Psaní v obousměrném jazyce v Office 2016 for Mac

Poznámka : 4. října 2016: Zákazníci hlásí problémy s kontextem číslovaných seznamů v perštině, arabštině, hindštině a hebrejštině ve Wordu 2016. Tento problém je opravený v buildu 16.0.7369.2024 vydaném 4. října. Nejnovější aktualizace získáte kliknutím na Soubor > Účet > Možnosti aktualizace > Aktualizovat.

Chcete-li v Office 2016 for Mac psát v obousměrném jazyce (psaném zprava doleva), jako je arabština nebo hebrejština, je potřeba nejdřív udělat dvě věci:

 1. Přidejte požadovaný jazyk do operačního systému.

 2. Přidejte pro tento jazyk vstupní zdroj.

Když pomocí těchto kroků povolíte psaní v obousměrném jazyce, můžete ve Wordu nakonfigurovat specifické funkce pro obousměrný text.

Důležité : Zajistěte si v Office for Mac všechny funkce pro obousměrné jazyky: než budete pokračovat, ověřte, jestli máte nainstalované nejnovější aktualizace. Postupujte při tom podle pokynů v článku Automatické vyhledávání aktualizací Office for Mac a ve třetím kroku klikněte na příkaz Zkontrolovat aktualizace.

Uživatelské rozhraní Office for Mac se mění podle předvoleb jazyka nastavených v operačním systému. Postup změny jazyka v operačním systému:

 1. Klikněte na nabídku Apple a potom na Předvolby systému.

 2. Klikněte na možnost Jazyk a oblast.

 3. Klikněte na znaménko + v části Upřednostňované jazyky, ze seznamu vyberte požadovaný obousměrný jazyk a klikněte na Přidat.

  • Pokud chcete na nový jazyk změnit výchozí jazyk operačního systému, vyberte Používat [název jazyka].

  • Přidaný jazyk můžete taky nastavit jako primární tak, že ho přetáhnete na začátek seznamu upřednostňovaných jazyků.

 4. Pokud v přidaném jazyce nelze psát pomocí aktuálních předvoleb klávesnice v operačním systému, zobrazí se seznam dostupných vstupních nabídek, které přidaný jazyk podporují. Novou vstupní nabídku pro nový jazyk můžete přidat ihned, nebo to udělat později v předvolbách klávesnice.

Pokud jste pro obousměrný jazyk při přidávání do operačního systému nepřidali vstupní zdroj, můžete se k tomuto kroku vrátit a přidat zdroj, který bude podporovat psaní a úpravy textu v daném jazyce.

 1. Klikněte na nabídku Apple a potom na Předvolby systému.

 2. Klikněte na Jazyk a oblast a potom na Předvolby klávesnice.

 3. Na kartě Vstupní zdroje klikněte na znaménko +, vyberte požadovaný jazyk a vstupní zdroj a klikněte na Přidat.

  Při přidání nové vstupní nabídky je automaticky zaškrtnuto políčko Zobrazit vstupní nabídku v řádku nabídek, takže můžete snadno přepínat mezi vstupními zdroji.

Poznámka : Funkce obousměrných jazyků v Office for Mac fungují jenom na klávesnicích, které jsou součástí operačního systému Mac, ne na klávesnicích od jiných výrobců stažených z internetu.

Po přidání jazyka a vstupního zdroje do operačního systému restartujte Office. Na kartě Domů na pásu karet se zobrazí tlačítka Směr textu zleva doprava a Směr textu zprava doleva, která umožňují při psaní a úpravách v různých jazycích jednoduše přepínat mezi zápisem zprava doleva a zleva doprava.

Zobrazuje tlačítka pro text zleva doprava a zprava doleva ve Wordu 2016 for Mac.

Když nastavíte možnost psaní v jazyce s obousměrným textem, můžete ve Wordu nakonfigurovat některé další funkce:

Nastavení zobrazení dokumentu na zprava doleva

Když nastavíte zobrazení dokumentu ve Wordu na zprava doleva, bude pořadí stránek v zobrazení rozložení při tisku i směr textu v zobrazení osnovy probíhat zprava doleva.

 1. V nabídce Word klikněte na Předvolby.

 2. V dialogovém okně Předvolby Wordu klikněte na Zobrazení.

  Tlačítko Zobrazit v Předvolbách Wordu

 3. V části Zobrazit v dokumentu zvolte v seznamu Zobrazení dokumentu možnost Zprava doleva.

  Možnosti zobrazení dokumentu v dialogovém okně Zobrazit

Nastavení toku textu ve sloupcích zprava doleva

 1. Na kartě Rozložení klikněte na Sloupce > Další sloupce.

  Volba Další sloupce v nabídce Sloupce

 2. V části Ruční zaškrtněte políčko Zprava doleva.

  Dialogové okno Sloupce

Změna pohybu kurzoru z logického na vizuální

Když změníte pohyb kurzoru myši na vizuální, bude se textem pohybovat přímo bez ohledu na směr čtení textu, nikoli na další znak, který by uživatel četl.

 1. V nabídce Word klikněte na Předvolby.

 2. V dialogovém okně Předvolby Wordu klikněte na Upravit.

  Tlačítko Upravit v Předvolbách Wordu

 3. V části Možnosti úprav klikněte v sekci Pohyb kurzoru na Vizuální.

  Možnosti pro pohyb kurzoru v dialogovém okně Upravit

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×