Publikování nebo zrušení publikování verze souboru

Jakmile bude možné, aby byla podverze k dispozici všem uživatelům s oprávněními k vašemu webu, můžete ji publikovat. Pokud máte knihovnu dokumentů nastavenu tak, aby bylo vyžadováno schválení dokumentu, je hlavní verze souboru publikována automaticky, když osoba s oprávněními schvalovatele soubor schválí.

Poznámka :  V tomto článku se předpokládá, že jsou pro knihovnu povoleny hlavní verze a podverze. Pokud k tomu máte oprávnění, můžete spravovat nastavení verzí pro knihovnu kliknutím na tlačítko Nastavení knihovny na kartě Knihovna na pásu karet.

Co chcete udělat?

Publikování hlavní verze souboru

Zrušení publikování verze souboru

Publikování hlavní verze souboru

Budete-li chtít soubor, na kterém pracujete, zpřístupnit ostatním uživatelům, můžete ho publikovat jako hlavní verzi. Když ho publikujete, stane se hlavní verzí a jako číslo verze bude mít celé číslo, například 5.0.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, kde je umístěna požadovaná položka nebo soubor.

 2. Přejděte na položku nebo soubor, pro které chcete publikovat hlavní verzi, klikněte na šipku, která se zobrazí, a potom klikněte na příkaz Publikovat hlavní verzi.

  Rozevírací seznam Dokument v knihovně služby SharePoint. Je zvýrazněna možnost "Publikovat hlavní verzi".

  Otevře se dialogové okno Publikovat hlavní verzi.

 3. Zadejte komentář do pole Komentáře a klikněte na tlačítko OK.

  Dialogové okno Publikovat hlavní verzi

  Poznámka :  Komentáře jsou nepovinné, ale je dobrým zvykem je přidávat, protože se stanou součástí historie souboru a lze díky nim snadněji vyhledat správnou předchozí verzi (pokud byste někdy v historii verzí souboru potřebovali hledat).

Začátek stránky

Zrušení publikování verze souboru

Máte-li potřebná oprávnění, můžete publikování verze v knihovně dokumentů zrušit. Pokud je v knihovně povoleno publikování hlavních verzí a podverzí, stane se z verze, jejíž publikování bylo zrušeno, podverze, a v závislosti na nastavení ve vaší knihovně je možné, že ji již nebudou moci zobrazit uživatelé, kteří mají v knihovně oprávnění k zobrazení pouze hlavních verzí.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, kde je umístěna požadovaná položka nebo soubor.

 2. Přejděte na položku nebo soubor, jejichž verze chcete spravovat, klikněte na šipku, která se zobrazí, a potom vyberte příkaz Historie verzí.

 3. Vyberte verzi, jejíž publikování chcete zrušit, a klikněte na možnost Zrušit publikování této verze.

  Rozevírací seznam Historie verzí s vybranou položkou Zrušit publikování

 4. Po zobrazení výzvy k potvrzení zrušení publikování dané verze klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×