Publikování databáze na web služby SharePoint

S databází aplikace Microsoft Office Access 2007 publikovanou na web služby Windows SharePoint Services 3.0 mohou pracovat i ostatní členové organizace.

V tomto článku:

Přehled

Publikování databáze na web služby SharePoint

Opětovné publikování databáze na web služby SharePoint

Přehled

Pokud databázi publikujete na web služby SharePoint, můžete data sdílet s jinými uživateli, kteří web služby SharePoint používají, a nadále používat aplikaci Access jako aplikaci front-end pro formuláře, sestavy a dotazy databáze.

S publikovanou databází lze pracovat dvěma způsoby. Návrháři databáze mohou vytvářet dotazy, formuláře a sestavy, které využívají data z webu služby SharePoint. Uživatelé databáze mohou data na webu služby SharePoint zadávat, zobrazovat a analyzovat pomocí aplikace Access.

Je možné publikovat právě vytvořenou databázi nebo databázi vytvořit z jedné nebo více tabulek, které jsou propojeny se seznamy či knihovnami služby SharePoint. Jakmile jsou data ze seznamu či knihovny služby SharePoint propojena s tabulkou aplikace Access, můžete pro tyto seznamy či knihovny vytvořit zobrazení založená na formulářích, dotazech a sestavách aplikace Access. Tímto způsobem lze vytvořit aplikaci Access, která sleduje data na webu služby SharePoint.

Pokud web služby SharePoint obsahuje například seznamy pro sledování problémů oddělení služeb zákazníkům a informací o zaměstnancích, můžete v aplikaci Access vytvořit databázi, která bude sloužit jako aplikace front-end pro tyto seznamy. Vytvořením dotazů aplikace Access můžete tyto problémy analyzovat a pomocí sestav aplikace Access naformátovat a publikovat písemné zprávy pro týmové porady. Pokud mají uživatelé ve svých počítačích nainstalovanou aplikaci Access, jsou dotazy a sestavy aplikace Access dostupné v nabídce Zobrazení nabídka zobrazení příslušného seznamu služby SharePoint. Při zobrazení seznamu na webu služby SharePoint mohou uživatelé vyhledat a otevřít dotazy, sestavy a jiné objekty aplikace Access klepnutím na nabídku Zobrazení.

+++Při prvním publikování databáze na web služby SharePoint poskytne aplikace Access seznam webových serverů, který umožňuje snadný přechod do umístění, kam má být databáze publikována, například do knihovny dokumentů. Po publikování databáze si aplikace Access toto umístění zapamatuje, takže při publikování změn nebude nutné server znovu vyhledávat.

Publikování databáze na web služby SharePoint je k dispozici pouze u databázových souborů uložených ve formátu aplikace Office Access 2007.

Práce s daty na webu služby SharePoint

Pokud chcete vytvořit databázi, která je založena na seznamu služby SharePoint, můžete začít u tohoto seznamu. Klepněte na příkaz Otevřít v aplikaci Microsoft Access v nabídce Akce Obrázek nabídky u tohoto seznamu služby SharePoint a pak zvolte propojení s daty na webu služby SharePoint. Poté můžete pro data vytvořit formuláře, sestavy a dotazy a jakékoli další seznamy, které přidáte do databáze.

Při publikování databáze do knihovny na webu služby SharePoint jsou objekty vytvořené v aplikaci Access dostupné ostatním prostřednictvím nabídky Zobrazení u seznamu služby SharePoint. Při otevření těchto zobrazení jsou objekty aplikace Access k dispozici pouze pro čtení. Pokud chcete tato zobrazení aktualizovat, můžete odpovídající objekty aktualizovat úpravou publikované databáze.

Při práci s publikovanou databází jsou uživatelé vyzváni k uložení místní kopie. Do doby publikování jsou změny ukládány místně. Tento způsob obvykle umožňuje dosáhnout vyšší rychlosti a usnadňuje obnovení dat při výskytu chyb v síti. Pokud provedete změny dat nebo objektů, je databázi nutné opětovně publikovat, aby se změny projevily ostatním uživatelům.

Aplikace Access obsahuje několik tlačítek, která usnadňují práci s daty v seznamech služby SharePoint, například vytvoření oznámení a změnu sloupců v seznamech. Pokud aplikaci Access používáte k úpravě tabulek propojených se seznamy služby SharePoint v publikované databázi, jsou tlačítka k dispozici ve skupině Seznam SharePoint na kartě Datový list.

Při publikování na web služby SharePoint se databáze zpřístupní uživatelům, kteří mají oprávnění k práci s tímto webem. Pokud mají uživatelé oprávnění ke změně seznamů v umístění, kam je databáze publikována (například v knihovně dokumentů), mohou databázi aktualizovat. Jestliže mají oprávnění k přispívání do seznamů na webu služby SharePoint, mohou do databáze přidávat data. Mají-li oprávnění k zobrazení seznamů, mohou prohlížet data v databázi.

Opětovné publikování databáze

Pokud databázi publikujete na web služby SharePoint a pak změníte data, měli byste opětovným publikováním databáze uložit nejnovější změny. Jestliže databázi opětovně publikujete, při příštím spuštění aplikace Access je databáze uvedena mezi dostupnými databázemi.

Začátek stránky

Publikování databáze na web služby SharePoint

Při publikování databáze můžete začít s existující databází nebo vytvořit novou databázi pomocí seznamů na webu služby SharePoint.

 1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na položku Publikovat a pak klepněte na položku Server správy dokumentů.

 2. Zadejte adresu URL webu služby SharePoint, kam chcete databázi publikovat.

  Pokud jste při poslední práci v aplikaci Access použili stejné umístění, bude databáze uvedena v dialogovém okně Publikovat na webový server.

  Poznámka : Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je databáze uložena ve formátu aplikace Office Access 2007.

 3. Vyberte knihovnu (například knihovnu dokumentů), kam má být databáze publikována, a klepněte na tlačítko Otevřít.

 4. Do pole Název zadejte název souboru databáze.

 5. Klepněte na tlačítko Publikovat.

Poznámka : Při otevření databáze z webu služby SharePoint budete vyzváni k uložení místní kopie.

Začátek stránky

Opětovné publikování databáze na web služby SharePoint

Jakmile změníte data nebo návrh databáze, měli byste databázi znovu publikovat na web služby SharePoint. Při opětovném publikování si aplikace Access zapamatuje umístění, takže na něj nemusíte znovu přecházet.

Pokud pro účely úprav otevřete databázi, která byla publikována na web služby SharePoint, zobrazí se v horní části databáze panel zpráv s tlačítkem Publikovat na web služby SharePoint. Není-li panel zpráv z nějakého důvodu dostupný (například pokud jste ho při práci zavřeli), můžete použít příkazy pro publikování v nabídce tlačítka Microsoft Office.

 1. Klepněte na tlačítko Publikovat na web služby SharePoint na panelu zpráv.

  Poznámka : Pokud panel zpráv s tlačítkem Publikovat na web služby SharePoint není zobrazen, klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Publikovat a klepněte na příkaz Server správy dokumentů.

 2. V dialogovém okně Publikovat na webový server potvrďte, zda databázi chcete opětovně publikovat do zobrazené knihovny.

 3. Klepněte na tlačítko Publikovat.

 4. Jakmile se zobrazí výzva k nahrazení kopie databáze na webu, klepněte na tlačítko Ano.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×