Prvky obchodního pravidla

Většina obchodních pravidel v nástroji Obchodní modelování pro Plánovací službu je napsána v jazyce PerformancePoint Expression Language (PEL). PEL je jedinečný jazyk určený k vytváření obchodních pravidel a k manipulaci s multidimenzionálními informacemi v plánovacím serveru PerformancePoint.

Jazyk PEL nabízí vysoký stupeň flexibility:

 • Kompilátor PEL může generovat výstupy v jazyce SQL nebo MDX. V podstatě je možné z jednoho zdroje jazyka PEL generovat obojí a následně výsledky porovnat.

 • Vstupní data mohou být umístěna v datových krychlích OLAP (Online Analytical Processing) nebo v relačních databázích.

 • Výpočty pravidel lze v datové krychli provádět pomocí příkazů MDX, v relačních databázích pomocí příkazů SQL nebo v hlavní paměti pomocí jedné ze specializovaných součástí nástroje Obchodní modelování pro Plánovací službu.

 • Výsledky výpočtů lze vracet bez úložiště, zapisovat do tabulky faktů v relačních databázích nebo zapisovat do buněk v modelu.

Prvky obchodního pravidla PEL

V nástroji Obchodní modelování pro Plánovací službu existují tři základní součásti obchodního pravidla PEL.

 • Příkaz Scope
  Scope (<sem zadejte cílové dimenze/členy>);

 • Příkaz výpočtu, obvykle příkaz This
  This = (<sem zadejte výpočty>);

 • Příkaz End Scope
  End scope;

Příklady

Jak je při programování obvyklé, syntaxe je extrémně důležitá. Každá základní součást pravidla musí například končit středníkem a všechny závorky musí sestávat z odpovídající dvojice. Konkrétní informace o jazyku PEL naleznete v tématu Příručka pro vývojáře obchodních pravidel v v Plánovací službě.

V následujícím příkladu je znázorněno jednoduché pravidlo, které přiřadí hodnotu „1“ každé buňce definované v rozsahu.

// SCOPE statementSCOPE([Scénář].[Všechny členy].[Rozpočet],[Čas].[Všechny členy].[7/2/2000],[Účet].[Všechny členy].[Cons 7100000],[Obchodní_proces].[Standardní].[INPUT], [Entita].[Všechny členy].[Tahoe],[TimeDataView].[Všechny členy].[PERIODIC],[Tok].[Všechny členy].[ADD] );// Calculation statementTHIS = 1;// End SCOPE statementEND SCOPE;

Další příklad je již složitější, ale stále je tvořen třemi základními součástmi. Toto pravidlo vytvoří předpověď pro poslední tři měsíce v roce. Předpověď je založena na průměru skutečných provozních výdajů za prvních 9 měsíců v roce.

SCOPE ([Účet].[Podnikový].[Provozní náklady].LeafMembers,[Obchodní_proces].[Standardní].[Input],[Entita].[Provoz pobočky].[Moje pobočka],[Scénář].[Všechny členy].[Předpověď],[Čas].[Měsíčně].[Měsíc 10 Rok 2004]:[Čas].[Měsíc].[Měsíc 12 Rok 2004],);// "This" statement uses the Avg function// To calculate the average of actual operating expenses// over 9 monthsTHIS = Avg([Čas].[Měsíčně].[Měsíc 1 Rok 2004]:[Čas].[Měsíc].[Měsíc 9 Rok 2004],[Scénář].[Všechny členy].[Skutečné]);// End SCOPE statementEND SCOPE;

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×