QUOTIENT (funkce)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce QUOTIENT v Microsoft Excelu.

Tip : Pokud se chcete dozvědět dělit číselné hodnoty a udržovat zbytek, budete chtít používat operátor "/", protože není k dispozici funkce DIVIDE v aplikaci Excel. Například dělit 5 číslem 2, zadejte "= 5/2" (bez uvozovek) do buňky, která vrátí hodnotu 2,5. Funkce QUOTIENT číselným stejné (QUOTIENT 5,2) vrátí hodnotu 2. Další způsoby dělit čísla najdete v tématu rozdělení buněk nebo čísel.

Popis

Vrátí celou část dělení. Tato funkce se používá k odstranění zbytku po dělení.

Syntaxe

QUOTIENT(numerátor, denominátor)

Funkce QUOTIENT má následující argumenty:

  • Numerátor:    Povinný argument. Jedná se o dělenec.

  • Denominátor:    Povinný argument. Jedná se o dělitel.

Poznámka

Pokud některý z argumentů není číselného typu, vrátí funkce QUOTIENT chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového listu aplikace Excel. Chcete-li přepínat mezi zobrazením vzorců a výsledků, stiskněte klávesu F2. Pokud potřebujete, můžete upravit šířky sloupců zobrazíte všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=QUOTIENT(5;2)

Celá část podílu 5/2

2

=QUOTIENT(4,5;3,1)

Celá část podílu 4,5/3,1

1

=QUOTIENT(-10;3)

Celá část podílu -10/3

-3

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Funkce SOUČIN

rozdělení buněk nebo čísel

výpočty procent

Rychlý Start: formátování čísel v listu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×