Publikování šablony formuláře

Po navržení Šablona formuláře ji můžete zpřístupnit uživatelům tak, že ji publikujete ve sdílené složce v počítači či síti, v knihovně formulářů služby Microsoft Windows SharePoint Services nebo na webovém serveru.

Poznámka : Bez ohledu na to, jak či kde formulář publikujete, musí mít uživatel, který chce formulář vyplnit, ve svém počítači nainstalovanou aplikaci Microsoft Office InfoPath 2003.

 1. V návrhovém režimu klepněte v nabídce Soubor na příkaz Publikovat.

 2. Na první stránce Průvodce publikováním klepněte na tlačítko Další a proveďte jednu z následujících akcí:

  Publikování do sdílené složky

  1. Na druhé stránce Průvodce publikováním klepněte na položku Ve sdílené složce v tomto počítači nebo v síti a klepněte na tlačítko Další.

  2. Do pole Cesta a název souboru formuláře zadejte umístění, ve kterém chcete formulář publikovat. Chcete-li umístění vyhledat, klepněte na tlačítko Procházet.

   Poznámka : V některých případech můžete formulář publikovat ve složce pomocí cesty k souboru, která není k dispozici (například \\soukrome\priklad\formular\). Uživatelé budou k formuláři přistupovat prostřednictvím veřejné URL (Uniform Resource Locator), která přejde k dané složce (například http://www.example.com/formular). V takovém případě zadejte v tomto kroku umístění složky. Později Průvodce umožní zadání adresy URL.

  3. Do pole Název formuláře zadejte název formuláře a pak klepněte na tlačítko Další.

   Poznámka : Zadaný název formuláře slouží k identifikaci formuláře při jeho aktualizaci nebo opětovném publikování a zobrazí se uživatelům při vyplňování formuláře.

  4. Na další stránce Průvodce publikováním zadejte v případě potřeby alternativní přístupovou cestu (adresu URL), která přejde do publikovaného umístění šablony formuláře. Formulář bude stále publikován v umístění, které jste zadali v kroku 2. Uživatelé však budou přistupovat k formuláři prostřednictvím adresy URL.

   Poznámka : Ve většině případů bude alternativní přístupová cesta stejná jako publikované umístění.

  5. Klepněte na tlačítko Dokončit.

  6. Chcete-li uživatelům odeslat e-mailovou zprávu s informacemi o jejich formuláři, klepněte na tlačítko Upozornit uživatele a potom vytvořte a odešlete e-mailovou zprávu.

  Publikování do knihovny formulářů na serveru SharePoint

  1. Na druhé stránce Průvodce publikováním klepněte na přepínač V knihovně formulářů na serveru SharePoint a pak klepněte na tlačítko Další.

  2. Klepněte na položku Vytvořit novou knihovnu formulářů (doporučeno) a klepněte na tlačítko Další.

  3. Do pole Zadejte umístění webu služby SharePoint zadejte adresu webu služby Windows SharePoint Services. Adresa by měla zahrnovat umístění webu služby Windows SharePoint Services.

  4. Do polí Název a Popis zadejte název a popis formuláře a klepněte na tlačítko Další.

   Poznámka : Zadaný název a popis formuláře slouží k identifikaci formuláře v případě jeho aktualizace nebo opětovného publikování a zobrazí se ve výchozím zobrazení knihovny formulářů.

  5. Pokud chcete zobrazit data ze svého formuláře v knihovně formulářů, klepněte na další stránce průvodce na tlačítko Přidat, klepněte na pole, které chcete ve sloupci zobrazit, a potom zadejte název sloupce v poli Název sloupce.

  6. Pokud jste vybrali opakující se pole, můžete definovat, jakým způsobem chcete zobrazit pole v knihovně formulářů, a to klepnutím na hodnotu v seznamu Zvolte funkci, kterou chcete použít u opakujících se dat a potom klepnutím na tlačítko OK.

   Poznámka : Můžete zvolit, zda chcete zobrazit první hodnotu v poli, poslední hodnotu, součet všech výskytů pole, anebo zda chcete všechny hodnoty sloučit.

  7. Klepněte na tlačítko Dokončit.

  8. Chcete-li uživatelům odeslat e-mailovou zprávu s informacemi o jejich formuláři, klepněte na tlačítko Upozornit uživatele a potom vytvořte a odešlete e-mailovou zprávu.

  Publikování na webovém serveru

  1. Na druhé stránce Průvodce publikováním klepněte na přepínač Na webovém serveru a klepněte na tlačítko Další.

  2. Do pole Webová adresa URL a název souboru zadejte umístění, kde chcete publikovat formulář. Chcete-li umístění vyhledat procházením, klepněte na tlačítko Procházet.

   Poznámka : V některých případech můžete formulář publikovat pomocí URL (Uniform Resource Locator), která není k dispozici. Uživatelé budou přistupovat k formuláři pomocí jiné adresy URL, která přejde na publikovanou adresu URL. V takovém případě zadejte v tomto kroku adresu URL. Adresu URL, která bude uživatelům sloužit pro přístup k formuláři, budete moci zadat později v tomto průvodci.

  3. Do pole Název formuláře zadejte název formuláře a pak klepněte na tlačítko Další.

   Poznámka : Zadaný název formuláře slouží k identifikaci formuláře při jeho aktualizaci nebo opětovném publikování a zobrazí se uživatelům při vyplňování formuláře.

  4. Na další stránce Průvodce publikováním zadejte v případě potřeby alternativní přístupovou cestu (adresu URL), která přejde do publikovaného umístění šablony formuláře. Formulář bude stále publikován v umístění, které jste zadali v kroku 2. Uživatelé však budou přistupovat k formuláři prostřednictvím zadané adresy URL.

   Poznámka : Ve většině případů bude alternativní přístupová cesta stejná jako publikované umístění.

  5. Klepněte na tlačítko Dokončit.

  6. Chcete-li uživatelům odeslat e-mailovou zprávu s informacemi o jejich formuláři, klepněte na tlačítko Upozornit uživatele a potom vytvořte a odešlete e-mailovou zprávu.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×