Prozkoumání místnosti schůzky Web Appu Skypu pro firmy

Všechny aspekty svých schůzek můžete spravovat z hlavního okna aplikace Skype pro firmy online Web App.

Skype for Business Web App with each user interface element labeled

A

Zobrazení seznamu účastníků

B

Zvolení zobrazení schůzky

C

Zobrazení okna rychlých zpráv

D

Spuštění nebo zastavení videa, ztlumení zvuku a prezentování obsahu

E

Odpojení od zvukového přenosu

F

Možnosti zvuku a zařízení

G

Nastavení možností schůzky nebo opuštění schůzky

Další informace:

Ovládání zvuku

Nastavení možností schůzky

Sdílení obsahu

Zobrazení a správa účastníků

Zobrazení konverzací přes rychlé zprávy pro schůzku

Zvolení zobrazení schůzky

Spuštění nebo zastavení svého videa

Opuštění schůzky

Ovládání zvuku

Mute or unmute your Skype For Business Web App meeting audio

Ztlumení nebo zrušení ztlumení zvuku

Odpojte svoje zařízení od zvukového přenosu schůzky.

Umožňuje odpojit zvukové zařízení, ale zůstat na schůzce. Tuto možnost použijte, když se budete chtít ke schůzce připojit telefonem, nebo se nechat schůzkou vytočit.

Důležité : Ke skypové schůzce se můžete připojit telefonicky jedině v případě, že organizátor uvedl informace o připojení telefonem v žádosti o schůzku. Přečtěte si k tomu víc.

Call controls: put your call on hold, adjust the volume, or switch devices

Umožňuje přidržet hlasový hovor, nastavit hlasitost nebo zvolit jiné zvukové zařízení.

More options button--set meeting options, exit the meeting, and more

Pokud jste po připojení ke schůzce zaškrtli políčko Pamatovat si mě, přejděte na Další možnosti Tlačítko dalších možností (elipsa v kruhu) > Možnosti schůzky, kde můžete nastavit zvukové předvolby pro budoucí schůzky. Získejte další informace.

Začátek stránky

Nastavení možností schůzky

Přejděte na Další možností > Možnosti schůzky, kde si můžete nastavení schůzky přizpůsobit.

Nabídka dalších možností s vybranou položkou Možnosti schůzky

Tady můžete:

Začátek stránky

Sdílení obsahu

Pokud vám organizátor schůzky přidělil oprávnění předvádějícího, můžete pomocí tlačítka Prezentovat sdílet obsah schůzky s ostatními.

Present menu: share content with others or view content already added

Můžete taky:

 • Zobrazit přílohy (nahrané soubory) nebo spravovat obsah, který jste už nahráli.

 • Zvolit Více a přidat do schůzky tabuli, hlasování nebo samostatné okno Otázky a odpovědi.

  Go to More on the Present menu to add a whiteboard, poll, or Q&A manager window

Začátek stránky

Zobrazení a správa účastníků

Výběrem možnosti Otevřít seznam účastníků zobrazíte účastníky schůzky.

Select Show Participant List in the upper left to see who is in the meeting

Pokud jste prezentující, můžete taky:

 • Pozvat další lidi telefonicky nebo e-mailem.

 • Ztlumit všechny ostatní účastníky schůzky nebo skrýt jména všech účastníků v seznamu účastníků.

 • Vypnout okno rychlých zpráv schůzky. To je užitečné u velkých schůzek, pokud chcete použít samostatné okno Otázky a odpovědi, abyste měli nad diskusí větší kontrolu. Pokud chcete otevřít okno Otázky a odpovědi, přejděte na Prezentovat > Více.

  Select Participant actions to mute everyone, hide people's names, or turn off the IM window.

Začátek stránky

Zobrazení konverzací přes rychlé zprávy pro schůzku

Tlačítko Rychlá zpráva slouží k otevření nebo zavření podokna rychlých zpráv pro schůzku.
Tlačítko Rychlá zpráva slouží ke zobrazení nebo skrytí okna rychlých zpráv pro schůzku.

Pokud je podokno rychlých zpráv zavřené, ukazuje červený indikátor, že jsou k dispozici nové rychlé zprávy.
Indikátor tlačítka Rychlá zpráva signalizující, že je k dispozici nová konverzace pomocí rychlých zpráv

Důležité : Všechno, co zadáte v podokně rychlých zpráv, se pošle všem účastníkům. Není možné poslat rychlou zprávu jenom konkrétním účastníkům.

Začátek stránky

Zvolení zobrazení schůzky

Podle toho, co se děje a na co se chcete zaměřit, můžete změnit rozložení okna schůzky. V pravém horním rohu okna vyberte Vybrat rozložení a zvolte zobrazení schůzky, které chcete:
Pomocí tlačítka Vybrat rozložení si můžete z možností galerie, mluvčí nebo prezentace vybrat zobrazení schůzky.

 • Zobrazení galerie:    Ukazuje obrázek nebo video všech lidí na schůzce.

 • Zobrazení mluvčího:    Ukazuje obrázek nebo video člověka, který právě mluví.

 • Zobrazení prezentace:    Je dostupné, pokud někdo prezentuje. Skryje obrázek nebo video všech lidí a rozšíří vaše zobrazení na obsah schůzky.

Začátek stránky

Spuštění nebo zastavení svého videa

Pokud je vaše kamera připojená a nastavená, můžete začít videokonverzaci s dalšími účastníky schůzky. Pokud chcete zobrazit náhled svého videa, vyberte tlačítko kamery. Pokud chcete svoje video sdílet, vyberte Spustit moje video.
Pokud chcete spustit video, vyberte tlačítko fotoaparátu a pak vyberte Spustit moje video.

Začátek stránky

Opuštění schůzky

Pokud chcete schůzku opustit, přejděte na Další možnosti Tlačítko dalších možností (elipsa v kruhu) > Odejít ze schůzky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×