Publikování ve formátu PDF nebo XPS

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Mnoho aplikací sady Microsoft Office 2007 obsahuje funkci uložení nebo publikování ve formátu PDF (Portable Document Format) nebo XPS (XML Paper Specification), která také umožňuje řídit ukládaný nebo publikovaný obsah stejně jako při tisku. Tato nastavení vyberete v dialogovém okně Možnosti, které můžete otevřít klepnutím na tlačítko Možnosti (nebo klepnutím na tlačítko Změnit v aplikaci Microsoft Office Publisher 2007) v dialogovém okně Publikovat ve formátu PDF nebo XPS.

Poznámka : Uložit soubor ve formátu PDF a XPS lze v aplikaci systému Microsoft Office 2007 pouze po instalaci doplňku. Další informace naleznete v článku Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Aplikace Access

Aplikace Excel

Aplikace PowerPoint

Aplikace Publisher

Aplikace Visio

Aplikace Word

Access

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , přejděte na šipku vedle příkazu Uložit jako a potom klikněte na položku PDF nebo XPS.

 2. V rozevíracím seznamu Typ souboru klepněte na položku PDF nebo Dokument XPS.

 3. Klepnutím na položku Možnosti zobrazíte následující položky.

  Ve skupinovém rámečku Rozsah:

  • Vše:     Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat všechny záznamy v databázi.

  • Vybrané záznamy:     Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat pouze vybrané záznamy.

  • Stránky:     Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat záznamy nacházející se v určeném rozsahu stránek. V polích Od a Do můžete zadat nebo vybrat počáteční a koncovou stránku.

   V části Zahrnout netisknutelné informace:

  • Značky struktury dokumentů pro usnadnění:      Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuto, takže tělesně postižení uživatelé mají k vytvořenému souboru usnadněný přístup. Chcete-li, aby velikost souboru byla co nejmenší a nepřejete si, aby do souboru byla přidávána data pro usnadnění přístupu, zaškrtnutí políčka zrušte. Například pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, nebudou ukládána data do souboru umožňujícího čtenářům používat programy pro čtení obrazovky, které mohou usnadnit navigaci v souboru.

   Ukládáte-li soubor PDF, v části Možnosti PDF:

  • Zaškrtněte políčko Kompatibilní s normou ISO 19005-1 (PDF/A), pokud chcete, aby byl soubor PDF v tomto formátu.

   Jak můžu rozhodnout, jestli zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí tohoto políčka?

   Důvody pro zaškrtnutí tohoto políčka:

   • Odesíláte soubor státnímu orgánu, který tento formát vyžaduje.

   • Potřebujete soubor pro dlouhodobou archivaci a chcete, aby obsahoval veškeré informace potřebné k tomu, aby byl v budoucnu zobrazen co nejpodobněji s dnešním zobrazením.

    Důvody pro zrušení zaškrtnutí tohoto políčka:

   • Prvořadou důležitost pro vás má vzhled souboru a chcete, aby soubor PDF vypadal co nejpodobněji původnímu dokumentu. Jsou povoleny funkce pro úpravu návrhu, například efekty a průhlednost.

   • Prvořadou důležitost pro vás má velikost souboru. Chcete, aby byl soubor co nejmenší.

Začátek stránky

Excel

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , přejděte na šipku vedle příkazu Uložit jako a potom klikněte na položku PDF nebo XPS.

 2. V rozevíracím seznamu Typ souboru klepněte na položku PDF nebo Dokument XPS.

 3. Klepnutím na položku Možnosti zobrazíte následující položky.

  Ve skupinovém rámečku Rozsah stránek:

  • Vše:     Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat všechny stránky informací v sešitu.

  • Stránky:     Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat vybrané stránky sešitu. V polích Od a Do můžete zadat nebo vybrat počáteční a koncovou stránku.

   Ve skupinovém rámečku Položky určené k publikování:

  • Výběr:     Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat vybrané buňky v aktivním listu.

  • Aktivní listy:     Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat vybraný list nebo listy.

  • Celý sešit:     Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat všechna data v daném sešitu.

  • Tabulka:     Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat vybranou tabulku.

  • Ignorovat oblasti tisku:     Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete tisknout celý list, přestože jsou na listu definovány oblasti tisku.

   V části Zahrnout netisknutelné informace:

  • Zahrnout vlastnosti dokumentu do výstupu:     Pokud zaškrtnete toto políčko, budou ve verzi publikované ve formátu PDF nebo XPS zahrnuty vlastnosti dokumentu. Tyto vlastnosti obsahují název, předmět, autora, datum vytvoření a podobné informace.

   Chraňte si soukromí

   Chcete-li chránit své soukromí a nesdílet tyto informace, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Odkazy na další informace o zobrazení a změnách vlastností dokumentů naleznete v části Viz také.

  • Značky struktury dokumentů pro usnadnění:      Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuto, takže tělesně postižení uživatelé mají k vytvořenému souboru usnadněný přístup. Chcete-li, aby velikost souboru byla co nejmenší a nepřejete si, aby do souboru byla přidávána data pro usnadnění přístupu, zaškrtnutí políčka zrušte. Například pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, nebudou ukládána data do souboru umožňujícího čtenářům používat programy pro čtení obrazovky, které mohou usnadnit navigaci v souboru.

   Ukládáte-li soubor PDF, v části Možnosti PDF:

  • Kompatibilní s normou ISO 19005-1 (PDF/A):     Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete, aby byl soubor PDF v tomto formátu.

   Jak můžu rozhodnout, jestli zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí tohoto políčka?

   Důvody pro zaškrtnutí tohoto políčka:

   • Odesíláte soubor státnímu orgánu, který tento formát vyžaduje.

   • Potřebujete soubor pro dlouhodobou archivaci a chcete, aby obsahoval veškeré informace potřebné k tomu, aby byl v budoucnu zobrazen co nejpodobněji s dnešním zobrazením.

    Důvody pro zrušení zaškrtnutí tohoto políčka:

   • Prvořadou důležitost pro vás má vzhled souboru a chcete, aby soubor PDF vypadal co nejpodobněji původnímu dokumentu. Jsou povoleny funkce pro úpravu návrhu, například efekty a průhlednost.

   • Prvořadou důležitost pro vás má velikost souboru. Chcete, aby soubor byl co nejmenší.

   Ukládáte-li soubor XPS, v části Možnosti dokumentu XPS :

  • Zachovat omezená oprávnění v dokumentu XPS:     Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete zajistit, aby sešit s povolenou ochranou služby IRM zachoval po převodu na formát XPS nastavení služby IRM. Pokud ukládáte ve formátu XPS, je toto políčko ve výchozím nastavení zaškrtnuté. Nastavení služby IRM zůstanou zachována pro všechny vytvořené dokumenty ve formátu XPS, dokud nezrušíte zaškrtnutí tohoto políčka.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , přejděte na šipku vedle příkazu Uložit jako a potom klikněte na položku PDF nebo XPS.

 2. V rozevíracím seznamu Typ souboru klepněte na položku PDF nebo Dokument XPS.

 3. Chcete-li zobrazit následující položky, klepněte v dialogovém okně Publikovat ve formátu PDF nebo XPS na tlačítko Možnosti.

  Ve skupinovém rámečku Rozsah:

  • Vše:      Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat všechny snímky v prezentaci.

  • Aktuální snímek:      Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat pouze aktuálně zobrazený snímek.

  • Výběr:      Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat vybrané snímky.

  • Vlastní prezentace:      Pokud jste vytvořili alespoň jednu vlastní prezentaci, která zobrazuje vybrané snímky, klepněte na tento přepínač, chcete-li publikovat pouze snímky ve vybrané vlastní prezentaci.

  • Snímky:      Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat vybraný rozsah snímků. V polích Od a Do můžete zadat nebo vybrat počáteční a koncovou stránku.

   Ve skupinovém rámečku Možnosti publikování:

  • Položky určené k publikování:      V rozevíracím seznamu vyberte, co chcete publikovat: Snímky, Podklady, Poznámky nebo Osnova.

  • Snímky na stránku:      V rozevíracím seznamu vyberte, kolik snímků má být vytištěno na každou stránku.

  • Orámovat snímky:      Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete, aby byl každý publikovaný snímek orámován.

  • Zahrnout skryté snímky:      Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete publikovat skryté snímky.

  • Zahrnout komentáře a značky rukopisu:     Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete publikovat dokument se zobrazenými komentáři a značkami rukopisu.

  • Pořadí:    Pokud jsou snímky publikovány jako podklady, určete klepnutím na přepínač Vodorovně nebo Svisle pořadí, ve kterém budou snímky na stránce zobrazeny.

   V části Zahrnout netisknutelné informace:

  • Zahrnout vlastnosti dokumentu do výstupu:      Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete, aby ve verzi publikované ve formátu PDF nebo XPS byly zahrnuty vlastnosti dokumentu. Tyto vlastnosti zahrnují název, předmět, autora, datum vytvoření a podobné informace.

   Chraňte si soukromí

   Chcete-li chránit své soukromí a nesdílet tyto informace, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Odkazy na další informace o zobrazení a změnách vlastností dokumentů naleznete v části Viz také.

  • Značky struktury dokumentů pro usnadnění:      Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuto, takže tělesně postižení uživatelé mají k vytvořenému souboru usnadněný přístup. Chcete-li, aby velikost souboru byla co nejmenší a nepřejete si, aby do souboru byla přidávána data pro usnadnění přístupu, zaškrtnutí políčka zrušte. Například pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, nebudou ukládána data do souboru umožňujícího čtenářům používat programy pro čtení obrazovky, které mohou usnadnit navigaci v souboru.

   Ukládáte-li soubor PDF, v části Možnosti PDF:

  • Zaškrtněte políčko Kompatibilní s normou ISO 19005-1 (PDF/A), pokud chcete, aby byl soubor PDF v tomto formátu.

   Jak můžu rozhodnout, jestli zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí tohoto políčka?

   Důvody pro zaškrtnutí tohoto políčka:

   • Odesíláte soubor státnímu orgánu, který tento formát vyžaduje.

   • Potřebujete soubor pro dlouhodobou archivaci a chcete, aby obsahoval veškeré informace potřebné k tomu, aby byl v budoucnu zobrazen co nejpodobněji s dnešním zobrazením.

    Důvody pro zrušení zaškrtnutí tohoto políčka:

   • Prvořadou důležitost pro vás má vzhled souboru a chcete, aby soubor PDF vypadal co nejpodobněji původnímu dokumentu. Jsou povoleny funkce pro úpravu návrhu, například efekty a průhlednost.

   • Prvořadou důležitost pro vás má velikost souboru. Chcete, aby byl soubor co nejmenší.

  • Rastrový text, pokud nelze vkládat písma:      Toto políčko se uplatňuje v případech, kdy nemáte oprávnění k vložení jednoho nebo více písem do dokumentu. Mohou nastat následující případy:

   • Zaškrtnete-li toto políčko:     Aplikace nahradí písma rastrovými reprezentacemi. Výsledkem je soubor, který může vypadat téměř tak, jak jste ho navrhli. Někomu se soubor při zobrazení nebo tisku může zdát při vyšším rozlišení hrubý.

   • Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka:     Aplikace vytvoří soubor, takže pokud uživatel, který soubor čte, vlastní příslušné písmo, toto písmo se použije. Pokud je nevlastní, použije se náhradní písmo.

    Ukládáte-li soubor XPS, v části Možnosti dokumentu XPS:

  • Zachovat omezená oprávnění v dokumentu XPS:      Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete zajistit, aby prezentace s povolenou ochranou služby IRM zachovala po převodu na formát XPS nastavení služby IRM. Pokud ukládáte ve formátu XPS, je toto políčko ve výchozím nastavení zaškrtnuté. Nastavení služby IRM zůstanou zachována pro všechny vytvořené dokumenty ve formátu XPS, dokud nezrušíte zaškrtnutí tohoto políčka.

Začátek stránky

Publisher

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat jako soubor ve formátu PDF nebo XPS.

 2. V rozevíracím seznamu Typ souboru klepněte na položku PDF nebo Dokument XPS.

 3. Dialogové okno Možnosti publikování zobrazíte klepnutím na položku Změnit.

 4. Určete, jakým způsobem bude tato publikace vytištěna nebo distribuována:      Zvolte možnost Minimální velikost, Standardní nebo Tisk ve vysoké kvalitě. V závislosti na způsobu vytištění nebo distribuci publikace jsou k optimalizaci publikace použity různé algoritmy komprese.

 5. Upřesnit:      Klepnutím na tlačítko zobrazíte následující možnosti.

  Ve skupinovém rámečku Obrázky:

  • Barevné obrázky a obrázky ve stupních šedi:      V rozevíracích seznamech Převzorkovat na a je-li nad vyberte příslušná čísla. Převzorkováním se sníží počet bodů na palec (dpi) obrázku, čímž se sníží velikost souboru.

  • Perokresba (1bitová):      V rozevíracích seznamech Převzorkovat na a je-li nad vyberte příslušná čísla. Převzorkováním se sníží počet bodů na palec (dpi) obrázku, čímž se sníží velikost souboru.

   V části Kontrola návrhu:

  • Upozornit na použití barev a průhlednost:    Pokud zaškrtnete toto políčko, budete před publikováním dokumentu upozorněni v případě, že grafiky používají fólie nebo barvy modelu RGB (Red, Green, Blue), které by v některých tiskových procesech mohly způsobit potíže.

   V části Zahrnout netisknutelné informace:

  • Zahrnout vlastnosti dokumentu do výstupu:      Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete, aby ve verzi publikované ve formátu PDF nebo XPS byly zahrnuty vlastnosti dokumentu. Tyto vlastnosti zahrnují název, předmět, autora, datum vytvoření a podobné informace.

   Chraňte si soukromí

   Chcete-li chránit své soukromí a nesdílet tyto informace, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Odkazy na další informace o zobrazení a změnách vlastností dokumentů naleznete v části Viz také.

  • Značky struktury dokumentů pro usnadnění:      Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuto, takže tělesně postižení uživatelé mají k vytvořenému souboru usnadněný přístup. Chcete-li, aby velikost souboru byla co nejmenší a nepřejete si, aby do souboru byla přidávána data pro usnadnění přístupu, zaškrtnutí políčka zrušte. Například pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, nebudou ukládána data do souboru umožňujícího čtenářům používat programy pro čtení obrazovky, které mohou usnadnit navigaci v souboru.

   Ukládáte-li soubor PDF, v části Možnosti PDF:

  • Kompatibilní s normou ISO 19005-1 (PDF/A):      Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete, aby byl soubor PDF v tomto formátu.

   Jak můžu rozhodnout, jestli zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí tohoto políčka?

   Důvody pro zaškrtnutí tohoto políčka:

   • Odesíláte soubor státnímu orgánu, který tento formát vyžaduje.

   • Potřebujete soubor pro dlouhodobou archivaci a chcete, aby obsahoval veškeré informace potřebné k tomu, aby byl v budoucnu zobrazen co nejpodobněji s dnešním zobrazením.

    Důvody pro zrušení zaškrtnutí tohoto políčka:

   • Prvořadou důležitost pro vás má vzhled souboru a chcete, aby soubor PDF vypadal co nejpodobněji původnímu dokumentu. Jsou povoleny funkce pro úpravu návrhu, například efekty a průhlednost.

   • Prvořadou důležitost pro vás má velikost souboru. Chcete, aby byl soubor co nejmenší.

  • Rastrový text, pokud nelze vkládat písma:      Toto políčko se uplatňuje v případech, kdy nemáte oprávnění k vložení jednoho nebo více písem do dokumentu. Mohou nastat následující případy:

   • Zaškrtnete-li toto políčko:     Aplikace nahradí písma rastrovými reprezentacemi. Výsledkem je soubor, který může vypadat téměř tak, jak jste ho navrhli. Někomu se soubor při zobrazení nebo tisku může zdát při vyšším rozlišení hrubý.

   • Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka:     Aplikace vytvoří soubor, takže pokud uživatel, který soubor čte, vlastní příslušné písmo, toto písmo se použije. Pokud je nevlastní, použije se náhradní písmo.

    Možnosti tisku:     Klepnutím na toto tlačítko otevřete dialogové okno Možnosti tisku. Většina nastavení v tomto dialogovém okně je také dostupná na kartě Nastavení papíru a publikace v dialogovém okně Tisk.

Začátek stránky

Visio

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat jako soubor ve formátu PDF nebo XPS.

 2. V rozevíracím seznamu Typ souboru klepněte na položku PDF nebo Dokument XPS.

 3. Následující položky zobrazíte klepnutím na položku Možnosti.

  Ve skupinovém rámečku Rozsah stránek:

  • Vše:      Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat všechny stránky výkresu.

  • Aktuální zobrazení:      Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat část výkresu, která je zobrazena v okně aplikace.

  • Aktuální stránka:      Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat aktuálně zobrazenou stránku výkresu:

   • Jedná-li se o stránku popředí, bude publikována aktuální stránka popředí a všechny její stránky pozadí.

   • Jedná-li se o stránku pozadí, bude publikováno pozadí a všechna pozadí k němu přiřazená.

   • V režimu Náhled bude publikována aktuální dlaždice.

  • Výběr:      Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat vybranou část výkresu. Jestliže není vybrána žádná část výkresu, není tento přepínač přístupný.

  • Stránky:      Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat rozsah stránek, který jste určili v polích Od a Do. Jestliže se výkres skládá pouze z jedné stránky, není tento přepínač přístupný.

  • Barvu černě:      Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete publikovat všechny barvy černě, abyste zajistili, že všechny obrazce budou na vytištěném výkresu viditelné.

  • Zahrnout pozadí:      Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete do publikovaného výkresu zahrnout pozadí.

   V části Zahrnout netisknutelné informace:

  • Vlastnosti dokumentu:      Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete, aby ve verzi publikované ve formátu PDF nebo XPS byly zahrnuty vlastnosti dokumentu. Tyto vlastnosti zahrnují název, předmět, autora, datum vytvoření a podobné informace.

   Chraňte si soukromí

   Chcete-li chránit své soukromí a nesdílet tyto informace, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Odkazy na další informace o zobrazení a změnách vlastností dokumentů naleznete v části Viz také.

  • Značky struktury dokumentů pro usnadnění:      Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuto, takže tělesně postižení uživatelé mají k vytvořenému souboru usnadněný přístup. Chcete-li, aby velikost souboru byla co nejmenší a nepřejete si, aby do souboru byla přidávána data pro usnadnění přístupu, zaškrtnutí políčka zrušte. Například pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, nebudou ukládána data do souboru umožňujícího čtenářům používat programy pro čtení obrazovky, které mohou usnadnit navigaci v souboru.

   Ukládáte-li soubor PDF, v části Možnosti PDF:

  • Kompatibilní s normou ISO 19005-1 (PDF/A):      Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete, aby byl soubor PDF v tomto formátu.

   Jak můžu rozhodnout, jestli se má zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka?

   Důvody pro zaškrtnutí tohoto políčka:

   • Odesíláte soubor státnímu orgánu, který tento formát vyžaduje.

   • Potřebujete soubor pro dlouhodobou archivaci a chcete, aby obsahoval veškeré informace potřebné k tomu, aby byl v budoucnu zobrazen co nejpodobněji s dnešním zobrazením.

    Důvody pro zrušení zaškrtnutí tohoto políčka:

   • Prvořadou důležitost pro vás má vzhled souboru a chcete, aby soubor PDF vypadal co nejpodobněji původnímu dokumentu. Jsou povoleny funkce pro úpravu návrhu, například efekty a průhlednost.

   • Prvořadou důležitost pro vás má velikost souboru. Chcete, aby byl soubor co nejmenší.

Začátek stránky

Word

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , přejděte na šipku vedle příkazu Uložit jako a potom klikněte na položku PDF nebo XPS.

 2. V rozevíracím seznamu Typ souboru klepněte na položku PDF nebo Dokument XPS.

 3. Chcete-li zobrazit následující položky, klepněte v dialogovém okně Publikovat ve formátu PDF nebo XPS na tlačítko Možnosti.

  Ve skupinovém rámečku Rozsah stránek:

  • Vše:      Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat všechny stránky dokumentu.

  • Aktuální stránka:      Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat pouze stránku, na které je aktuálně umístěn kurzor.

  • Výběr:      Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat vybranou část textu. Jestliže není vybrána žádná část dokumentu, není tento přepínač přístupný.

  • Stránky:      Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat rozsah stránek, který jste určili v polích Od a Do. Jestliže se dokument skládá pouze z jedné stránky, není tento přepínač přístupný.

   Ve skupinovém rámečku Položky určené k publikování:

  • Dokument:      Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat dokument v čistém stavu bez značek a komentářů.

  • Dokument se značkami:      Klepněte na tento přepínač, pokud chcete publikovat dokument s viditelnými značkami a komentáři.

   V části Zahrnout netisknutelné informace:

  • Při vytváření záložek použít:     Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete v dokumentu vytvořit záložky na základě vašeho výběru. Jestliže dokument obsahuje nadpisy, je přístupný přepínač Nadpisy. Jestliže dokument obsahuje záložky, je přístupný přepínač Záložky aplikace Word.

  • Zahrnout vlastnosti dokumentu do výstupu:      Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete, aby ve verzi publikované ve formátu PDF nebo XPS byly zahrnuty vlastnosti dokumentu. Tyto vlastnosti zahrnují název, předmět, autora, datum vytvoření a podobné informace.

   Chraňte si soukromí

   Chcete-li chránit své soukromí a nesdílet tyto informace, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Odkazy na další informace o zobrazení a změnách vlastností dokumentů naleznete v části Viz také.

  • Značky struktury dokumentů pro usnadnění:      Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuto, takže tělesně postižení uživatelé mají k vytvořenému souboru usnadněný přístup. Chcete-li, aby velikost souboru byla co nejmenší a nepřejete si, aby do souboru byla přidávána data pro usnadnění přístupu, zaškrtnutí políčka zrušte. Například pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, nebudou ukládána data do souboru umožňujícího čtenářům používat programy pro čtení obrazovky, které mohou usnadnit navigaci v souboru.

   Ukládáte-li soubor PDF, v části Možnosti PDF:

  • Kompatibilní s normou ISO 19005-1 (PDF/A):      Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete, aby byl soubor PDF v tomto formátu.

   Jak můžu rozhodnout, jestli zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí tohoto políčka?

   Důvody pro zaškrtnutí tohoto políčka:

   • Odesíláte soubor státnímu orgánu, který tento formát vyžaduje.

   • Potřebujete soubor pro dlouhodobou archivaci a chcete, aby obsahoval veškeré informace potřebné k tomu, aby byl v budoucnu zobrazen co nejpodobněji s dnešním zobrazením.

    Důvody pro zrušení zaškrtnutí tohoto políčka:

   • Prvořadou důležitost pro vás má vzhled souboru a chcete, aby soubor PDF vypadal co nejpodobněji původnímu dokumentu. Jsou povoleny funkce pro úpravu návrhu, například efekty a průhlednost.

   • Prvořadou důležitost pro vás má velikost souboru. Chcete, aby byl soubor co nejmenší.

  • Rastrový text, pokud nelze vkládat písma:      Toto políčko se uplatňuje v případech, kdy nemáte oprávnění k vložení jednoho nebo více písem do dokumentu. Mohou nastat následující případy:

   • Zaškrtnete-li toto políčko:     Aplikace nahradí písma rastrovými reprezentacemi. Výsledkem je soubor, který může vypadat téměř tak, jak jste ho navrhli. Někomu se soubor při zobrazení nebo tisku může zdát při vyšším rozlišení hrubý.

   • Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka:     Aplikace vytvoří soubor, takže pokud uživatel, který soubor čte, vlastní příslušné písmo, toto písmo se použije. Pokud je nevlastní, použije se náhradní písmo.

    Ukládáte-li soubor XPS, v části Možnosti dokumentu XPS:

  • Zachovat omezená oprávnění v dokumentu XPS:      Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete zajistit, aby dokument s povolenou ochranou služby IRM zachoval po převodu na formát XPS nastavení služby IRM. Pokud ukládáte ve formátu XPS, je toto políčko ve výchozím nastavení zaškrtnuté. Nastavení služby IRM zůstanou zachována pro všechny vytvořené dokumenty ve formátu XPS, dokud nezrušíte zaškrtnutí tohoto políčka.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×