RRI (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce RRI v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí úrokovou míru odpovídající příslušnému nárůstu investic.

Syntaxe

RRI(pper, současná hodnota, bud_hod)

Syntaxe funkce RRI obsahuje následující argumenty:

  • Pper    Povinný argument. Jedná se o celkový počet období pro tuto investici.

  • Současná hodnota:    Povinný argument. Jedná se o současnou hodnotu investice.

  • Bud_hod    Povinný argument. Jedná se o budoucí hodnotu investice.

Funkce RRI vrátí úrokovou míru pro zadané argumenty pper, souč_hod a bud_hod. K výpočtu se používá následující rovnice:

Rovnice funkce RRI

Poznámky:

  • Jestliže zadané hodnoty argumentů nejsou platné, vrátí funkce RRI chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Jestliže argumenty nepoužívají platné typy dat, vrátí funkce RRI chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=RRI(96;10000;11000)

Vrátí odpovídající úrokovou sazbu pro růst investice o hodnotě 10 000 Kč s budoucí hodnotou 11 000 Kč za 8 roků (0,012 neboli 1,2 %).

0,0009933

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.