QUARTIL.INC (funkce)

Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat vyjádřenou hodnotami percentilu v rozsahu 0 až 1 (včetně).

Kvartily jsou často používány v souvislosti s prodejními a průzkumovými daty při rozdělení základní množiny do skupin. Funkci QUARTIL.INC lze například použít k určení 25 procent nejvyšších příjmů v množině údajů.

Syntaxe

QUARTIL.INC(matice;kvartil)

Funkce QUARTIL.INC má následující argumenty:

  • Matice:     Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast buněk s numerickými hodnotami, jejichž kvartil chcete získat.

  • Kvartil:     Povinný argument. Určuje požadovaný kvartil.

Parametry

Hodnota argumentu kvartil

Výsledek funkce QUARTIL.INC

0

Minimální hodnota

1

První kvartil (25 procent)

2

Medián (50 procent)

3

Třetí kvartil (75 procent)

4

Maximální hodnota

Poznámky

  • Pokud je argument matice prázdný, vrátí funkce QUARTIL.INC chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud není argument kvartil celé číslo, je zkrácen.

  • Pokud kvartil < 0 nebo kvartil > 4, vrátí funkce QUARTIL.INC chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Funkce MIN, MEDIAN a MAX vrátí stejnou hodnotu jako QUARTIL.INC, pokud se kvartil rovná 0 (nula) (MIN), 2 (MEDIAN) nebo 4 (MAX).

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

1

2

4

7

8

9

10

12

Vzorec

Popis (výsledek)

V ýsledek

=QUARTIL.INC(A2:A9,1)

První kvartil (25 procent) výše uvedených dat (3,5)

3,5

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×