Publikování kalendáře na serveru WebDAV

Své kalendáře můžete publikovat a sdílet s jinými uživateli tak, že je budete publikovat na serveru WebDAV. Tato možnost je užitečná, pokud chcete sdílet kalendáře a informace o volném čase s jinými uživateli, ale vy nebo tito jiní uživatelé nepoužíváte účet systému Microsoft Exchange Server.

Server, na který kalendář publikujete, musí podporovat protokol WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning). Protokol WebDAV nepodporují všechny webové servery. Informace o tom, zda daný server podporuje protokol WebDAV, vám sdělí správce serveru nebo Poskytovatel internetových služeb.

Poznámka :  Abyste mohli kalendář publikovat, musíte znát webovou adresu serveru WebDAV – například http://server.domain.com/calendars.

Publikování kalendáře na serveru WebDAV

 1. V zobrazení Kalendář klikněte v Navigační podokno pravým tlačítkem myši na kalendář, který chcete sdílet.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Sdílení na volbu Publikovat online a potom na položku Publikovat na server WebDAV.

 3. Do pole Umístění zadejte umístění webového serveru a složky.

 4. Vedle položky Časové rozmezí vyberte počet dní, po které chcete kalendář sdílet.

 5. Klikněte na šipku vedle položky Podrobnosti a zvolte úroveň podrobností, které chcete sdílet. Zaškrtnutím políčka Zobrazit čas pouze během pracovní doby můžete omezit sdílení podrobností na pracovní dobu zadanou v aplikaci Outlook.

  Podrobnosti kalendáře

  Ve výchozím nastavení je kalendář pravidelně aktualizován. Pokud chcete změnit nastavení aktualizací, klikněte na tlačítko Upřesnit. Chcete-li tento kalendář pouze odeslat na server, ale neaktualizovat ho, klikněte na tlačítko Upřesnit a potom na možnost Jediné odeslání: Aktualizace nebudou odesílány.

Poznámka :  Tento postup použijte také v případě, že chcete později provést změny v již publikovaném kalendáři.

Začátek stránky

Upozornění ostatních uživatelů na sdílený kalendář

 1. V zobrazení Kalendář klikněte v navigačním podokně pravým tlačítkem myši na kalendář, který jste publikovali na server WebDAV a chcete jej sdílet s dalšími uživateli.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Sdílení na tlačítko Publikovat online a potom na položku Sdílet publikovaný kalendář.

 3. Do pole Komu v e-mailové zprávě obsahující pozvánku ke sdílení zadejte jména příjemců.

 4. Do textu zprávy zadejte libovolný obsah.

 5. Jakmile budete připraveni na odeslání zprávy o sdílení kalendáře, klikněte na tlačítko Odeslat. Do odeslané zprávy bude automaticky přidán odkaz na publikovaný kalendář.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×