RRI (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití Funkce RRI v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí úrokovou míru odpovídající příslušnému nárůstu investic.

Syntaxe

RRI( pper ; souč_hod ; bud_hod )

Syntaxe funkce RRI obsahuje následující argumenty:

  • Pper    Povinný argument. Jedná se o celkový počet období pro tuto investici.

  • Souč_hod    Povinný argument. Jedná se o současnou hodnotu investice.

  • Bud_hod    Povinný argument. Jedná se o budoucí hodnotu investice.

Funkce RRI vrátí úrokovou míru pro zadané argumenty pper, souč_hod a bud_hod. K výpočtu se používá následující rovnice:

Rovnice funkce RRI

Poznámky:

  • Jestliže zadané hodnoty argumentů nejsou platné, vrátí funkce RRI chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Jestliže argumenty nepoužívají platné typy dat, vrátí funkce RRI chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad:

Ukázku této funkce najdete v následujícím sešitu. Můžete si prohlédnout a změnit stávající vzorce nebo zadat své vlastní vzorce a prozkoumat, jak funkce funguje.

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a potom ENTER. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=RRI(96;10000;11000)

Vrátí odpovídající úrokovou sazbu pro růst investice o hodnotě 10 000 Kč s budoucí hodnotou 11 000 Kč za 8 roků (0,012 neboli 1,2 %).

0,0009933

Pokud chcete s tímto sešitem pracovat důkladněji, můžete si ho stáhnout do počítače a otevřít v Excelu.

Začátek stránky

Použít na: Excel 2013, Excel OnlineByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk