Publikování šablony formuláře na server podporující službu Microsoft Windows SharePoint Services

Šablonu formuláře lze publikovat do nové Knihovna dokumentů nebo ji publikovat jako nový typ obsahu webu na server podporující službu Windows SharePoint Services 3.0.

V tomto článku:

Základní informace

Než začnete

Publikování šablony formuláře do nové knihovny dokumentů

Publikování šablony formuláře jako nový typ obsahu webu

Základní informace

Po publikování šablony formuláře do knihovny dokumentů bude každý formulář, který je v dané knihovně dokumentů vytvořen, založen na této šabloně formuláře. Publikování šablony formuláře do knihovny dokumentů umožňuje rychle nasadit jednoúčelový formulář, například neformální průzkum preferencí týkajících se výběru restaurace pro týmový oběd.

Pokud publikujete šablonu formuláře na server, na kterém je spuštěna služba Windows SharePoint Services 3.0, můžete provést také následující akce:

Publikování šablony formuláře jako typu obsahu webu:     Pokud publikujete šablonu formuláře jako typ obsahu webu, umožníte uživatelům, aby přiřadili více šablon formulářů k jedné knihovně dokumentů nebo přiřadili šablonu formuláře k více knihovnám v kolekci webů. Kolekce webů je skupina webů na virtuálním serveru, které mají stejného vlastníka a sdílejí nastavení správy. Každá kolekce webů obsahuje web na nejvyšší úrovni a může obsahovat jeden nebo více podřízených webů. Na každém virtuálním serveru může být více kolekcí webů. Typ obsahu webu použijte, pokud chcete v širokém měřítku opakovaně používat informace nebo umožnit shromažďování dat z řady formulářů na jednom místě.

Povolení úprav polí pomocí zobrazení Datový list:     Můžete uživatelům povolit, aby přidávali nebo upravovali data pole pomocí zobrazení Datový list nebo pomocí úprav vlastností formuláře v knihovně dokumentů. Uživatelé tak budou moci přidat nebo aktualizovat data v jednom či více formulářích, aniž by formuláře ve skutečnosti otevřeli.

Poznámka : Zobrazení Datový list jsou ve webovém prohlížeči povolena pouze pro uživatele, kteří mají nainstalovánu aplikaci Microsoft Office Access 2007.

Poznámka : Podpora knihoven a typů obsahu webu se liší v závislosti na tom, zda je na serveru spuštěna služba Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 nebo Windows SharePoint Services 3.0. Pokud si tedy nejste jisti, která verze služby Windows SharePoint Services je na serveru spuštěna, obraťte se na správce serveru.

Pokud publikujete Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem, použijte nástroj Kontrola návrhu k odhalení problémů s kompatibilitou před publikováním šablony do nové knihovny dokumentů. Nástroj Kontrola návrhu zajistí, že šablona formuláře bude na serveru podporujícím službu InfoPath Forms Services fungovat. Pokud nástroj Kontrola návrhu odhalí v šabloně formuláře chyby, je nutné tyto chyby před publikováním šablony na server podporující službu InfoPath Forms Services odstranit.

Jakmile jste připraveni k publikování šablony formuláře do nové knihovny dokumentů, vytvořte pomocí průvodce publikováním novou knihovnu dokumentů, upravte šablonu formuláře pro použití v nové knihovně a uložte šablonu na server jako výchozí šablonu pro danou knihovnu dokumentů. Chcete-li publikovat šablonu dokumentů jako typ obsahu webu, upravte pomocí průvodce publikováním šablonu pro použití jako typ obsahu webu a jako typ obsahu webu ji uložte.

Publikování šablony formuláře není totéž co ukládání šablony formuláře. Jestliže publikujete šablonu formuláře, přidá Průvodce publikováním do šablony formuláře pokyny týkající se umístění pro publikování a zpracování, aby uživatelé mohli otevírat formuláře vytvořené na základě této šablony. Pokud ukládáte šablonu formuláře, ukládáte kopii šablony formuláře stejně jako při ukládání souboru do počítače. Chcete-li, aby byla šablona formuláře k dispozici uživatelům, kteří ji budou vyplňovat, měli byste vždy použít Průvodce publikováním.

Začátek stránky

Než začnete

Než začnete publikovat šablonu na server podporující službu Windows SharePoint Services 3.0, ověřte u správce serveru:

 • že máte na serveru dostatečná oprávnění vytvářet novou knihovnu dokumentů nebo publikovat nový typ obsahu webu,

 • že uživatelé mají dostatečná oprávnění používat knihovnu dokumentů na serveru.

Začátek stránky

Publikování šablony formuláře do nové knihovny dokumentů

 1. Pokud publikujete šablonu kompatibilní s prohlížečem, spusťte nejprve nástroj Kontrola návrhu, abyste mohli odhalit a opravit veškeré problémy s kompatibilitou.

  Postup

 2. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat.

 3. V průvodci publikováním klepněte na možnost Na server SharePoint s nebo bez služby InfoPath Forms Services a klepněte na tlačítko Další.

 4. Na další stránce průvodce zadejte do pole Zadejte umístění serveru služby SharePoint nebo InfoPath Forms Services umístění serveru služby SharePoint a klepněte na tlačítko Další.

 5. Na další stránce průvodce klepněte na možnost Knihovna dokumentů a poté na tlačítko Další.

 6. Na další stránce průvodce klepněte na položku Vytvořit novou knihovnu dokumentů a poté na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce zadejte název a popis nové knihovny dokumentů a klepněte na tlačítko Další.

 8. V šabloně formuláře vyberte pole, která chcete zobrazit jako sloupce ve výchozím zobrazení knihovny dokumentů.

  Postup

  1. Klikněte na tlačítko Přidat.

  2. Vyberte pole, které chcete v knihovně dokumentů přidat jako sloupec, a potom proveďte jednu z následujících akcí:

   • Zadejte název sloupce do pole Název sloupce.

   • Vyberte sloupec webu v seznamu Skupina sloupců webu, vyberte název v seznamu Název sloupce a potom klikněte na tlačítko OK.

    Poznámka : Jestliže jste k zobrazení dat v knihovně dokumentů zvolili opakující se pole, můžete kliknutím na hodnotu v seznamu Funkce definovat, jakým způsobem chcete pole v knihovně dokumentů zobrazit. Je možné zvolit zobrazení první hodnoty v poli, poslední hodnoty v poli nebo počtu všech výskytů pole či zda mají být všechny hodnoty sloučeny.

  3. Klikněte na tlačítko OK.

  Další informace o zobrazování dat ve sloupcích v knihovně dokumentů naleznete v části Viz také.

 9. Klepněte na tlačítko Další.

 10. Na další straně průvodce ověřte, zda jsou uvedené informace správné a klepněte na tlačítko Publikovat.

  Pokud se podaří šablonu formuláře publikovat, obdržíte na poslední stránce průvodce potvrzení.

 11. Proveďte některou z následujících akcí:

  1. Chcete-li otevřít knihovnu dokumentů a vyzkoušet proces vyplnění formuláře založeného na této šabloně, zaškrtněte políčko Otevřít tuto knihovnu dokumentů a pak klepněte na tlačítko Zavřít. Knihovna dokumentů se otevře ve webovém prohlížeči. Klepnutím na tlačítko Nový na liště nástrojů se v aplikaci InfoPath otevře formulář založený na této šabloně formuláře.

   Tip : Chcete-li upozornit uživatele na možnost použití této šablony formuláře, pošlete zprávu e-mailem s odkazem na knihovnu dokumentů, do které jste šablonu formuláře publikovali.

  2. Chcete-li odeslat uživatelům e-mailovou zprávu s formulářem a šablonou formuláře, zaškrtněte políčko Odeslat formulář příjemcům e-mailu a potom klikněte na tlačítko Zavřít.

   Otevře se e-mailová zpráva, v jejímž textu bude obsažen formulář k vyplnění a odeslání uživatelům. Pokud uživatelé používají aplikaci Microsoft Office Outlook 2007, mohou formulář vyplnit po otevření e-mailové zprávy. Uživatelé se starší verzí aplikace Outlook nebo jiné e-mailové aplikace obdrží e-mailovou zprávu s připojeným formulářem a šablonou formuláře. Otevřením přílohy se šablonou formuláře mohou uživatelé nainstalovat šablonu formuláře do svých počítačů. Potom mohou otevřít přílohu se šablonou a vyplnit formulář v aplikaci InfoPath.

   Tip : Do pole Úvod v e-mailové zprávě zadejte připomenutí, aby uživatelé otevírali přílohy pouze u e-mailových zpráv od důvěryhodného odesílatele.

Začátek stránky

Publikování šablony formuláře jako nový typ obsahu webu

 1. Pokud publikujete šablonu kompatibilní s prohlížečem, spusťte nejprve nástroj Kontrola návrhu, abyste mohli odhalit a opravit veškeré problémy s kompatibilitou.

  Postup

  1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Kontrola návrhu.

  2. Opravte chyby uvedené v podokně Kontrola návrhu a potom kliknutím na tlačítko Aktualizovat zjistěte, zda chyby dosud existují.

 2. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat.

 3. V Průvodci publikováním klikněte na přepínač Na server SharePoint s nebo bez služby InfoPath Forms Services a potom klikněte na tlačítko Další.

 4. Na další stránce průvodce zadejte do pole Zadejte umístění služby SharePoint nebo InfoPath Forms Services umístění webu služby SharePoint, na který chcete šablonu formuláře publikovat, a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na další stránce průvodce klepněte na možnost Typ obsahu webu (Upřesnit) a pak poté na tlačítko Další.

 6. Na další stránce průvodce klepněte na možnost Vytvořit nový typ obsahu. V seznamu Založit typ obsahu na klepněte na možnost Formulář a poté na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce zadejte název a popis pro nový typ obsahu a klepněte na tlačítko Další.

 8. Na další stránce průvodce do pole Zadejte umístění a název souboru šablony formuláře zadejte umístění webu služby SharePoint a klepněte na tlačítko Procházet.

 9. Vyhledejte umístění na serveru, kam chcete publikovat šablonu formuláře v podobě typu obsahu webu. Do pole Název souboru zadejte název šablony formuláře a klepněte na tlačítko Uložit.

 10. Klepněte na tlačítko Další.

 11. V šabloně formuláře vyberte pole, která chcete zobrazit jako sloupce ve výchozím zobrazení knihovny dokumentů.

  Postup

  1. Klikněte na tlačítko Přidat.

  2. Vyberte pole, které chcete v knihovně dokumentů přidat jako sloupec, a potom proveďte jednu z následujících akcí:

   • Zadejte název sloupce do pole Název sloupce.

   • Vyberte sloupec webu v seznamu Skupina sloupců webu, vyberte název v seznamu Název sloupce a potom klikněte na tlačítko OK.

    Poznámka : Jestliže jste k zobrazení dat v knihovně dokumentů zvolili opakující se pole, můžete kliknutím na hodnotu v seznamu Funkce definovat, jakým způsobem chcete pole v knihovně dokumentů zobrazit. Je možné zvolit zobrazení první hodnoty v poli, poslední hodnoty v poli nebo počtu všech výskytů pole či zda mají být všechny hodnoty sloučeny.

  3. Klikněte na tlačítko OK.

  Další informace o zobrazování dat ve sloupcích v knihovně dokumentů naleznete v části Viz také.

 12. Klepněte na tlačítko Další.

 13. Na další straně průvodce ověřte, zda jsou uvedené informace správné a klepněte na tlačítko Publikovat.

 14. Ověřte, že šablona formuláře je zobrazena na webu služby SharePoint jako typ obsahu.

  Postup

  1. Ve webovém prohlížeči otevřete web služby SharePoint.

  2. V nabídce Akce webu v pravém horním rohu webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

  3. V dialogovém okně Nastavení webu klikněte v oblasti Galerie na položku Typy obsahu webu.

   Šablona formuláře by měla být uvedena v seznamu Typy obsahu aplikace InfoPath v oblasti Galerie typů obsahu webu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×