Publikování šablony formuláře do seznamu příjemců e-mailové zprávy

V tomto tématu

Základní informace

Než začnete

Publikování šablony formuláře do seznamu příjemců e-mailové zprávy

Základní informace

Šablony formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath 2007 je možné publikovat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané uživatelům. Průvodce publikováním vytvoří e-mailovou zprávu, která obsahuje kopii šablony formuláře a formuláře založeného na této šabloně. Uživatelé s nainstalovanou aplikací Microsoft Office Outlook 2007 po otevření této e-mailové zprávy mohou vyplnit formulář přímo v okně e-mailové zprávy. Uživatelé se staršími verzemi aplikace Outlook nebo s jinými prohlížeči e-mailu musí nejprve otevřít z přílohy soubor šablony formuláře, která se nainstaluje na jejich počítač, a potom soubor formuláře. Formulář se otevře v aplikaci Microsoft Office InfoPath a bude připraven k vyplnění.

Poznámka zabezpečení : Připomeňte uživatelům, že by měli otevírat pouze přílohy e-mailů od důvěryhodných zdrojů.

Poznámka : Publikování šablony formuláře není totéž co ukládání šablony formuláře. Jestliže publikujete šablonu formuláře, přidá Průvodce publikováním do šablony formuláře pokyny týkající se umístění pro publikování a zpracování, aby uživatelé mohli otevírat formuláře vytvořené na základě této šablony. Pokud ukládáte šablonu formuláře, ukládáte kopii šablony formuláře stejně jako při ukládání souboru do počítače. Chcete-li, aby byla šablona formuláře k dispozici uživatelům, kteří ji budou vyplňovat, měli byste vždy použít Průvodce publikováním.

Začátek stránky

Než začnete

Před publikováním šablony formuláře do seznamu příjemců e-mailové zprávy je třeba provést následující kroky:

  • Nainstalujte na svůj počítač aplikaci Office Outlook 2007.

  • Ověřte, že u šablony formuláře je nakonfigurována úroveň zabezpečení s omezeným přístupem nebo úplnou důvěryhodností. Je-li u šablony formuláře nakonfigurována úroveň zabezpečení s omezeným přístupem, znamená to, že formuláře založené na této šabloně nemohou získat přístup k systémovým informacím v počítači příjemce e-mailové zprávy. Pokud formulář založený na šabloně formuláře vyžaduje přístup k systémovým informacím počítače příjemce e-mailové zprávy, je třeba u šablony nakonfigurovat úroveň zabezpečení s úplnou důvěryhodností a digitálně ji podepsat pomocí certifikátu od důvěryhodné certifikační autority. Šablony formuláře s úrovní zabezpečení Doména nelze publikovat do seznamu příjemců e-mailové zprávy.

  • Ověřte, že šablona formuláře nemá žádná dotazovací Datové připojení. Pokud šablona formuláře obsahuje dotazovací datové připojení, nelze ji publikovat do seznamu příjemců e-mailové zprávy. Pokud je třeba zobrazit data z vnějšího zdroje dat, uložte tato data do Soubor prostředku. Tento soubor prostředků lze začlenit do šablony formuláře

  • Ověřte, zda mají uživatelé na svých počítačích nainstalovanou aplikaci Office InfoPath 2007.

Začátek stránky

Publikování šablony formuláře do seznamu příjemců e-mailové zprávy

  1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat.

  2. V průvodci publikováním klepněte na možnost Na seznam příjemců e-mailu a klepněte na tlačítko Další.

  3. Na další stránce průvodce zadejte do pole Název šablony formuláře název šablony formuláře a klepněte na tlačítko Další. Název šablony formuláře se zobrazí v předmětu e-mailové zprávy, která je zaslána příjemcům ze seznamu.

  4. Klepněte na tlačítko Další.

  5. Klepněte na tlačítko Publikovat.

Po ukončení průvodce publikováním se otevře e-mailová zpráva obsahující formulář. Tuto zprávu je možné vyplnit a odeslat.

Tip : Do pole Úvod v e-mailové zprávě zadejte připomínku pro uživatele, aby otevírali pouze přílohy e-mailů od důvěryhodných zdrojů.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×