Publikování sešitu na web služby SharePoint

V aplikaci Microsoft Excel 2010 můžete publikovat sešit na web služby Microsoft SharePoint Services 2010, aby data v něm mohli v prohlížeči zobrazit i uživatelé, kteří nemají ve svých počítačích nainstalovánu aplikaci Excel. Kromě toho můžete nastavením určitých možností publikování zvýraznit konkrétní části sešitu v prohlížeči. Skvělým způsobem využití této funkce je zobrazit na stránce na webu služby SharePoint graf aplikace Excel, který vaší organizaci pomůže se při podnikání hbitě rozhodovat.

Tento článek ukazuje, jak lze publikovat sešit z aplikace Excel 2010, a nepokrývá problematiku připojení sešitu nebo dat ze sešitu k webové části Excel Web Access na stránce služby SharePoint.

Další informace o webové části Excel Web Access naleznete v článku Zobrazení sešitu ve webové části Excel Web Access.

Pokud publikujete sešit na server služby SharePoint, bude na server uložen veškerý jeho obsah a bude jej možné zobrazit a pracovat s ním, pokud sešit otevřete v aplikaci Excel. Jestliže jsou na serveru služby SharePoint nasazeny webové aplikace Office Web Apps, můžete data zobrazit a pracovat s nimi ve webovém prohlížeči velmi podobným způsobem jako v aplikaci Excel. Při nasazení webových aplikací Office Web Apps jsou dokonce možné simultánní úpravy sešitu v prohlížeči. Máte-li sešit zobrazen v prohlížeči a vidíte tlačítko Upravit v prohlížeči, znamená to, že webové aplikace Office Web Apps jsou k dispozici.

Tlačítko Upravit v prohlížeči

Další informace naleznete v článku Rozdíly mezi použitím sešitu v aplikaci Excel a službách Excel Services .

Co chcete udělat?

Příprava sešitu

Publikování sešitu

Příprava sešitu

Před publikováním sešitu můžete (v dialogovém okně Možnosti publikování) vybrat listy nebo položky, které mají být viditelné v prohlížeči, jakmile bude kliknutím na tlačítko Upravit v prohlížeči aktivován režim úprav. Pamatujte ale na to, že sice můžete vybrat, co bude viditelné v tomto režimu, ale na server služby SharePoint bude vždy uložen veškerý obsah sešitu.

Pokud chcete zahrnout celý sešit jako položku společně s dalšími položkami, jako jsou grafy nebo kontingenční tabulky, nadefinujte celý sešit jako pojmenovanou oblast. Vyberte celý sešit a potom definujte pojmenovanou oblast. Tato pojmenovaná oblast se zobrazí jako dostupná položka v dialogovém okně Možnosti publikování, jakmile budete připraveni k publikování.

Pokud chcete uživatelům při prohlížení sešitu v prohlížeči umožnit, aby zadali parametr vzorce, nastavte danou buňku jako definovaný název. Tento definovaný název pak můžete přidat jako parametr na kartě Parametry v dialogovém okně Možnosti publikování.

Na následujícím obrázku je například sešit v prohlížeči a buňka D2 má definovaný název Sazba. Uživatel v prohlížeči zadal hodnotu 5,625 do pole v podokně Parametry a potom kliknul na tlačítko Použít. Tato hodnota se následně zobrazí v buňce D2 a bude použita vzorcem v buňce A2. Výsledek vzorce bude přepočítán a zobrazen v buňce A2: 1 151,31 Kč.

Použití parametru v prohlížeči

Informace o definování názvů najdete v nápovědě k aplikaci Excel.

Začátek stránky

Publikování sešitu

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Uložit a odeslat.

 2. Klikněte na možnost Uložit na web služby SharePoint.
  Poznámka:   Pokud příkaz Uložit na web služby SharePoint není k dispozici, můžete sešit uložit na web služby SharePoint pomocí příkazu Uložit jako. Dialogové okno Možnosti publikování ovšem v tomto případě nebude k dispozici. Sešit můžete také uložit přímo z knihovny služby SharePoint. Uživatelé budou moci zobrazit a upravit obsah sešitu v prohlížeči, pokud přejdou přímo na web, na kterém je sešit uložen.

  Příkaz Uložit jako

 1. Pokud chcete ze sešitu vybrat jednotlivé listy nebo položky, které budou publikovány, klikněte na tlačítko Možnosti publikování. (Chcete-li publikovat celý sešit, přeskočte na krok 4.)
  Na kartě Zobrazit proveďte následující kroky:

  • Chcete-li v prohlížeči zobrazit celý sešit, vyberte v seznamu položku Celý sešit.

  • Pokud chcete v prohlížeči zobrazit pouze určité listy, vyberte v seznamu položku Listy a zrušte zaškrtnutí políček u listů, které zobrazit nechcete.
   Poznámka:   Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny listy. Chcete-li po zrušení zaškrtnutí některých políček znovu rychle zobrazit všechny listy, zaškrtněte políčko Všechny listy.

  • Jestliže chcete v prohlížeči zobrazit pouze konkrétní položky (například pojmenované oblasti, grafy, tabulky nebo kontingenční tabulky), vyberte v seznamu položku Položky v sešitu a potom zaškrtněte políčka u položek, které chcete zobrazit.
   Poznámka:Pokud vyberete položky se stejným názvem (například graf a jeho podkladovou tabulku dat), zobrazí se v prohlížeči pouze jedna z těchto položek. Chcete-li zobrazit všechny položky, je třeba zajistit, aby každá položka v sešitu měla jedinečný název. Tabulky můžete přejmenovat na kartě Návrh ve skupině Vlastnosti, kontingenční tabulky můžete přejmenovat na kartě Možnosti ve skupině Kontingenční tabulka a grafy nebo kontingenční grafy můžete přejmenovat na kartě Rozložení ve skupině Vlastnosti. Duplicitní položky, například pojmenované oblasti, lze přejmenovat na kartě Vzorce ve skupině Definované názvy.
   Výběr listů nebo položek

  • Na kartě Parametry přidejte libovolné definované názvy, jejichž pomocí chcete zadat buňky, které mohou uživatelé upravit při zobrazení sešitu v prohlížeči. Potom dialogové okno zavřete kliknutím na tlačítko OK.
   Nastavení parametrů

 2. Zvolte umístění, do kterého chcete sešit publikovat.
  V částech Aktuální umístění, Poslední umístění nebo Umístění se již může nacházet několik uložených serverových umístění, z nichž můžete vybírat. Pokud zde žádná umístění nejsou nebo chcete sešit uložit do nového umístění, klikněte v části Umístění dvakrát na položku Vyhledat umístění.

 3. V dialogovém okně Uložit jako zadejte webovou adresu požadovaného webu služby SharePoint a potom procházením vyhledejte web nebo knihovnu, kam chcete sešit uložit.

 4. Pokud jste zatím nevybrali jednotlivé listy či položky nebo nenastavili parametry, klikněte na tlačítko Možnosti publikování.

 5. V poli Název souboru přijměte navrhovaný název sešitu nebo zadejte vlastní název.

 6. Chcete-li zobrazit obsah sešitu v okně prohlížeče ihned po dokončení operace publikování, ujistěte se, zda je políčko Otevřít v aplikaci Excel v prohlížeči zaškrtnuté.

 7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×