RKQ (funkce)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce RSQ v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí druhou mocninu Pearsonův výsledný momentový korelační koeficient regresi datových bodů v pole_y a pole_x. Další informace najdete v tématu funkce PEARSON. Hodnota spolehlivosti r můžete interpretován jako poměr odchylky y připadající na rozptyl v x.

Syntaxe

RSQ(pole_y,pole_x)

Syntaxe funkce RSQ obsahuje následující argumenty:

 • Pole_y:    Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast datových bodů.

 • Pole_x:    Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast datových bodů.

Poznámky

 • Jednotlivými argumenty mohou být čísla či názvy, matice nebo odkazy, které obsahují čísla.

 • Je možné používat logické hodnoty a čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.

 • Jestliže matice nebo odkaz obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorované; buňky s nulovou hodnotou jsou ale započítávané.

 • Použijete-li jako argumenty chybové hodnoty nebo text, který nelze převést na čísla, bude výsledkem chyba.

 • Pokud jsou pole_y a pole_x prázdná nebo mají rozdílný počet datových bodů, vrátí funkce RKQ chybovou hodnotu #N/A.

 • Pokud pole_y a pole_x obsahují pouze jeden datový bod, vrátí funkce RKQ chybovou hodnotu #DĚLENÍ_NULOU!.

 • Rovnice pro výpočet Pearsonova koeficientu korelace r:

  Rovnice

  kde x a y jsou střední hodnoty výběru PRŮMĚR(známé_hodnoty_x) a PRŮMĚR(známé_hodnoty_y).

  Funkce RSQ vrátí r2, což je druhá mocnina tohoto korelačního koeficientu.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Známé y

Známé x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Vzorec

Popis

V ýsledek

=RKQ(A3:A9;B3:B9)

Druhá mocnina Pearsonova korelačního koeficientu pro lineární regresi datových bodů v oblastech A3:A9 a B3:B9.

0,05795

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×