Publikování šablony formuláře na server podporující službu InfoPath Forms Services

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Předtím než uživatelé mohou vyplňovat formulář založený na Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem ve webovém prohlížeči, je třeba publikovat šablonu formuláře na server, který podporuje službu InfoPath Forms Services a u šablony formuláře pak umožnit podporu prohlížečů.

V tomto článku:

Základní informace

Než začnete

Publikování šablony formuláře do nové knihovny dokumentů

Publikování šablony formuláře jako typu obsahu webu

Publikování šablony formuláře, který vyžaduje schválení správce

Přehled

Publikování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem na serveru, na kterém běží InfoPath Forms Services umožníte uživatelům vyplňovat formuláře založené na této šabloně formuláře ve webovém prohlížeči. Pokud šablonu formuláře se použije v následujících situacích, budete potřebovat správce schválení publikování:

 • Šablona formuláře obsahuje spravovaný kód nebo skript.

  Poznámka: Skript budou muset před publikováním na šablonu formuláře převedeny na spravovaný kód.

 • Šablona formuláře vyžaduje úroveň zabezpečení Úplná důvěryhodnost, která umožňuje aby měly výsledné formuláře úplný přístup k systémovým prostředkům v počítačích uživatelů, jako jsou soubory a nastavení.

 • Šablona formuláře používá připojení dat, které spravuje správce.

 • Šablonu formuláře lze zobrazit v mobilním zařízení.

Publikování šablony formuláře, který vyžaduje schválení správce, musíte nejdřív publikovat šablony formuláře sdílené síťové složky, kde správce serveru můžete nahrajte šablony formuláře na serveru InfoPath Forms Services a nasazení formuláře Šablona. Odkazy na další informace o nasazení šablony formuláře v části Viz také správce serveru.

Pokud šablonu formuláře se použije v ostatních případech, můžete ho publikovat do knihovny dokumentů nebo jako typu obsahu webu.

Po publikování šablony formuláře na server podporující službu InfoPath Forms Services ji lze využít následujícími způsoby:

 • Jako šablonu pro všechny formuláře v nové nebo existující knihovně dokumentů.     Lze publikovat šablonu formuláře, která bude použita jako šablona pro všechny formuláře v nové nebo již existující knihovně dokumentů. Tato šablona může obsahovat elektronický podpis, nesmí však obsahovat skript ani spravovaný kód.

 • Jako typ obsahu webu pro více knihoven dokumentů nebo kolekce webů     Můžete publikovat šablony formuláře, který bude sloužit jako šablonu pro formuláře do více knihoven dokumentů nebo kolekce webů. Používáte-li více knihovnách v kolekci webů se tato šablona formuláře, můžete publikování šablony formuláře jako typu obsahu webu. Však nelze publikovat šablony formuláře jako typu obsahu webu, pokud obsahuje všechny skript nebo spravovaný kód. Sdílené síťové složky musíte nejdřív publikovat šablony formulářů s skript nebo spravovaný kód. Správce může nahrát šablon formulářů na server a jejich nasazení.

Před publikování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem zkontrolovat problémy formulář šablony formuláře pomocí kontroly návrhu. Po najít a opravit problémy s šablony formuláře, můžete k publikování šablony formuláře na serveru InfoPath Forms Services Publishing Wizard.

Publikování šablony formuláře není stejný jako uložení šablony formuláře. Po publikování šablony formuláře Publishing Wizard přidá umístění pro publikování a pokynů k šabloně formuláře pro zpracování, aby uživatelé mohli otevřít formuláře založené na této šabloně. Při uložení šablony formuláře chcete uložit kopii šablony formuláře, stejně jako při ukládání souboru s vaším počítačem. Vždy používejte Publishing Wizard mají být k dispozici pro uživatele vyplňovat uživatelé šablony formuláře.

Začátek stránky

Než začnete

Před publikováním šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem na server podporující službu InfoPath Forms Services proveďte následující kroky:

 • U správce sítě ověřte, zda máte potřebná oprávnění na serveru k publikaci šablony formuláře do knihovny dokumentů nebo k publikaci šablony formuláře jako nový typ obsahu webu.

 • Ověřte u správce sítě, že na příslušném serveru je podporována a spuštěna služba Office InfoPath 2007, a že je nastavena tak, aby zobrazovala formuláře aplikace InfoPath jako webové stránky.

 • Pokud jsou publikování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem, který vyžaduje schválení správce, požádejte správce pro umístění sdílené síťové složky uložení šablony formuláře. Tato složka je místo, kam budete publikovat šablony formulářů. Po publikování šablony formuláře Správce odešle šablony formuláře z tohoto umístění na server.

Začátek stránky

Publikování šablony formuláře do nové knihovny dokumentů

Při publikování šablony formuláře do knihovny dokumentů bude každý formulář vytvořený v dané knihovně založen na této šabloně. Chcete-li publikovat šablonu formuláře do knihovny dokumentů, můžete použít průvodce publikováním. Průvodce publikováním upraví šablonu formuláře pro použití ve knihovně dokumentů, vytvoří novou knihovnu dokumentů a poté uloží vaši šablonu formuláře jako výchozí šablonu pro tuto knihovnu. Po publikování šablony formuláře je třeba nastavit web služby Microsoft Windows SharePoint Services tak, aby zobrazoval formuláře založené na této šabloně ve webovém prohlížeči. Pokud toto nastavení webu služby SharePoint neprovedete, uživatelům, kteří nemají na svých počítačích nainstalovánu aplikaci Office InfoPath 2007, se zobrazí při pokusu o otevření formuláře založeného na této šabloně hlášení o chybě.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit.

 2. V dialogovém okně Uložit jako přejděte do umístění, kam chcete uložit šablonu formuláře, a klepněte na tlačítko Uložit.

 3. Podokno úloh Kontrola návrhu zobrazíte klepnutím na příkaz Kontrola návrhu v nabídce Nástroje.

 4. Pokud jsou v podokně úloh Kontrola návrhu uvedeny chyby, opravte je, klepněte na tlačítko Aktualizace a zjistěte, zda tyto chyby přetrvávají.

 5. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat.

 6. V průvodci publikováním klepněte na možnost Na server SharePoint s nebo bez služby InfoPath Forms Services a klepněte na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce zadejte do pole Zadejte umístění služby SharePoint nebo InfoPath Forms Services umístění webu služby SharePoint, na který chcete šablonu formuláře publikovat, a klepněte na tlačítko Další.

 8. Na další stránce průvodce zaškrtněte políčko Povolit vyplnění tohoto formuláře pomocí prohlížeče, klepněte na možnost Knihovna dokumentů a klepněte na tlačítko Další.

 9. Klepněte na položku Vytvořit novou knihovnu formulářů a poté na tlačítko Další.

 10. Na další stránce průvodce zadejte název a popis knihovny dokumentů a klepněte na tlačítko Další.

 11. V šabloně formuláře vyberte pole, která chcete zobrazit jako sloupce ve výchozím zobrazení knihovny dokumentů.

  Postup

  1. Klepněte na tlačítko Přidat.

  2. Vyberte pole, které chcete v knihovně dokumentů přidat jako sloupec, a potom proveďte jednu z následujících akcí:

   • Zadejte název sloupce do pole Název sloupce.

   • Vyberte sloupec webu v seznamu Skupina sloupců webu, vyberte název v seznamu Název sloupce a potom klepněte na tlačítko OK.

    Poznámka: Jestliže jste k zobrazení dat v knihovně dokumentů zvolili opakující se pole, můžete klepnutím na hodnotu v seznamu Funkce definovat, jakým způsobem chcete pole v knihovně dokumentů zobrazit. Je možné zvolit zobrazení první hodnoty v poli, poslední hodnoty v poli nebo počtu všech výskytů pole či zda mají být všechny hodnoty sloučeny.

  3. Klepněte na tlačítko OK.

  Další informace o zobrazování dat ve sloupcích v knihovně dokumentů naleznete v části Viz také.

 12. Klepněte na tlačítko Další.

 13. Na další straně průvodce ověřte, zda jsou uvedené informace správné a klepněte na tlačítko Publikovat.

 14. Chcete-li ověřit, zda jste šablonu formuláře publikovali, klepněte na odkaz Otevřít tuto knihovnu dokumentů. Pokud jste šablonu formuláře publikovali, otevře se okno webového prohlížeče s formulářem založeným na této šabloně formuláře.

 15. Nastavte web služby SharePoint tak, aby zobrazoval formuláře založené na této šabloně formuláře ve webovém prohlížeči.

  Postup

  1. Ve webovém prohlížeči otevřete web služby SharePoint.

  2. V nabídce Akce webu v pravém horním rohu webu klikněte na Nastavení webu a potom klikněte na Změnit všechna nastavení webu.

  3. V části Správa webu klepněte na možnost Seznamy a knihovny webu.

  4. Klikněte na název vlastní nastavení webu.

  5. V podnabídce Obecné nastavení klepněte na možnost Upřesnit nastavení.

  6. V podnabídce Dokumenty s podporou prohlížeče klepněte na možnost Zobrazit jako webovou stránku a poté na tlačítko OK.

Začátek stránky

Publikování šablony formuláře jako typ obsahu webu

Při publikování šablony formuláře jako typ obsahu webu upraví průvodce publikováním šablonu formuláře pro použití jako typ obsahu webu. Stejně jako při vytváření nové knihovny dokumentů je v průvodci publikováním možné převést šablonu formuláře na šablonu formuláře s podporou prohlížeče. Průvodce pak uloží šablonu na server jako typ obsahu webu.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit.

 2. V dialogovém okně Uložit jako přejděte do umístění, kam chcete uložit šablonu formuláře, a klepněte na tlačítko Uložit.

 3. Podokno úloh Kontrola návrhu zobrazíte klepnutím na příkaz Kontrola návrhu v nabídce Nástroje.

 4. Pokud jsou v podokně úloh Kontrola návrhu uvedeny chyby, opravte je, klepněte na tlačítko Aktualizace a zjistěte, zda tyto chyby přetrvávají.

 5. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat.

 6. V průvodci publikováním klepněte na možnost Na server SharePoint s nebo bez služby InfoPath Forms Services a klepněte na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce zadejte do pole Zadejte umístění služby SharePoint nebo InfoPath Forms Services umístění webu služby SharePoint, na který chcete šablonu formuláře publikovat, a klepněte na tlačítko Další.

 8. Na další stránce průvodce zaškrtněte políčko Povolit vyplnění tohoto formuláře pomocí prohlížeče, klepněte na možnost Typ obsahu webu (upřesnit) a poté na tlačítko Další.

 9. Na další stránce průvodce klepněte na možnost Vytvořit nový typ obsahu.

 10. V seznamu Založit typ obsahu na klepněte na možnost Formulář a klepněte na tlačítko Další.

 11. Na další stránce průvodce zadejte název a popis nového typu obsahu a poté na tlačítko Další.

 12. Na další stránce průvodce zadejte do pole Zadejte umístění a název souboru šablony formuláře umístění webu služby SharePoint a klepněte na tlačítko Procházet.

 13. V dialogovém okně Procházení vyhledejte umístění na serveru, kam chcete publikovat šablonu formuláře jako typ obsahu webu, a potom do pole Název souboru zadejte název šablony formuláře a klepněte na tlačítko Uložit.

 14. Klepněte na tlačítko Další.

 15. V šabloně formuláře vyberte pole, která chcete zobrazit jako sloupce ve výchozím zobrazení knihovny dokumentů.

  Postup

  1. Klepněte na tlačítko Přidat.

  2. Vyberte pole, které chcete v knihovně dokumentů přidat jako sloupec, a potom proveďte jednu z následujících akcí:

   • Zadejte název sloupce do pole Název sloupce.

   • Vyberte sloupec webu v seznamu Skupina sloupců webu, vyberte název v seznamu Název sloupce a potom klepněte na tlačítko OK.

    Poznámka: Jestliže jste k zobrazení dat v knihovně dokumentů zvolili opakující se pole, můžete klepnutím na hodnotu v seznamu Funkce definovat, jakým způsobem chcete pole v knihovně dokumentů zobrazit. Je možné zvolit zobrazení první hodnoty v poli, poslední hodnoty v poli nebo počtu všech výskytů pole či zda mají být všechny hodnoty sloučeny.

  3. Klepněte na tlačítko OK.

  Další informace o zobrazování dat ve sloupcích v knihovně dokumentů naleznete v části Viz také.

 16. Klepněte na tlačítko Další.

 17. Na další straně průvodce ověřte, zda jsou uvedené informace správné a klepněte na tlačítko Publikovat.

 18. Klepněte na tlačítko Zavřít a poté ověřte, zda je šablona formuláře na webu služby SharePoint zobrazena jako typ obsahu.

  Postup

  1. Ve webovém prohlížeči otevřete web služby SharePoint.

  2. V nabídce Akce webu v pravém horním rohu webu klepněte na možnost Nastavení webu.

  3. V dialogovém okně Nastavení webu klepněte v oblasti Galerie na položku Typy obsahu webu.

   Šablona formuláře by měla být uvedena v seznamu Typy obsahu aplikace InfoPath v oblasti Galerie typů obsahu webu.

Začátek stránky

Publikování šablony formuláře vyžadující souhlas správce sítě

V následujících scénářích vyžadovat schválení správce pro publikování šablony formuláře na serveru, na kterém běží InfoPath Forms Services:

 • Šablona formuláře obsahuje spravovaný kód.

  Poznámka: Skript budou muset před publikováním na šablonu formuláře převedeny na spravovaný kód.

 • Šablona formuláře vyžaduje úroveň zabezpečení Úplná důvěryhodnost, která umožňuje aby měly výsledné formuláře úplný přístup k systémovým prostředkům v počítačích uživatelů, jako jsou soubory a nastavení.

 • Šablona formuláře používá připojení dat, které spravuje správce.

 • Šablonu formuláře lze zobrazit v mobilním zařízení.

Publikování šablony formuláře, který vyžaduje schválení správce, musíte nejdřív publikovat šablony formuláře sdílené síťové složky, kde správce serveru můžete nahrajte šablony formuláře na serveru InfoPath Forms Services a nasazení formuláře Šablona. Odkazy na další informace o nasazení šablony formuláře v části Viz také správce serveru.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit.

 2. V dialogovém okně Uložit jako přejděte do umístění, kam chcete uložit šablonu formuláře, a klepněte na tlačítko Uložit.

 3. Podokno úloh Kontrola návrhu zobrazíte klepnutím na příkaz Kontrola návrhu v nabídce Nástroje.

 4. Pokud jsou v podokně úloh Kontrola návrhu uvedeny chyby, opravte je, klepněte na tlačítko Aktualizace a zjistěte, zda tyto chyby přetrvávají.

 5. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat.

 6. V průvodci publikováním klepněte na možnost Na server SharePoint s nebo bez služby InfoPath Forms Services a klepněte na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce zadejte do pole Zadejte umístění služby SharePoint nebo InfoPath Forms Services umístění webu služby SharePoint, na který chcete šablonu formuláře publikovat, a klepněte na tlačítko Další.

 8. Na další stránce průvodce zaškrtněte políčko Nastavit podporu prohlížeče pro tuto šablonu formuláře, klepněte na možnost Šablona formuláře schválená správcem (upřesnit) a poté na tlačítko Další.

 9. Na další stránce klepněte v okně Zadejte umístění a název souboru šablony formuláře na tlačítko Procházet.

 10. V dialogovém okně Procházení vyhledejte umístění sdílené složky na síti a do pole Název souboru zadejte název šablony formuláře a klepněte na tlačítko Uložit.

 11. Klepněte na tlačítko Další.

 12. V šabloně formuláře vyberte pole, která chcete zobrazit jako sloupce ve výchozím zobrazení knihovny dokumentů.

  Postup

  1. Klepněte na tlačítko Přidat.

  2. Vyberte pole, které chcete v knihovně dokumentů přidat jako sloupec, a potom proveďte jednu z následujících akcí:

   • Zadejte název sloupce do pole Název sloupce.

   • Vyberte sloupec webu v seznamu Skupina sloupců webu, vyberte název v seznamu Název sloupce a potom klepněte na tlačítko OK.

    Poznámka: Jestliže jste k zobrazení dat v knihovně dokumentů zvolili opakující se pole, můžete klepnutím na hodnotu v seznamu Funkce definovat, jakým způsobem chcete pole v knihovně dokumentů zobrazit. Je možné zvolit zobrazení první hodnoty v poli, poslední hodnoty v poli nebo počtu všech výskytů pole či zda mají být všechny hodnoty sloučeny.

  3. Klepněte na tlačítko OK.

  Další informace o zobrazování dat ve sloupcích v knihovně dokumentů naleznete v části Viz také.

 13. Klepněte na tlačítko Další.

 14. Na další straně průvodce ověřte, zda jsou uvedené informace správné a klepněte na tlačítko Publikovat.

Po publikování šablony formuláře, požádejte správce serveru nahrát na šablonu formuláře na server a pak můžete aktivovat šablony formuláře do kolekce webů. Další informace o nahrávání a nasazení šablony formuláře do serveru InfoPath Forms Services klikněte na odkaz v části Viz také o nasazení šablon formulářů, které obsahují kód.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×