Publikování poznámkových bloků OneNotu na Docs.com

Publikovat poznámkový blok OneNotu na Docs.com je jednoduché, nejdřív je ale dobré zkontrolovat, jestli v poznámkách nejsou nějaké osobní údaje, které zveřejňovat nechcete. Poznámkové bloky OneNotu obsahují skryté informací, které slouží k udržení přehledu o tom, kdy byly poznámky přidány nebo upraveny a kdo změny provedl. Navíc můžou obsahovat historii předchozích verzí jednotlivých stránek a nedávno smazaných stránek. Tyto funkce mají svůj účel a své výhody, ale před publikováním poznámkového bloku na Docs.com zvažte, jestli tyto informace nechcete odebrat.

Důležité : Pokud chcete svoje poznámky publikovat na Docs.com, ale zároveň si chcete ponechat všechna metadata a historie verzí poznámkového bloku pro osobní použití, doporučujeme následující postup použít u kopie poznámkového bloku, ne u jeho původní verze. Celý poznámkový blok v OneNotu 2016 exportujete tak, že kliknete na Soubor > Exportovat > Poznámkový blok a vyberete požadovaný formát. Můžete si taky nejdřív udělat zálohu původního poznámkového bloku. Další informace najdete v tématu Zálohování poznámek v OneNotu 2016 pro Windows.

Krok 1: Odebrání skrytých jmen autorů

Vždycky, když vy nebo někdo jiný upraví stránku v poznámkovém bloku, v OneNotu se zaznamená jméno toho, kdo změny udělal, a čas jejich provedení. Tyto informace pak většinou zůstávají skryté, dokud nejsou potřeba nebo se nehodí (třeba když hledáte konkrétní poznámku). Zároveň je ale uvidí každý, kdo si stáhne poznámkový blok z Docs.com a otevře si vaše poznámky. Následující kroky popisují, jak tyto údaje odebrat.

 1. Přejděte na web Onetastic pro OneNote a v nabídce na horním navigačním panelu klikněte na odkaz Download (Stáhnout).

 2. Na stránce, která se otevře, klikněte na odkaz Download Onetastic 32-bit (Stáhnout Onetastic, 32bitová verze) a potom poklikejte na soubor stažený do počítače. Tím extrahujete instalační soubor na pevný disk.

  Poznámka : Stažená verze doplňku Onetastic by měla odpovídat verzi OneNotu 2016 nebo 2013, kterou používáte. Pokud si nejste jistí, kterou verzi máte, spusťte na počítači OneNote a klikněte na Soubor > Účet a potom na tlačítko O aplikaci OneNote. Zobrazení se dialogové okno a v jeho horní části zjistíte, jestli používáte 32bitovou, nebo 64bitovou verzi OneNotu.

 3. Pokud jste spustili OneNote, ukončete ho a potom poklikáním na soubor OnetasticInstaller.exe spusťte instalaci.

 4. Když se Onetastic nainstaluje, spusťte OneNote a přejděte do poznámkového bloku, který chcete publikovat na Docs.com.

 5. Na kartě Domů na pásu karet klikněte na tlačítko Upravit makra a v nabídce, která se zobrazí, klikněte na Vymazat autory.

  Nabídka Upravit makra v Onetastic pro OneNote

 6. Na pravé straně dialogového okna, které se otevře, klikněte v části Příkazy maker na Aktuální stránka a v zobrazené nabídce vyberte Aktuální poznámkový blok.

  Možnosti Příkazy maker v Onetastic pro OneNote

  Onetastic potom odebere osobní údaje z celého poznámkového bloku, na kterém teď pracujete, ne jenom z aktuální stránky.

 7. V pravém dolním rohu dialogového okna Onetastic klikněte na Uložit a uložte provedenou změnu. Potom kliknutím na X v pravém horním rohu dialogové okno zavřete.

 8. Na kartě Domů na pásu karet klikněte na tlačítko Obsah a v nabídce, která se zobrazí, klikněte na Vymazat autory.

  Nabídka Obsah v Onetastic pro OneNote

  Podle toho, jak je poznámkový blok velký, se může zobrazit indikátor průběhu, kde uvidíte, jak Onetastic nahrazuje skrytá jména autorů v poznámkovém bloku prázdnými položkami. Když indikátor průběhu zmizí, znamená to, že informace o autorech byly úspěšně odebrány.


Krok 2: Odebrání historie verzí poznámkového bloku

Vždycky, když vy nebo někdo jiný upraví stránky v poznámkovém bloku, OneNote do historie poznámkového bloku uloží předchozí verzi poznámek. Tato funkce umožňuje prohlédnout si změny důležitých poznámek a v případě potřeby se vrátit k předchozím verzím. Pokud historii z poznámkového bloku před publikováním na Docs.com neodeberete, bude dostupná všem uživatelům, kteří si poznámky stáhnou. Následující kroky popisují, jak tyto údaje odebrat.

 1. V OneNotu přejděte do poznámkového bloku, který chcete publikovat na Docs.com.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Historie a potom na Verze stránek.

  Nabídka Verze stránek v OneNotu 2016

 3. V nabídce, která se zobrazí, proveďte následující kroky:

  • Klikněte na příkaz Odstranit všechny verze v poznámkovém bloku (pokud je dostupný).

  • Klikněte na Zakázat historii pro tento poznámkový blok.

  Tip : Kromě uchovávání historie verze stránek ukládá OneNote taky automatické kopie všech stránek, které byly nedávno z poznámkového bloku odstraněny. Může se proto hodit vysypat odpadkový koš poznámkového bloku, abyste tyto odstraněné informace nepublikovali. Uděláte to tak, že kliknete na Historie, Odpadkový koš poznámkového bloku a potom na Vyprázdnit koš.


Krok 3: Ruční synchronizace změn

Ve většině případů se změny, které v poznámkách uděláte, v OneNotu synchronizují automaticky. Když ale připravujete poznámkový blok k publikování na Docs.com, je dobré vynutit ruční synchronizaci, abyste měli jistotu, že se odebrání osobních údajů správně synchronizovalo.

 1. V OneNotu klikněte na Soubor > Informace a potom na tlačítko Zobrazit stav synchronizace.

 2. V dialogovém okně, které se otevře, klikněte na Synchronizovat vše.

 3. Klikněte na Zavřít.

Teď můžete svůj poznámkový blok publikovat na Docs.com a sdílet ho s jinými uživateli kdekoli na světě.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×