Publikování nejnovějšího plánu a přiřazení týmu

Po vytvoření Projekt organizace a jeho uložení na serveru Microsoft Office Project jej členové týmu ještě nemohou zobrazit a aktualizovat. Projekt je k dispozici pouze pro uživatele, který jej vytvořil.

Chcete-li projekt zpřístupnit členům týmu, je nutné jej publikovat. Při publikování projektu jsou publikována také příslušná Přiřazení. Úkoly a přiřazení budete v průběhu projektu pravděpodobně měnit. Provedené změny je nutné publikováním zpřístupnit členům týmu.

  1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Publikovat.

  2. Pokud jste provedli změny plánu, které jste dosud neuložili, budete vyzváni k jejich uložení. Klepnutím na tlačítko Ano plán uložte.

  3. Pokud pro daný projekt není k dispozici web pracovního prostoru, můžete jej nyní vytvořit. Weby pracovního prostoru usnadňují členům týmu a zúčastněným stranám spolupráci na projektu. Web pracovního prostoru vytvoříte klepnutím na přepínač Vytvořit pracovní prostor pro tento projekt.

  4. Klepněte na tlačítko Publikovat.

Poznámka : 

  • Odkazy na další informace o tvorbě webů pracovního prostoru jsou uvedeny v části Viz také.

  • Dokud nejste připojeni k serveru Microsoft Office Project, nejsou k dispozici příkazy a možnosti určené ke spolupráci.

  • Pokud jste v projektu provedli změny, ale ještě nejste připraveni tyto změny zpřístupnit členům týmu, můžete projekt uložit na server Microsoft Office Project klepnutím na příkaz Uložit v nabídce Soubor. Tyto změny budou k dispozici pouze vám. Vraťte projekt se změnami na server Microsoft Office Project a později jej můžete opět rezervovat a publikovat provedené změny.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×