přečtení aplikace Outlook, klikněte na to. Oznámení ověří datum a čas, zobrazí se zpráva.

  • Nikdy neodesílat odpověď      Pokud chcete automaticky ignorovat všechny žádosti o potvrzení zprávy aplikace Outlook, klikněte na to.

  • Zeptejte se mě před odesláním odpovědi      Pokud chcete Outlook zeptá, jestli chcete odesílat odpověď na žádost o čtení, klikněte na to.

Oddíl v odpovědích a zprávách předávaných dál

 • Při odpovídání na zprávu se seznamem     Klikněte na formát, který chcete použít pro odpovědi. Obrázek napravo od zprávy ukazuje, jak původní zpráva zobrazí příjemcům odpovědí.

 • Při předávání zprávy se seznamem    Klikněte na formát, který chcete použít pro předávání zprávy dál. Obrázek napravo od zprávy ukazuje, jak původní zpráva zobrazí příjemcům zprávy předané dál.

 • Před každý řádek s      Každý řádek svoji odpověď předchází znaky zadané. Tento text, který zadáte odlišuje od textu původní zprávy.

 • Zaškrtněte políčko Označit vlastní komentář     Zaškrtněte toto políčko označíte komentáře v těle zprávy, na kterou odpovídáte nebo které předáváte dál. Když zadáte text do pole vlevo, Outlook automaticky vloží textu vedle veškerý text, který zadáte do textu zprávy, které jste obdrželi.

Oddíl kalendáře

 • Zaškrtnutí políčka Výchozí připomenutí     Zaškrtněte toto políčko Povolit upozornění na nové položky kalendáře.

 • Seznam Výchozí připomenutí     Zadejte počet minut před událostí, které chcete být upozorněni.

 • Tlačítko Možnosti kalendáře    kliknutím vyberte Obecné nastavení Kalendář, například dny v pracovní týden, časová pásma a svátků.

Oddíl úkoly

 • Seznam čas připomenutí     Zadejte čas, kdy chcete připomenutí úkolů, které mají být dokončeny daný den.

 • Tlačítko Možnosti úkolů    kliknutím lze změnit možnosti pro úkoly, například výběr barvy pro zpožděné a dokončené úkoly.

V části Kontakty a poznámky

 • Možnosti kontaktů      Klikněte na možnosti a vyberte jméno a předvolby pro nové kontakty.

 • Tlačítko Možnosti deníku    kliknutím lze změnit možnosti pro deníku, například jaký typ položky a kontaktů do automaticky záznam a co se stane, když poklikejte na položku deníku.

 • Tlačítko Možnosti poznámek    kliknutím lze změnit možnosti pro poznámky, například výchozí barvu, velikost a písmo.

Oddíl hledání

 • Tlačítko Možnosti hledání     Klepnutím vyberte datových souborů pro index zobrazení výsledků hledání a parametrů hledání výchozí.

Oddíl mobilní telefon

 • Tlačítko oznámení     Kliknutím vyberte možnosti pro mobilní zprávy.

 • Tlačítko Možnosti Mobile     Klepnutím vyberte možnosti pro mobilní účty.

Karta Nastavení pošty

Oddíl E-mailových účtů

 • Tlačítko E-mailových účtů    kliknutím otevřete dialogové okno Nastavení účtu, kde můžete změnit e-mailové účty a adresáře.

Odesílání a přijímání oddílu

 • Zaškrtněte políčko Při spojení odesílat okamžitě     Zaškrtněte toto políčko aplikace Outlook k provedení akce pro odesílání a přijímání, jakmile je připojený.

 • Tlačítko Odesílání a přijímání    kliknutím otevřete dialogové okno Skupiny pro odesílání a přijímání. Účty můžete umístit do nové skupiny, vytvoření nebo přidání účtů do existující skupiny nebo skupiny.

Datové soubory oddílu

 • Tlačítko Datové soubory    kliknutím otevřete dialogové okno Datové soubory. Můžete změnit nastavení místní informací, otevřít složky aplikace Outlook a změnit offline nastavení.

Telefonické oddílu

 • Upozornit před změnou existujícího telefonické připojení      Pokud se má zpráva s upozorněním před přepínače Outlook k připojení než existující připojení, klikněte na to.

 • Vždy používat existující telefonické připojení      Pokud chcete aplikaci Outlook pomocí pouze existující telefonického připojení a ne přepnutí na jinou, klikněte na to.

 • Zaškrtnutí políčka automaticky vytočit při odesílání a přijímání na pozadí     Zaškrtněte toto políčko aplikace Outlook pro vytáčení automaticky při provádění pozadí odesílání a přijímání. Outlook bude odesílání a příjem e-mailových zpráv bez otevření dialogové okno a umožňují využívat funkce aplikace Outlook při odesílání a přijímání akci.

 • Po dokončení ručního odesílání a přijímání zavěsit zaškrtávací políčko     Zaškrtněte toto políčko požadovaná Outlook automaticky odpojí po dokončení ruční odesílání a přijímání akce.

Na kartě Formát pošty

Formát zprávy oddílu

 • Vytváření zprávy ve formátu seznamu     Klikněte na formát, který chcete zprávy v Outlooku se skládá v.

 • Tlačítko Internetový formát     Klikněte na požadované možnosti pro HTML, formát RTF Outlooku a prostý text zprávy.

 • Tlačítko Možnosti mezinárodní     Vyberte, jestli používat angličtina v záhlaví zprávy a zvolte typ kódování u odchozích zpráv a nevyznačené přijatých zpráv.

Formát HTML

 • Zmenšení velikosti souboru zprávy odebráním formátování informací, které není nutné zadávat zobrazení e-mailu políčko     Vyberte toto zaškrtávací políčko, pokud chcete informace, které není nutné zachovat vzhled zprávy má být odebrán. To zkracuje místo pro ukládání zpráv.

 • Zaškrtnutí políčka spoléhat CSS pro formátování písma     Pokud chcete použít šablony stylů (CSS) formátování písma, zaškrtněte toto políčko.

 • Zaškrtnutí políčka uložit inteligentní značky v e-mailu    Zaškrtněte toto políčko požadovaná inteligentní značky uloží spolu se zprávy.

V části šablony a písma

 • Tlačítko šablony e-mailů a písma     Umožňuje vybrat písma, která se používají pro nové nebo změněné šablony a u nových odpovědí a zpráv předaných dál.

Oddíl podpisy

 • Tlačítko podpisy     Klikněte na přidávat, upravovat a zvolte podpisy zpráv.

Možnosti editoru oddílu

 • Tlačítko Možnosti editoru     Klikněte na změnit nastavení v dialogovém okně Možnosti editoru.

Kartu Kontrola pravopisu

Oddíl obecných možností

 • Zaškrtněte políčko před odesláním vždy zkontrolovat pravopis    toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zkontrolovat pravopis automaticky po klepnutí na příkaz Odeslat.

 • Zaškrtněte políčko při odpovědi nebo předávání dál Ignorovat původní text     Toto políčko zaškrtněte, pokud nechcete, aby text původní zprávu, že mají být kontrolovat pravopis při odpovídání nebo přeposílání zprávy.

 • Tlačítko Pravopis a automatické opravy    kliknutím otevřete dialogové okno Možnosti editoru, ve kterém můžete změnit možnosti pro Outlook pro opravy a formátování obsahu e-mailové zprávy.

Jinou kartu

Obecné oddílu

 • Vyprázdněte složku Odstraněná pošta ukončením zaškrtněte políčko    toto políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby všechny položky ve složce Odstraněná pošta automaticky odeberou pokaždé, když ukončete Outlook.

 • Zaškrtněte políčko Nastavit aplikaci Outlook jako výchozí pro E-mail, kontakty a kalendář     Zaškrtněte toto políčko určit Outlook jako výchozí program jiného programu potřebuje přístup k e-mailu, kontaktů nebo kalendářovém programu.

 • Tlačítka Upřesnit možnosti    Klikněte na toto tlačítko zobrazíte obecné nastavení pro aplikaci Outlook a zobrazení položek.

Oddíl automatické archivace

 • Tlačítko automatické archivace     Klikněte na nastavení pro funkci automatické archivace.

Část Podokna aplikace Outlook

 • To-do bar button     Klikněte na nastavení navigačního podokna.

 • Tlačítko Podokno čtení     Klikněte na nastavení podokna čtení.

 • Tlačítko na Panelu úkolů     Klikněte na nastavení panelu úkolů.

Oddíl Jména osob

 • Zaškrtněte políčko Zobrazit online stavu vedle jména osoby    Pokud chcete zapnout indikátor stavu a volném čase jméno osoby, zaškrtněte toto políčko. Když kliknete na indikátor jméno osoby, můžete provést další akce, včetně zasílání rychlých zpráv.

 • Zaškrtněte políčko Zobrazit stav online v řádku Komu a kopie polích pouze při umístění ukazatele myši na jméno osoby    toto políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby se zobrazí pouze v případě, že umístění ukazatele myši na jméno osoby do polí Komu a kopie indikátor stavu a volném čase jméno osoby. Když kliknete na indikátor jméno osoby, můžete provést další akce, včetně zasílání rychlých zpráv.

Karta Delegáti

Pokud chcete delegátům oddílu

 • Tlačítko Přidat     Klikněte na Přidat další jména jako delegáty.

 • Tlačítko Odebrat     Kliknutím na Odstranit vybrané jméno jako delegáta.

 • Tlačítko oprávnění    Klikněte na určit udělená delegátovi oprávnění.

 • Tlačítko Vlastnosti     Klikněte na vlastnosti pro přístup delegáta.

 • Předvádění adresovanou mě schůzku a odpovědi na žádosti o schůzky, kde právě jsem organizátorem do žádosti o schůzku      Zvolte, jak chcete žádosti o schůzku a odpovědi Doručená.

Karta Hlasová pošta

Tato funkce vyžaduje účet Microsoft Exchange Server 2007. Většina domácích a osobní účty nepoužívejte Microsoft Exchange. Další informace o účtu Microsoft Exchange a jak lze zjistit, jakou verzi systému Exchange účet připojuje, najdete v článku na odkazy v části Viz také. Karta Hlasová pošta se zobrazí pouze v případě, že vaše organizace používá systém Exchange 2007 integrovanou hlasové pošty.

Oddíl Telefonní přístup

 • Přístupová čísla telefonní textového pole     Zadejte telefonní číslo, které používáte pro přístup k systém hlasové pošty. Zadejte telefonní číslo při vytáčení z telefonu někdo z vaší organizace. Je to obvykle číslo linky a ne celé telefonní číslo.

 • Tlačítko Obnovit PIN kód    kliknutím na tuto možnost obnovit vaše osobní identifikační číslo (PIN) pro hlasovou poštu a odeslat nový PIN kód Outlook složky Doručená pošta.

 • Tlačítko Změnit složku     Klikněte na tuto možnost, chcete-li změnit složku Pošta aplikace Outlook, která obsahuje e-mailové zprávy, které chcete přečíst při volání systém hlasové pošty pomocí telefonu.

Oddíl Hlasové pošty

 • Přehrát na telefonní číslo textového pole     Zadejte telefonní číslo, které chcete systém hlasové pošty zavolat při přehrávání hlasové pošty. Zadejte telefonní číslo při vytáčení z telefonu někdo z vaší organizace. Je to obvykle číslo linky a ne celé telefonní číslo.

 • Možnost Pozdrav hlasové pošty     Zvolte, jestli má váš běžný pozdrav hlasové pošty se příchozí hovory přehraje.

 • Možnost Pozdrav hlasové pošty mimo kancelář     Zvolte, jestli má pozdravu mimo kancelář hlasové pošty, který se bude přehrávat příchozí hovory.

 • Tlačítko hovor     Zvolte, jestli chcete systém hlasové pošty zavolal na Telefon umožňuje snadno zaznamenat nebo aby se přehrávala hlasu pozdravů pošty.

 • Zaškrtávací políčko Odeslat e-mailové zprávy do složky Doručená pošta, když zmeškám hovor    toto políčko zaškrtněte, pokud chcete e-mailové zprávy zasílané do používání informací o volání složky Doručená pošta, když není odpovíte příchozí volání.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×