Provedení přidružení

Při provedení přidružení zkopíruje aplikace Planning Business Modeler data faktů ze zdrojové dimenze do zadané cílové dimenze. Chcete-li provést přidružení, je nutné namapovat nebo vymezit každou zdrojovou a cílovou dimenzi.

Co chcete provést?

Přímé přidružení

Přidružení při přesouvání dat

   Všechny kroky způsobu použití přidružení k přesunu dat mezi modely

Přímé přidružení

  1. V podokně Prohlížeč pracovní oblasti vyberte možnost Přidružení a potom klepněte na název přidružení, které chcete otevřít a provést.

    Poznámka : Při provádění přidružení je nutné přidružení přihlásit. V případě potřeby klepněte na možnost Zařadit změny v podokně Úlohy přidružení.

  2. Chcete-li zobrazit dialogové okno Dostupné akce pro <název přidružení>, klepněte v podokně Úlohy přidružení na možnost Dostupné akce.

  3. Z rozevíracího seznamu Vybrat akci vyberte možnost Spustit.

  4. Pro každý parametr v tabulce Parametry vyberte Název parametru a potom z rozevíracího seznamu vyberte Hodnotu.

Název parametru

Hodnota

Stávající data

Vyberte jednu z možností
»  Přidat pro přidání nových dat
»  Nahrazení podle oborů pro aktualizaci stávajících dat
»  Úplné nahrazení pro odstranění stávajících dat v cílovém modelu a jejich nahrazení novými daty.


Ověření


Zvolte hodnotu True, má-li aplikace Planning Business Modeler ověřovat integritu dat


Aktualizovat data modelu


Zvolte hodnotu True, má-li aplikace Planning Business Modeler aktualizovat data v lokalitě modelu

  1. Klepnutím na tlačítko OK provedete přidružení.

Začátek stránky

Přidružení při přesouvání dat

  • Chcete-li provést přidružení v rámci přesouvání dat, proveďte kroky v části Naplánování úlohy a vyberte šablonu úlohy Úloha přesunu dat.

    Následující tabulka obsahuje vlastnosti úlohy, které je nutno nastavit pro přesun dat.

Vlastnost úlohy

Popis

Zdrojová lokalita modelů

»  Určuje lokalitu obsahující zdrojovou lokalitu modelů. Hodnoty, které můžete vybrat pro možnosti Zdrojový model a Cílová lokalita modelů, jsou závislé na zde vybrané lokalitě.

Zdrojový model

»  Určuje zdrojový model, ze kterého budou data přesunuta.

Cílová lokalita modelů

»  Určuje lokalitu obsahující cílovou lokalitu modelů.

Cílový model

»  Určuje cílový model, do kterého budou data přesunuta. Hodnoty, které můžete vybrat pro přidružení, jsou závislé na zde vybraném modelu.

Přidružení

»  Určuje název přidružení mezi zdrojovými a cílovými modely.

Stávající data

»  Zvolením možnosti Přidat přidáte nová data. Zvolením možnosti Nahrazení podle oborů aktualizujete stávající data. Zvolíte-li možnost Úplné nahrazení, nahradíte stávající data novými.

Ověření

»  Zvolte hodnotu True, má-li aplikace Planning Business Modeler ověřovat integritu dat

Aktualizovat data modelu

»  Zvolte hodnotu True, má-li aplikace Planning Business Modeler aktualizovat data v lokalitě modelů

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×