Různé role v procesu návrhu formuláře

Při návrhu, testování a nasazování nových formulářů aplikace InfoPath pro zaměstnance často spolupracují různá oddělení. Podnikový formulář pro vyúčtování výdajů sice může vytvořit personální oddělení, ale IT oddělení bude šablonu formuláře spravovat, řešit problémy hlášené uživateli, aktualizovat návrh podle měnících se potřeb uživatelů atd.

Tento článek popisuje typické role různých zaměstnanců, kteří šablony formulářů specifikují, navrhují, publikují a používají. Názvy pozic a odpovědnosti můžou být ve vaší organizaci jiné než ty, které tu popisujeme, ale pokud s InfoPathem začínáte, získáte prostřednictvím těchto informací obecný přehled o tom, kdo co v procesu návrhu formuláře dělá.

V tomto článku

Analytik formuláře

Návrhář formuláře

Vývojář formuláře

Správce farmy

Správce kolekce webů

Uživatel formuláře

Analytik formuláře

Analytik formuláře kontroluje pracovní proces a podnikové požadavky dané šablony formuláře. Osoba, která obvykle tuto roli vykonává, má zkušenosti s vedením projektu, analytické schopnosti a má povědomí o principech návrhu formuláře.

Místo analytika formuláře může vaše společnost zaměstnávat analytika obchodních systémů nebo projektového manažera. I když se názvy pozic můžou lišit, náplň role zůstává stejná. Po důkladné analýze obchodních potřeb analytik formuláře určuje celkový návrh šablony formuláře a pak řídí projekt.

Fáze plánování šablony složitého formuláře je obvykle formální a analytik formuláře může komunikovat s mnoha zúčastněnými stranami. Pokud je třeba nutné šablonu formuláře nakonec integrovat do většího podnikového systému, například do systému vyúčtování výdajů, sepíše analytik formuláře obvykle funkční specifikaci nebo nějaký jiný dokument plánování.

Navíc může analytik formuláře udělat i toto (nebo některé z těchto činností):

 • specifikovat obchodní případ šablony formuláře,

 • definovat součásti uživatelského rozhraní a uživatelského procesu,

 • určit, jak a kam se budou ukládat data formuláře,

 • identifikovat chyby zabezpečení šablony formuláře,

 • vytvořit plán nasazení šablony formuláře,

 • definovat strategie archivace a uchování dat v souladu s aktuálními zákony, požadavky daného odvětví, firemními zásadami a dalšími požadavky,

 • pracovat s uživateli formuláře, návrháři formuláře, zaměstnanci IT oddělení a dalšími skupinami na vyřešení jakýchkoli mimořádných problémů souvisejících se šablonou formuláře.

Začátek stránky

Návrhář formuláře

Návrhář formulářů vytváří šablonu formuláře, což je soubor s příponou XSN, v režimu návrhu aplikace InfoPath. Soubor s příponou XSN definuje strukturu dat, vzhled a chování dokončených formulářů (souborů XML).

Návrhář formuláře udělat toto (nebo některé z těchto činností):

 • určit, jestli je šablona formuláře kompatibilní s webovým prohlížečem v počítači nebo mobilním zařízení,

 • určit, jestli je šablona formuláře kompatibilní s InfoPathem 2003,

 • navrhnout rozložení šablony formuláře,

 • přidat a upravit ovládací prvky v šabloně formuláře,

 • přidat ověření dat, podmíněné formátování, pravidla a další typy automatizovaného chování,

 • vytvořit propojení mezi šablonou formuláře a existujícími zdroji dat, třeba databázemi Microsoft SQL Serveru,

 • pracovat s vývojáři na přidání skriptu nebo spravovaného kódu do šablony formuláře,

 • publikovat šablonu formuláře do sdíleného síťového umístění, do e-mailového distribučního seznamu nebo na server se službou InfoPath Forms Services nebo Windows SharePoint Services,

 • pracovat se správci farmy na publikování šablon formuláře schválených správcem na server se službou InfoPath Forms Services,

 • otestovat formulář, aby ověřil, že správně funguje.

Začátek stránky

Vývojář formuláře

Vývojář formuláře píše vlastní kód šablony formuláře. InfoPath podporuje dva skriptovací jazyky – Microsoft JScript a Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) a dva jazyky spravovaného kódu, Microsoft Visual C# a Microsoft Visual Basic.

Vývojář formuláře může udělat toto (nebo některé z těchto činností):

 • pomoct s návrhem formuláře, jak je popsáno v předchozí části,

 • určit programovací jazyk pro danou šablonu formuláře,

 • napsat kód, který reaguje na události formuláře a ověření dat, pracuje se zdrojovým dokumentem XML formuláře, implementuje vlastní odesílání a slučování dat a přistupuje k externím zdrojům dat,

 • extrahovat pomocné soubory XML pro šablonu formuláře a pak ve standardním textovém editoru ručně změnit prvky, atributy a hodnoty v souborech,

 • přidat do šablony formuláře vlastní funkce pro zpracování chyb,

 • přistupovat k vlastním podoknům úloh a dialogovým oknům a pracovat s nimi,

 • udržovat kód šablony formuláře,

 • používat Průvodce publikováním k vytvoření formuláře nastavení souboru, který šablonu formuláře nainstaluje,

 • hostovat editační prostředí InfoPathu ve vlastní aplikaci systému Windows nebo na webové stránce (ASPX),

 • vytvořit a zaregistrovat doplněk modelu COM, což je doplňkový program, který přidává vlastní příkazy nebo specializované funkce do uživatelského rozhraní aplikace InfoPath.

Začátek stránky

Správce farmy

Šablony formuláře můžete publikovat do mnoha umístění, včetně serverů, na kterých běží služba InfoPath Forms Services. InfoPath Forms Services je serverová technologie, která umožňuje uživatelům vyplňovat formuláře aplikace InfoPath pomocí webového prohlížeče místo klientského programu InfoPath (nebo současně s ním). Další informace o službě InfoPath Forms Services najdete v okně Viz také.

Správci farmy provádí množství úloh správy serveru, na kterém běží služba InfoPath Forms Services, obvykle výběrem příkazů na speciálním webu správy s názvem Centrální správa služby SharePoint. Správci farmy musí v některých případech před nahráním nejdřív ověřit, že šablona formuláře s podporou prohlížeče neobsahuje žádné chyby.

Aby bylo možné šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem publikovat na server, na kterém běží služba InfoPath Forms Services, musí návrhář formuláře nebo správce farmy povolit vyplňování formuláře prostřednictvím prohlížeče. Návrhář formuláře tento krok obvykle provede během procesu publikování tak, že zaškrtne políčko v Průvodci publikováním aplikace InfoPath. Za určitých okolností, třeba když šablona formuláře obsahuje spravovaný kód, ale musí správce farmy povolit používání šablony formuláře v prohlížeči. Tento proces zahrnuje ověření toho, že šablona formuláře neobsahuje žádné chyby ani upozornění, nahrání šablony do umístnění na serverové farmě a její aktivaci v kolekci webů na serveru. Velká část těchto činností se objevuje na stránkách Centrální správy služby SharePoint.

Obecně platí, že správce farmy může provádět některé nebo všechny následující činnosti:

 • pracovat na nasazení šablon formuláře schválených správcem společně se správcem kolekce webů, návrhářem šablony formuláře a jakýmikoli dalšími účastníky,

 • nahrát šablonu formuláře schválenou správcem na server,

 • upgradovat šablonu formuláře schválenou správcem,

 • aktivovat šablony formuláře schválené správcem v kolekci webů přidáním šablony formuláře do kolekce webů,

 • deaktivovat šablony formuláře schválené správcem v kolekci webů,

 • uvést šablony formuláře schválené správcem do stavu nečinnosti,

 • odstranit šablony formuláře schválené správcem,

 • vytvořit strategii minimalizace nevhodného používání šablon formuláře, aby se zabránilo útokům DoS a upozornilo na potenciální problémy s výkonem.

Začátek stránky

Správce kolekce webů

Kolekce webů je sada webů služby SharePoint, které mají stejného vlastníka a sdílejí nastavení pro správu. Každá kolekce webů obsahuje web nejvyšší úrovně společně s jedním nebo více podřízenými weby. Správci kolekce webů mají úroveň oprávnění Úplné řízení pro všechny weby a obsah v kolekci webů.

Zatímco správce farmy spravuje jeden nebo několik serverů, na kterých běží služba InfoPath Forms Services, správce kolekce webů spravuje samotné weby. Na úrovni kolekce webů spravují správci kolekce webů nastavení (třeba funkce kolekce webů, nastavení auditování kolekce webů a zásady kolekce webů) na stránce Nastavení webu pro web nejvyšší úrovně. Správci kolekce webů aktivují šablony formuláře vzhledem k aplikaci InfoPath a zpřístupňují je tak pro použití ve formě typů obsahu v knihovně.

Správce kolekce webů může provádět některé nebo všechny následující činnosti:

 • pracovat na nasazení šablon formuláře schválených správcem společně se správcem farmy, návrhářem šablony formuláře a jakýmikoli dalšími účastníky,

 • provádět úlohy správy pro jeden nebo víc webů v kolekci webů,

 • vytvořit strategii pro případné přepnutí formulářů do offline režimu za účelem jejich aktualizace nebo vyřazení,

 • aktivovat šablonu formuláře v kolekci webů,

 • deaktivovat šablonu formuláře v kolekci webů,

 • vynutit otevření daného formuláře jenom v prohlížeči bez ohledu na to, jestli je v počítači uživatele nainstalovaná aplikace InfoPath,

 • vytvořit další weby a knihovny dokumentů v kolekci webů,

 • udělit uživatelům oprávnění.

Začátek stránky

Uživatel formuláře

Uživatel formuláře, je osoba, která formulář vyplňuje. Uživatelé formuláře musí být spokojení s celkovým návrhem a pracovním postupem formuláře. Pokud je používání formuláře složité, uživatelé formulář nebudou používat efektivně. Uživatelé formuláře diktují velkou část vylepšení, která se musí v šabloně formuláře provést.

Uživatel formuláře může provádět některé nebo všechny následující činnosti v závislosti na návrhu šablony formuláře:

 • můžou vyplnit formulář buď v aplikaci InfoPath (v případě běžné šablony formuláře) nebo ve webovém prohlížeči (v případě šablony formuláře s podporou prohlížeče),

 • můžou se účastnit testování formuláře před jeho oficiálním nasdílením v organizaci,

 • můžou nabídnout konstruktivní připomínky týkající se návrhu formuláře.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×