Prozkoumejte multidimenzionální model Adventure Works pomocí Power View

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Informace a úkoly v tomto článku odkazují na ukázkový model AdventureWorksDWMultidimensional jako zdroj dat a popisují jeho použití. Pokud multidimenzionální model Adventure Works nainstalovaný nemáte, můžete si i tak přečíst tento článek, díky kterému si uděláte dobrou představu o tom, jak Power View pracuje s multidimenzionálními modely.

Požadavky

Co je potřeba k provedení těchto úkolů:

Poznámka: Tato funkce se nevztahuje na Power View v Excelu 2013.

  • Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services spuštěný multidimenzionální režim s Service Pack 1 kumulativní aktualizací (CU) 4 použité nebo novější.

  • Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services v integrovaném režimu Sharepointu s Service Pack 1 kumulativní aktualizací (CU) 4 použité nebo novější.

  • Microsoft SharePoint Server 2010 nebo 2013 Enterprise Edition nebo novější. Pro SharePoint Server 2010 je vhodné Service Pack 1.

  • Pro multidimenzionální model Adventure Works se jako zdroj dat vyžaduje ukázková databáze AdventureWorksDW2012.

  • Multidimenzionální model Adventure Works pro SQL Server 2012 nasazený v instanci služby Analysis Services

Co byste už měli znát:

  • Je třeba vědět, jak vytvářet sestavy a návrhové zobrazení v nástroji Power View. Podrobné informace a návod Power View najdete v tématu Power View: zkoumání, vizualizace a prezentace dat.

  • Měli byste vědět, jak vytvářet a ukládat dokumenty v knihovně služby SharePoint.

Zkoumání a analýza dat v multidimenzionálním modelu AdventureWorksDW2012 pomocí Power View

Pokud máte nainstalované potřebné předpoklady, musíte udělat následující úkoly k vytvoření připojení ke zdroji dat sdílené multidimenzionálního modelu a vytvoření sestavy Power View pomocí různých vizualizacích k prohlížení dat Adventure Works. Myslete na to, kterou vytváříte sestavy Power View založené na multidimenzionálních modelů vystavit jako tabulkového modelu. Některé objekty a některé chování se může zobrazit liší od tradiční tabulkových modelů, které se seznámíte s. Další informace najdete v tématu Principy multidimenzionální Model objektů v nástroji Power View.

Ukázková sestava

Výkaz o prodeji prodejce

Vytvoření sdíleného zdroje dat pro datový model

Tento úkol možná bude muset udělat správce.

Vytvoření souboru .rsds – souboru sdíleného zdroje dat Adventure Works Reseller Sales (Prodej prodejců Adventure Works)

1. V knihovně služby SharePoint s povolenými typy dokladů zdrojů dat sestav klikněte na Documents (Doklady) > New Document (Nový doklad) > Report Data Source (Zdroj dat sestavy).

2. Na stránce Vlastnosti zdroje dat do pole Název zadejte Adventure Works Reseller Sales (Prodej prodejců Adventure Works).

3. V poli Typ zdroje dat vyberte Sémantický model Microsoft BI pro Power View.

4. Do pole Připojovací řetězec zadejte následující připojovací řetězec. <Název_instance > nahraďte názvem vaší instance služby Analysis Server.

data source=<InstanceName>;initial catalog=Adventure Works DW Multidimensional;cube='Adventure Works' 

Tip:  Multidimenzionální model AdventureWorksDW obsahuje dvě datové krychle, Adventure Works a dolovaná data o zákaznících. Pokud máte víc datových krychlí, jako u tohoto modelu, musíte do připojovacího řetězce uvést název datové krychle. Pokud je jenom jedna datová krychle, pak název datové krychle zadávat nemusíte; přesto doporučujeme, abyste název datové krychle v připojovacím řetězci uváděli vždycky. Docílíte tím konzistence v případě, že máte víc připojení zdroje dat k různým multidimenzionálním modelům.

5. V poli Přihlašovací údaje vyberte Ověřování systému Windows (integrované).

6. Zkontrolujte, že je zaškrtnuté políčko Povolit tento zdroj dat.

Vaše připojení zdroje dat by teď mělo vypadat takto:

Připojení ke zdroji dat

7. Klikněte na Testovat připojení, abyste připojení ověřili, a potom klikněte na Zavřít.

Vytvoření nové sestavy Power View

V tomto úkolu vytvoříte novou sestavu Power View pomocí sdíleného zdroje dat Adventure Works Reseller Sales.

Vytvoření sestavy Power View Adventure Works Reseller Sales (Prodej prodejců Adventure Works)

  • V SharePointu klikněte na šipku dolů vedle sdíleného zdroje dat Adventure Works Reseller Sales (Prodej prodejců Adventure Works) > Vytvořit sestavu nástroje Power View.

    Power View se otevře v režimu úprav s prázdným zobrazením v návrháři, pásem karet nahoře a seznamem polí na pravé straně.

Vytvoření a prozkoumání dynamických zobrazení

Teď, když máte před sebou prázdné zobrazení, přidejte do něj pár polí.

Přidání vizualizací Země, Kraj a Město

1. Nejdřív přidejte název zobrazení. V návrháři klikněte na Kliknutím sem přidejte název a potom zadejte Adventure Works Reseller Sales (Prodej prodejců Adventure Works).
 
2. V Seznamu polí rozbalte tabulku Zeměpisná oblast.

I když je Zeměpisná oblast v multidimenzionálním modelu AdventureWorksDW tvořená rozměry, nezapomeňte, že Power View pracuje s tabulkami, a proto Seznam polí zobrazí rozměry jako tabulky.

Klikněte na položku Země a přetáhněte ji do oblasti POLE v části Rozložení. V návrháři zobrazení uvidíte novou vizualizaci tabulky Země. V případě potřeby přesuňte vizualizaci Země do levé horní části zobrazení.

3. Na pásu karet Návrh klikněte na Průřez. Data v této vizualizaci teď můžou pracovat s dalšími datovými poli, která do zobrazení přidáte.

4.  Kliknutím do prázdného místa v zobrazení přidejte novou vizualizaci. Klikněte na položku Kraj v tabulce Zeměpisná oblast a přetáhněte ji do oblasti POLE.

5. Na pásu karet Návrh klikněte na Průřez a pak přesuňte novou vizualizaci Kraj přímo pod vizualizací Země.

6. Kliknutím do prázdného místa v zobrazení přidejte novou vizualizaci. Klikněte na položku Město v tabulce Zeměpisná oblast a přetáhněte ji do oblasti POLE. Vytvořte z ní průřez a přesuňte ji pod vizualizaci Kraj.

Teď byste měli mít na levé straně zobrazení vizualizace Země, Kraj a Město. Zarovnejte jednotlivé vizualizace na stejnou velikost. Každá z těchto vizualizací bude sloužit jako výsečový filtr, který vám umožní procházet k podrobnostem dat o prodejích prodejců podle zeměpisných oblastí.

Vytvoření vizualizace mapy Reseller Sales Amount (Částka prodeje prodejců)

1. Kliknutím do prázdného místa v zobrazení přidejte novou vizualizaci. V Seznamu polí rozbalte tabulku měr Reseller Sales (Prodej prodejců) a potom klikněte na zaškrtávací políčko vedle Reseller Sales Amount (Částka prodeje prodejců).

2. Na pásu karet ve skupině Vizualizace vyberte Mapa.

Vzhledem k tomu, že jste vizualizaci změnili na Mapa, přesune se míra Reseller Sales Amount (Částka prodeje prodejců) automaticky do oblasti VELIKOST v části Rozložení.

3. V Seznamu polí v tabulce Zeměpisná oblast klikněte postupně na položky Země, Kraj a Město (v tomto pořadí) a přetáhněte je do oblasti UMÍSTĚNÍ v části Rozložení. Ikona zeměkoule u těchto položek v Seznamu polí označuje, že jsou to zeměpisné atributy, které se dají použít jako vizualizace mapy.

4. Můžete změnit velikost nové mapy Reseller Sales Amount (Částka prodeje prodejců) a zarovnat ji, aby byla umístěná hned pod nadpisem a měla stejnou šířku.

Vytvoření vizualizace Reseller Sales Amount by Calendar Year (Částka prodeje prodejců podle kalendářního roku)

1. Kliknutím do prázdného místa v zobrazení přidejte novou vizualizaci. V Seznamu polí rozbalte tabulku měr Souhrn prodeje a potom klikněte na zaškrtávací políčko vedle Sales Amount (Částka prodeje).

2. Na pásu karet ve skupině Vizualizace vyberte Seskupený.

Vzhledem k tomu, že jste vizualizaci změnili na Skupinový sloupcový, přesune se míra Sales Amount (Částka prodeje) automaticky do oblasti HODNOTY v části Rozložení.

3. V Seznamu polí klikněte v tabulce Datum na položku Kalendářní rok a přetáhněte ji do oblasti OSA v části Rozložení.

4. Změňte velikost vizualizace Sales Amount by Calendar Year (Částka prodeje podle kalendářního roku) a zarovnejte ji napravo od vizualizace mapy Reseller Sales Amount by Country (Částka prodeje prodejců podle země).

Vytvoření vizualizace Reseller Sales Amount by Calendar Year (Částka prodeje prodejců podle kalendářního roku) a pole Kategorie

1. Kliknutím do prázdného místa v zobrazení přidejte novou vizualizaci. V Seznamu polí rozbalte tabulku měr Reseller Sales (Prodej prodejců) a klikněte na zaškrtávací políčko vedle Reseller Sales Amount (Částka prodeje prodejců).

2. Na pásu karet ve skupině Vizualizace vyberte Čára.

Vzhledem k tomu, že jste vizualizaci změnili na Čára, přesune se míra Reseller Sales Amount (Částka prodeje prodejců) automaticky do oblasti HODNOTY v části Rozložení.

3. V Seznamu polí klikněte v tabulce Datum na položku Kalendářní rok a přetáhněte ji do oblasti VODOROVNÉ NÁSOBKY v části Rozložení.

4. V Seznamu polí klikněte v tabulce Produkt postupně na položky Kategorie, Podkategorie a Produkt (v tomto pořadí) a přetáhněte je do oblasti OSA v části Rozložení.

5. Změňte velikost nové vizualizace a zarovnejte ji pod mapu Reseller Sales Amount by Country (Částka prodeje prodejců podle země) a vizualizaci Sales Amount by Calendar Year (Částka prodeje podle kalendářního roku).

Vaše zobrazení by teď mělo vypadat takto:

Dokončená sestava Power View

6. Uložte novou sestavu Power View jako Adventure Works Reseller Sales (Prodej prodejců Adventure Works).

Teď, když máte zobrazení s několika různými poli, zaměřte se na chvíli na prozkoumávání a vizualizaci dat multidimenzionálního modelu AdventureWorksDW.

Poznámka:  Power View zobrazuje jenom vizuální součty. Multidimenzionální modely podporují dotazy na celkové součty nebo vizuální součty v závislosti na nastavení zabezpečení dimenze. Součty v Power View jsou omezené jenom na hodnoty definované podle kontextu filtru, stejně jako hodnoty, které jsou definované v zabezpečení dimenze.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×