Publikování aktualizované verze šablony formuláře

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Po publikování šablony formuláře, který jste změnili aplikace InfoPath můžete aktualizovat šablony formuláře (soubor s příponou XSN) a všechny existující formuláře (soubory XML) založené na této šabloně. Ve výchozím nastavení aplikace InfoPath automaticky nahradí starší verze šablony formuláře na nejnovější verzi. Můžete zvolit požadovaný způsob aktualizace stávající uživatelské formuláře.

V tomto článku

Ochrana před ztrátou dat v existujících uživatelských formulářích

Publikování aktualizované šablony formuláře

Nabídnutí možnosti aktualizace šablon formulářů uživatelům

Ochrana před ztrátou dat v existujících uživatelských formulářích

Když potřebujete aktualizovat existující šablony formuláře, můžete ho změnit, publikujte a jejímu uživatelům. Však určité typy změn brání můžete přístup k datům v vyplněné formuláře založené na původní šabloně formuláře.

Pokud změníte šablonu formuláře, který může mít za následek ztráty dat nebo chyby ve formulářích, které byly vyplnili už, zobrazí se. Často zobrazí se zpráva při přidávání nové, požadovaná pole do šablony formuláře nebo po přejmenování nebo odstranění pole nebo skupiny v šabloně formuláře.

Chybová zpráva upozorňující návrháře formuláře na možnou ztrátu dat

Pokud se tato zpráva zobrazí, pak v případě, že klepnete na tlačítko Ano a pokračujete v provádění změn, nebude pravděpodobně možné po publikování aktualizované šablony formuláře získat přístup k datům v existujících formulářích. V některých situacích to může být přijatelné. Bude třeba rozhodnout, co platí pro konkrétní situaci.

Chcete-li pomoci zajistit, abyste mohli přistupovat k datům, která jste již od uživatelů shromáždili, postupujte při provádění změn v původní šabloně formuláře podle následujících pokynů:

 • Neměňte názvy existujících polí a skupin ve zdroji dat.

 • Nepřesouvejte existující pole a skupiny ve zdroji dat.

 • Neodstraňujte existující pole a skupiny ze zdroje dat. Je možné odstraňovat ovládací prvky z šablony formuláře, aniž by to způsobilo potíže, dokud ponecháte odpovídající pole nebo skupinu ovládacího prvku ve zdroji dat.

Začátek stránky

Publikování aktualizované šablony formuláře

Představme si situaci, kdy plánujete provést změny v šabloně formuláře, která se již používá v celé společnosti. Pokud mezi plánované změny patří změna zdroje podkladových dat pro šablonu formuláře, potřebujete najít způsob, jak efektivně aktualizovat předchozí publikovanou verzi šablony formuláře a zajistit, aby všichni uživatelé pracovali s aktualizovanou verzí. Můžete také určit, co se má stát s existujícími formuláři založenými na původní šabloně formuláře.

 1. Otevřete šablonu formuláře, kterou chcete aktualizovat.

 2. Proveďte v šabloně formuláře veškeré nutné změny.

 3. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti formuláře.

 4. V seznamu Kategorie klepněte na položku Správa verzí.

  V tomto bodě byste měli zadat, co se má stát s existujícími formuláři (soubory XML), které byly vyplněny pomocí původní šablony formuláře.

 5. V seznamu Při aktualizaci verze ve skupinovém rámečku Verze šablony formuláře proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li automaticky převést zastaralé verze formuláře na aktualizovanou verzi, klepněte na položku Automaticky aktualizovat existující formuláře. Pokud je vybrána tato možnost, aplikace InfoPath uživatelům nezobrazí výzvu k aktualizaci stávajících formulářů. Namísto toho proběhne aktualizace automaticky, jakmile uživatel otevře existující nebo nový formulář.

  • Chcete-li napsat vlastní kód, který se postará o proces aktualizace bez zásahu uživatelů, vyberte položku Použít vlastní událost a klepněte na tlačítko Upravit. Potom můžete použít událost OnVersionUpgrade, ke které dojde, pokud je číslo verze otevíraného formuláře aplikace InfoPath nižší než číslo verze šablony formuláře, na které je otevíraný formulář založen. Další informace o události OnVersionUpgrade najdete v dokumentaci k aplikaci InfoPath pro vývojáře.

  • Chcete-li zabránit tomu, aby byly formuláře aktualizovány, klepněte na položku Neprovádět žádnou akci (je možné, že existující formuláře nefungují správně). Pokud je vybrána tato možnost, budou uživatelé moci vyplnit formuláře založené na aktualizované šabloně formuláře, ale může se stát, že nebudou moci otevřít existující formuláře. Budou-li moci existující formuláře otevřít, nebudou moci upravovat nově přidaná pole.

 6. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Publikovat a postupujte podle pokynů Průvodce publikováním.

  Pokud uživatelé otevřou formulář založený na této šabloně formuláře, bude automaticky načtena nová verze šablony. Jestliže se pokusí otevřít formuláře vytvořené pomocí dřívější verze šablony formuláře, proběhne akce podle možnosti vybrané v kroku 5.

Začátek stránky

Nabídnutí možnosti aktualizace šablon formulářů uživatelům

Pokud publikujete aktualizovanou verzi šablony formuláře, nahradí aplikace InfoPath kopii šablony formuláře uloženou v počítačích uživatelů nejnovější verzí. Dojde k tomu automaticky v okamžiku, kdy uživatelé otevřou formulář založený na aktualizované šabloně formuláře. Ve většině případů je tato skutečnost vítaná. Při zpřístupnění nové verze ale můžete také zobrazit dialogové okno, které uživatelům nabídne možnost volby, zda chtějí aktualizovat svou kopii šablony formuláře.

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti formuláře.

 2. V seznamu Kategorie klepněte na položku Správa verzí.

 3. Ve skupinovém rámečku Verze šablony formuláře zaškrtněte políčko Umožnit uživatelům formuláře rozhodnout se, zda upgradovat na novou verzi šablony formuláře a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka : Ve výchozím nastavení má hodnota registru EnableAutoUpdatePrompt údaj 0 (vypnuto). Uživatelům se zobrazí dotaz, zda chtějí upgradovat svou kopii formuláře, pouze v případě, že správce systému změní u hodnoty EnableAutoUpdatePrompt údaj 0 (vypnuto) na 1 (zapnuto).

 4. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Publikovat a postupujte podle pokynů Průvodce publikováním.

Jakmile uživatelé příště otevřou formulář založený na této šabloně formuláře, zobrazí aplikace InfoPath dialogové okno s dotazem, zda chtějí nahradit svou kopii existující šablony formuláře novou verzí. Uživatelé se pak mohou rozhodnout, zda tuto možnost přijmou. Pokud se toto dialogové okno nezobrazí, je u hodnoty registru EnableAutoUpdatePrompt pravděpodobně nastaven údaj 0 (vypnuto), nikoli 1 (zapnuto)

Poznámka : Před samotným otevřením formuláře mohou uživatelé sami aktivně získat nejnovější verzi určité šablony formuláře (souboru s příponou XSN) tak, že v dialogovém okně Vyplnit formulář klepnou na odkaz Získat aktualizaci tohoto formuláře nebo Získat aktualizace formulářů v této kategorii. Tyto odkazy jsou aktivní i v případě, že uživatelé již mají nejnovější verzi šablony formuláře ve svých počítačích. Pokud uživatel klepne na jeden z odkazů pro aktualizování v této situaci, aplikace InfoPath jednoduše znovu uloží nejnovější šablonu formuláře do počítače uživatele.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×