Publikování šablony formuláře na server podporující službu InfoPath Forms Services

Předtím než uživatelé mohou vyplňovat formulář založený na Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem ve webovém prohlížeči, je třeba publikovat šablonu formuláře na server, který podporuje službu InfoPath Forms Services a u šablony formuláře pak umožnit podporu prohlížečů.

V tomto článku:

Základní informace

Než začnete

Publikování šablony formuláře do nové knihovny dokumentů

Publikování šablony formuláře jako typ obsahu webu

Publikování šablony formuláře vyžadující souhlas správce sítě

Základní informace

Chcete-li povolit uživatelům vyplňovat formuláře ve webovém prohlížeči, můžete publikovat šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem na server podporující službu InfoPath Forms Services. Pokud šablona formuláře neobsahuje žádný skript ani spravovaný kód, můžete ji při publikování na server podporující službu InfoPath Forms Services publikovat buď do knihovny dokumentů, nebo jako typ obsahu webu. Pokud šablona formuláře obsahuje skript nebo spravovaný kód, je třeba šablonu publikovat nejprve do sdílené složky v síti, odkud ji správce sítě může odeslat na server podporující službu InfoPath Forms Services, a poté ji nasadit.

Po publikování šablony formuláře na server podporující službu InfoPath Forms Services ji lze využít následujícími způsoby:

 • Jako šablonu pro všechny formuláře v nové nebo existující knihovně dokumentů.     Lze publikovat šablonu formuláře, která bude použita jako šablona pro všechny formuláře v nové nebo již existující knihovně dokumentů. Tato šablona může obsahovat elektronický podpis, nesmí však obsahovat skript ani spravovaný kód.

 • Jako typ obsahu webu pro více knihoven dokumentů nebo kolekci webů.     Lze publikovat šablonu formuláře, která bude použita jako šablona pro formuláře pro více knihoven dokumentů nebo pro kolekci webů. Šablonu formuláře lze publikovat jako typ obsahu webu, pokud šablona obsahuje elektronický podpis, nikoli však, pokud obsahuje skript nebo spravovaný kód. Šablony formuláře obsahující skript nebo spravovaný kód je nejprve třeba publikovat do sdílené složky v síti. Odtud je může administrátor odeslat na server a nasadit je.

Před publikováním šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem použijte aplikaci Kontrola návrhu k ověření, zda je šablona kompatibilní se službou InfoPath Forms Services. Pokud šablona kompatibilní je, můžete použít průvodce publikováním a publikovat ji.

Publikování šablony formuláře není totéž co ukládání šablony formuláře. Jestliže publikujete šablonu formuláře, přidá Průvodce publikováním do šablony formuláře pokyny týkající se umístění pro publikování a zpracování, aby uživatelé mohli otevírat formuláře vytvořené na základě této šablony. Pokud ukládáte šablonu formuláře, ukládáte kopii šablony formuláře stejně jako při ukládání souboru do počítače. Chcete-li, aby byla šablona formuláře k dispozici uživatelům, kteří ji budou vyplňovat, měli byste vždy použít Průvodce publikováním.

Začátek stránky

Než začnete

Před publikováním šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem na server podporující službu InfoPath Forms Services proveďte následující kroky:

 • U správce sítě ověřte, zda máte potřebná oprávnění na serveru k publikaci šablony formuláře do knihovny dokumentů nebo k publikaci šablony formuláře jako nový typ obsahu webu.

 • Ověřte u správce sítě, že na příslušném serveru je podporována a spuštěna služba Office InfoPath 2007, a že je nastavena tak, aby zobrazovala formuláře aplikace InfoPath jako webové stránky.

 • Pokud publikujete šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem, která obsahuje skript nebo spravovaný kód, a která tedy vyžaduje souhlas správce sítě, požádejte správce sítě o umístění sdílené složky na síti, kam můžete šablonu formuláře uložit. Šablonu formuláře budete publikovat právě do této složky. Po publikování šablony formuláře ji administrátor z této složky odešle na server.

Začátek stránky

Publikování šablony formuláře do nové knihovny dokumentů

Při publikování šablony formuláře do knihovny dokumentů bude každý formulář vytvořený v dané knihovně založen na této šabloně. Chcete-li publikovat šablonu formuláře do knihovny dokumentů, můžete použít průvodce publikováním. Průvodce publikováním upraví šablonu formuláře pro použití ve knihovně dokumentů, vytvoří novou knihovnu dokumentů a poté uloží vaši šablonu formuláře jako výchozí šablonu pro tuto knihovnu. Po publikování šablony formuláře je třeba nastavit web služby Microsoft Windows SharePoint Services tak, aby zobrazoval formuláře založené na této šabloně ve webovém prohlížeči. Pokud toto nastavení webu služby SharePoint neprovedete, uživatelům, kteří nemají na svých počítačích nainstalovánu aplikaci Office InfoPath 2007, se zobrazí při pokusu o otevření formuláře založeného na této šabloně hlášení o chybě.

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Uložit.

 2. V dialogovém okně Uložit jako přejděte do umístění, kam chcete uložit šablonu formuláře, a klikněte na tlačítko Uložit.

 3. Podokno úloh Kontrola návrhu zobrazíte kliknutím na příkaz Kontrola návrhu v nabídce Nástroje.

 4. Pokud jsou v podokně úloh Kontrola návrhu uvedeny chyby, opravte je a klepněte na tlačítko Aktualizace a zjistěte, zda tyto chyby přetrvávají.

 5. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat.

 6. V Průvodci publikováním klikněte na přepínač Na server SharePoint s nebo bez služby InfoPath Forms Services a potom klikněte na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce zadejte do pole Zadejte umístění služby SharePoint nebo InfoPath Forms Services umístění webu služby SharePoint, na který chcete šablonu formuláře publikovat, a klikněte na tlačítko Další.

 8. Na další stránce průvodce zaškrtněte políčko Povolit vyplnění tohoto formuláře pomocí prohlížeče, klepněte na možnost Knihovna dokumentů a klepněte na tlačítko Další.

 9. Klepněte na položku Vytvořit novou knihovnu formulářů a poté na tlačítko Další.

 10. Na další stránce průvodce zadejte název a popis knihovny dokumentů a klepněte na tlačítko Další.

 11. V šabloně formuláře vyberte pole, která chcete zobrazit jako sloupce ve výchozím zobrazení knihovny dokumentů.

  Postup

  1. Klikněte na tlačítko Přidat.

  2. Vyberte pole, které chcete v knihovně dokumentů přidat jako sloupec, a potom proveďte jednu z následujících akcí:

   • Zadejte název sloupce do pole Název sloupce.

   • Vyberte sloupec webu v seznamu Skupina sloupců webu, vyberte název v seznamu Název sloupce a potom klikněte na tlačítko OK.

    Poznámka : Jestliže jste k zobrazení dat v knihovně dokumentů zvolili opakující se pole, můžete kliknutím na hodnotu v seznamu Funkce definovat, jakým způsobem chcete pole v knihovně dokumentů zobrazit. Je možné zvolit zobrazení první hodnoty v poli, poslední hodnoty v poli nebo počtu všech výskytů pole či zda mají být všechny hodnoty sloučeny.

  3. Klikněte na tlačítko OK.

  Další informace o zobrazování dat ve sloupcích v knihovně dokumentů naleznete v části Viz také.

 12. Klepněte na tlačítko Další.

 13. Na další straně průvodce ověřte, zda jsou uvedené informace správné a klepněte na tlačítko Publikovat.

 14. Chcete-li ověřit, zda jste šablonu formuláře publikovali, klepněte na odkaz Otevřít tuto knihovnu dokumentů. Pokud jste šablonu formuláře publikovali, otevře se okno webového prohlížeče s formulářem založeným na této šabloně formuláře.

 15. Nastavte web služby SharePoint tak, aby zobrazoval formuláře založené na této šabloně formuláře ve webovém prohlížeči.

  Postup

  1. Ve webovém prohlížeči otevřete web služby SharePoint.

  2. V nabídce Akce webu v pravém horním rohu webu klepněte na možnost Nastavení webu.

  3. V podnabídce Správa webu klepněte na možnost Knihovny a seznamy webu.

  4. Klepněte na možnost Upravit název webu.

  5. V podnabídce Obecné nastavení klepněte na možnost Upřesnit nastavení.

  6. V podnabídce Dokumenty s podporou prohlížeče klepněte na možnost Zobrazit jako webovou stránku a poté na tlačítko OK.

Začátek stránky

Publikování šablony formuláře jako typ obsahu webu

Při publikování šablony formuláře jako typ obsahu webu upraví průvodce publikováním šablonu formuláře pro použití jako typ obsahu webu. Stejně jako při vytváření nové knihovny dokumentů je v průvodci publikováním možné převést šablonu formuláře na šablonu formuláře s podporou prohlížeče. Průvodce pak uloží šablonu na server jako typ obsahu webu.

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Uložit.

 2. V dialogovém okně Uložit jako přejděte do umístění, kam chcete uložit šablonu formuláře, a klikněte na tlačítko Uložit.

 3. Podokno úloh Kontrola návrhu zobrazíte kliknutím na příkaz Kontrola návrhu v nabídce Nástroje.

 4. Pokud jsou v podokně úloh Kontrola návrhu uvedeny chyby, opravte je, klepněte na tlačítko Aktualizace a zjistěte, zda tyto chyby přetrvávají.

 5. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat.

 6. V Průvodci publikováním klikněte na přepínač Na server SharePoint s nebo bez služby InfoPath Forms Services a potom klikněte na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce zadejte do pole Zadejte umístění služby SharePoint nebo InfoPath Forms Services umístění webu služby SharePoint, na který chcete šablonu formuláře publikovat, a klikněte na tlačítko Další.

 8. Na další stránce průvodce zaškrtněte políčko Povolit vyplnění tohoto formuláře pomocí prohlížeče, klepněte na možnost Typ obsahu webu (upřesnit) a poté na tlačítko Další.

 9. Na další stránce průvodce klepněte na možnost Vytvořit nový typ obsahu.

 10. V seznamu Založit typ obsahu na klepněte na možnost Formulář a klepněte na tlačítko Další.

 11. Na další stránce průvodce zadejte název a popis nového typu obsahu a poté na tlačítko Další.

 12. Na další stránce průvodce zadejte do pole Zadejte umístění a název souboru šablony formuláře umístění webu služby SharePoint a klepněte na tlačítko Procházet.

 13. V dialogovém okně Procházení vyhledejte umístění na serveru, kam chcete publikovat šablonu formuláře jako typ obsahu webu, a potom do pole Název souboru zadejte název šablony formuláře a klepněte na tlačítko Uložit.

 14. Klepněte na tlačítko Další.

 15. V šabloně formuláře vyberte pole, která chcete zobrazit jako sloupce ve výchozím zobrazení knihovny dokumentů.

  Postup

  1. Klikněte na tlačítko Přidat.

  2. Vyberte pole, které chcete v knihovně dokumentů přidat jako sloupec, a potom proveďte jednu z následujících akcí:

   • Zadejte název sloupce do pole Název sloupce.

   • Vyberte sloupec webu v seznamu Skupina sloupců webu, vyberte název v seznamu Název sloupce a potom klikněte na tlačítko OK.

    Poznámka : Jestliže jste k zobrazení dat v knihovně dokumentů zvolili opakující se pole, můžete kliknutím na hodnotu v seznamu Funkce definovat, jakým způsobem chcete pole v knihovně dokumentů zobrazit. Je možné zvolit zobrazení první hodnoty v poli, poslední hodnoty v poli nebo počtu všech výskytů pole či zda mají být všechny hodnoty sloučeny.

  3. Klikněte na tlačítko OK.

  Další informace o zobrazování dat ve sloupcích v knihovně dokumentů naleznete v části Viz také.

 16. Klepněte na tlačítko Další.

 17. Na další straně průvodce ověřte, zda jsou uvedené informace správné a klepněte na tlačítko Publikovat.

 18. Klepněte na tlačítko Zavřít a poté ověřte, zda je šablona formuláře na webu služby SharePoint zobrazena jako typ obsahu.

  Postup

  1. Ve webovém prohlížeči otevřete web služby SharePoint.

  2. V nabídce Akce webu v pravém horním rohu webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

  3. V dialogovém okně Nastavení webu klikněte v oblasti Galerie na položku Typy obsahu webu.

   Šablona formuláře by měla být uvedena v seznamu Typy obsahu aplikace InfoPath v oblasti Galerie typů obsahu webu.

Začátek stránky

Publikování šablony formuláře vyžadující souhlas správce sítě

Pokud šablona formuláře obsahuje skript nebo spravovaný kód, musí ji na server podporující službu InfoPath Forms Services odeslat a nasadit správce sítě. Použijte průvodce publikováním k úpravě tohoto typu šablony formuláře a k uložení do sdílené síťové složky. Poté ji může správce odeslat a nasadit na server.

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Uložit.

 2. V dialogovém okně Uložit jako přejděte do umístění, kam chcete uložit šablonu formuláře, a klikněte na tlačítko Uložit.

 3. Podokno úloh Kontrola návrhu zobrazíte kliknutím na příkaz Kontrola návrhu v nabídce Nástroje.

 4. Pokud jsou v podokně úloh Kontrola návrhu uvedeny chyby, opravte je, klepněte na tlačítko Aktualizace a zjistěte, zda tyto chyby přetrvávají.

 5. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat.

 6. V Průvodci publikováním klikněte na přepínač Na server SharePoint s nebo bez služby InfoPath Forms Services a potom klikněte na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce zadejte do pole Zadejte umístění služby SharePoint nebo InfoPath Forms Services umístění webu služby SharePoint, na který chcete šablonu formuláře publikovat, a klikněte na tlačítko Další.

 8. Na další stránce průvodce zaškrtněte políčko Nastavit podporu prohlížeče pro tuto šablonu formuláře, klepněte na možnost Šablona formuláře schválená správcem (upřesnit) a poté na tlačítko Další.

 9. Na další stránce klepněte v okně Zadejte umístění a název souboru šablony formuláře na tlačítko Procházet.

 10. V dialogovém okně Procházení vyhledejte umístění sdílené složky na síti a do pole Název souboru zadejte název šablony formuláře a klepněte na tlačítko Uložit.

 11. Klepněte na tlačítko Další.

 12. V šabloně formuláře vyberte pole, která chcete zobrazit jako sloupce ve výchozím zobrazení knihovny dokumentů.

  Postup

  1. Klikněte na tlačítko Přidat.

  2. Vyberte pole, které chcete v knihovně dokumentů přidat jako sloupec, a potom proveďte jednu z následujících akcí:

   • Zadejte název sloupce do pole Název sloupce.

   • Vyberte sloupec webu v seznamu Skupina sloupců webu, vyberte název v seznamu Název sloupce a potom klikněte na tlačítko OK.

    Poznámka : Jestliže jste k zobrazení dat v knihovně dokumentů zvolili opakující se pole, můžete kliknutím na hodnotu v seznamu Funkce definovat, jakým způsobem chcete pole v knihovně dokumentů zobrazit. Je možné zvolit zobrazení první hodnoty v poli, poslední hodnoty v poli nebo počtu všech výskytů pole či zda mají být všechny hodnoty sloučeny.

  3. Klikněte na tlačítko OK.

  Další informace o zobrazování dat ve sloupcích v knihovně dokumentů naleznete v části Viz také.

 13. Klepněte na tlačítko Další.

 14. Na další straně průvodce ověřte, zda jsou uvedené informace správné, klepněte na tlačítko Publikovat.

 15. Chcete-li odeslat a nasadit šablonu formuláře, obraťte se na správce serveru.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×