Publikování kalendáře na serveru WebDAV

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Své kalendáře můžete publikovat a sdílet s jinými uživateli tím, že je publikujete na serveru WebDAV. Tato možnost je užitečná, pokud chcete sdílet kalendáře a informace o volném čase s jinými uživateli bez použití softwarové aplikace, jako je Microsoft Exchange Server.

Server, na který kalendář publikujete, musí podporovat protokol WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning). Protokol WebDAV nepodporují všechny webové servery. I když můžete používat protokol FTP (File Transfer Protocol) nebo přímo ukládat soubory pod adresou UNC (Universal Naming Convention), například \\server\tymovedokumenty, neznamená to, že je k dispozici protokol WebDAV.

Protokol WebDAV je rozšířením protokolu HTTP, které umožňuje vytvářet a upravovat dokumenty na webovém serveru. To, zda je na serveru, který chcete použít, podporován protokol WebDAV, vám sdělí správce serveru nebo poskytovatel internetových služeb.

Na rozdíl od funkce aplikace Microsoft Office Outlook 2007 sloužící k publikování kalendářů na webu služby Microsoft Office Online není možné omezit přístup ke kalendáři, který je publikován na webovém serveru. Omezení lze provést pouze pomocí serverových oprávnění a oprávnění ke složkám a jejich nastavení a údržba může vyžadovat pomoc správce serveru.

Co chcete udělat?

Publikování kalendáře na serveru WebDAV

Změny kalendáře sdílené na webový server

Upozornění ostatních uživatelů na sdílený kalendář

Publikování kalendáře na serveru WebDAV

 1. V zobrazení Kalendář uvidíte Navigační podokno, ve kterém klepněte pravým tlačítkem myši na kalendář, který chcete sdílet.

 2. V místní nabídce přejděte na příkaz Publikovat v internetu a klepněte na příkaz Publikovat na server WebDAV.

 3. Do pole Umístění zadejte umístění webového serveru a složky.

 4. V oblasti Časové rozmezí vyberte počet dní, po které chcete kalendář sdílet.

 5. Klepněte na šipku vedle položky Podrobnosti a zvolte úroveň podrobností, kterou chcete sdílet. Zaškrtnutím políčka Zobrazit čas pouze během pracovní doby můžete omezit sdílení podrobností na pracovní dobu zadanou v aplikaci Office Outlook 2007.

  Podrobnosti kalendáře

  Ve výchozím nastavení bude tento kalendář periodicky aktualizován. Změny v kalendáři budou na web Office Online publikovány při příštím ručním nebo automatickém odeslání či příjmu. Výchozí interval mezi každým odesláním/příjmem pro každou skupinu Odeslat a přijmout je 30 minut. Pokud tento automatický interval změníte na méně než 20 minut, budou aktualizace kalendáře odesílány na web Office Online s minimálním intervalem 20 minut.

  Chcete-li tento kalendář odeslat na server a nikdy jej neaktualizovat, klepněte na tlačítko Upřesnit a potom na možnost Jediné odeslání: Aktualizace nebudou odesílány.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Po vytvoření sdílení kalendáře se ikona kalendáře v navigačním podokně změní následujícím způsobem.

Sdílený kalendář

Začátek stránky

Provedení změn v kalendáři sdíleném na webovém serveru

 1. V navigačním podokně v zobrazení Kalendář klepněte pravým tlačítkem myši na sdílený kalendář, v němž chcete provést změny.

 2. V místní nabídce přejděte na příkaz Publikovat v Internetu a klepněte na příkaz Publikovat na server WebDAV.

 3. V oblasti Časové rozmezí vyberte počet dní, po které chcete kalendář sdílet.

 4. Klepněte na šipku vedle položky Podrobnosti a zvolte úroveň podrobností, kterou chcete sdílet. Zaškrtnutím políčka Zobrazit čas pouze během pracovní doby můžete omezit sdílení podrobností na pracovní dobu zadanou v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007.

  Podrobnosti kalendáře

  Ve výchozím nastavení bude tento kalendář periodicky aktualizován. Změny v kalendáři budou na web Office Online publikovány při příštím ručním nebo automatickém odeslání či příjmu. Výchozí interval mezi každým odesláním/příjmem pro každou skupinu Odeslat a přijmout je 30 minut. Pokud tento automatický interval změníte na méně než 20 minut, budou aktualizace kalendáře odesílány na web Office Online s minimálním intervalem 20 minut.

  Chcete-li tento kalendář odeslat na server a nikdy jej neaktualizovat, klepněte na tlačítko Upřesnit a potom na možnost Jediné odeslání: Aktualizace nebudou odesílány.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Upozornění ostatních uživatelů na sdílený kalendář

 1. V navigačním podokně složky Kalendář klepněte pravým tlačítkem myši na kalendář, který jste sdíleli na serveru WebDAV a k jehož odběru nebo zobrazení chcete pozvat ostatní uživatele.

 2. V místní nabídce přejděte na příkaz Publikovat v Internetu a klepněte na příkaz Sdílet publikovaný kalendář.

 3. Do pole Komu v e-mailové zprávě obsahující pozvánku ke sdílení zadejte jména příjemců.

 4. Do textu zprávy zadejte libovolný obsah.

  Při odeslání zprávy je automaticky přidán odkaz na publikovaný kalendář.

 5. Jakmile budete připraveni odeslat zprávu o sdílení, klepněte na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×