Provedení přímé migrace e-mailu do Office 365

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete migrovat obsah poštovních schránek uživatelů z e-mailového systému Exchange do Office 365 v celém dokumentu pomocí přímé migrace. Tento článek vás provede úkoly přímé migrace e-mailu.

Základní informace o procesu migrace najdete v článku Co potřebujete vědět o přímé migraci e-mailu do Office 365. Až se s obsahem toho článku seznámíte, můžete začít podle tohoto článku migrovat poštovní schránky z jednoho e-mailového systému do jiného.

Windows PowerShell najdete v článku Použití Powershellu přímá migrace do Office 365

Úkoly při migraci

Tady jsou úkoly, které chcete udělat, když budete chtít začít s přímou migrací:

 1. Připravte se na přímou migraci.

 2. Ověřte, že jste vlastníkem domény.

 3. Připojte Office 365 ke svému e-mailovému systému.

 4. Migrujte poštovní schránky.

 5. Spusťte dávku přímé migrace.

 6. Nasměrujte svoje e-maily přímo do Office 365.

 7. Odstraňte dávku přímé migrace.

 8. Přiřaďte licence uživatelům Office 365.

 9. Dokončete úkoly, které se dělají po migraci.

Příprava na přímou migraci

Než začnete pomocí přímé migrace migrovat poštovní schránky do Office 365, musíte nejdřív udělat pár změn v prostředí, kde používáte Exchange Server.

Poznámka : Pokud jste zapnuli synchronizace adresářů, budete muset tuto možnost vypnete před provedení přímé migrace. Můžete to udělat pomocí prostředí PowerShell. Pokyny najdete v tématu vypněte synchronizaci adresářů pro Office 365.

 1. Na místním serveru Exchange Server si nakonfigurujte funkci Outlook Anywhere.    Pomocí funkce Outlook Anywhere (označuje se taky jako vzdálené volání procedur (RPC) přes HTTP) se služba migrace e-mailu připojuje k vašemu místnímu serveru Exchange Server. Konfigurace funkce Outlook Anywhere pro Exchange 2013 je automatická. Informace o tom, jak nastavit funkci Outlook Anywhere pro Exchange Server 2010, Exchange 2007 a Exchange 2003, najdete v těchto článcích:

 2. Aby Office 365 provedl přímou migraci, musíte ke konfiguraci funkce Outlook Anywhere použít certifikát vystavený důvěryhodnou certifikační autoritou (CA). Pro přímou migraci přidáte ke svému certifikátu služby Outlook Anywhere a Automatická konfigurace. Pokyny k nastavení certifikátů najdete v těchto článcích:

 3. Volitelné: Ověřte, že se můžete prostřednictvím funkce Outlook Anywhere připojit ke svojí organizaci Exchange:     K otestování nastavení připojení zkuste použít jednu z následujících metod:

  • Připojte se ke svojí místní poštovní schránce Exchange tak, že použijete Outlook mimo vaši podnikovou síť.

  • Otestujte nastavení připojení pomocí nástroje Microsoft Exchange Remote Connectivity Analyzer. Použijte testy Outlook Anywhere (RPC přes HTTP) nebo Automatická konfigurace aplikace Outlook.

  • Počkejte, až se připojení automaticky otestuje v rámci úkolu Připojení Office 365 k e-mailovému systému, který je v tomto postupu popsaný dál.

 4. Nastavte oprávnění:     Místní uživatelský účet, pod kterým se připojujete ke svojí místní organizaci Exchange (označuje se taky jako správce migrace), musí mít potřebné oprávnění pro přístup k místním poštovním schránkám, které chcete migrovat do Office 365. Tento uživatelský účet se používá při úkolu Připojení Office 365 k e-mailovému systému, který je v tomto postupu popsaný dál.

 5. Aby mohl správce migrovat poštovní schránky, musí mít jedno z těchto oprávnění:

  • Správce migrace musí mít pro každou místní poštovní schránku přiřazené oprávnění FullAccess.

   nebo

  • Správce migrace musí mít pro místní databázi poštovních schránek, která ukládá poštovní schránky uživatelů, přiřazené oprávnění Receive As.

  Pokyny týkající se nastavení těchto oprávnění najdete v článku Přiřazení oprávnění Exchange k migraci poštovních schránek do Office 365.

 6. Vypněte službu Jednotné zasílání zpráv:     Pokud je služba Jednotné zasílání zpráv pro místní poštovní schránky, které migrujete, zapnutá, před migrací ji vypněte. Po dokončení migrace službu Jednotné zasílání zpráv pro poštovní schránky zase zapněte. Informace o tom, jak to udělat, najdete v článku Vypnutí služby Jednotné zasílání zpráv pro uživatele pro Exchange 2007.

 7. Vytvořte skupiny zabezpečení a vyčistěte delegáty:    Vzhledem k tomu, že služba migrace e-mailu neumí zjistit, jestli jsou místní skupiny, které obsahuje Služba Active Directory, skupinami zabezpečení, nemůže v Office 365 zřídit žádné migrované skupiny jako skupiny zabezpečení. Pokud chcete mít v Office 365 skupiny zabezpečení, musíte v Office 365 nejdřív zřídit prázdnou poštovní skupinu zabezpečení a teprve pak zahájit přímou migraci.

  Dál je potřeba vědět, že se při použití této metody migrace přesunou jenom poštovní schránky, uživatelé pošty, poštovní kontakty a poštovní skupiny. Pokud je jako manažer nebo delegát k migrovanému objektu přiřazený nějaký jiný objekt adresářové služby Active Directory, třeba poštovní schránka uživatele, která se do Office 365 nemigruje, musíte ho před migrací z objektu odebrat.

Ověření, že jste vlastníkem domény

Během migrace se k vytvoření e-mailové adresy pro novou poštovní schránku Office 365 použije adresa SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) každé místní poštovní schránky. Aby šlo přímou migraci spustit, musí být místní doména ověřenou doménou ve vaší organizaci Office 365.

Použití průvodce doménami k ověření toho, že jste vlastníkem domény
 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte na stránku Domény.

 3. Na stránce domény – klikněte na Přidat doménu a spusťte tak průvodce doménou.

  Zvolte Přidat doménu
 4. Na stránce Přidání domény zadejte do pole název domény (třeba Contoso.com) používáte pro svoji místní organizaci Exchange a pak zvolte Další.

 5. Na stránce ověření domény vyberte buď, Přihlaste se k GoDaddy (Pokud vaše záznamy DNS spravuje GoDaddy) nebo místo toho přidat záznam TXT pro ostatní registrátorů > Další.

 6. Postupujte podle pokynů určených pro vašeho poskytovatele hostingu DNS. K ověření vlastnictví se většinou volí záznam TXT.

  Pokynů můžete taky najdete v tématu Vytvoření DNS záznamů pro Office 365 při vlastní správě záznamů DNS.

  Až přidáte záznam TXT nebo MX, počkejte asi 15 minut a teprve potom přejděte k dalšímu kroku.

 7. V průvodci doménou Office 365 zvolte Hotovo, nyní ověřit a zobrazí se vám stránka pro ověření. Zvolte Dokončit.

  Když se ověření napoprvé nepovede, chvilku počkejte a zkuste to znova.

  Není dál k dalšímu kroku v Průvodci doménou. Teď jste ověřili vlastníkem místní domény organizace Exchange a jste připraveni pokračovat migrace e-mailu.

Připojení Office 365 k e-mailovému systému

Nastavení a přihlašovací údaje potřebné k tomu, aby se místní server hostící poštovní schránky, které migrujete, spojil s Office 365, obsahuje koncový bod migrace. Koncový bod migrace definuje taky počet současně migrovaných poštovních schránek. Pro přímou migraci vytvoříte koncový bod migrace typu Outlook Anywhere.

 1. Přejděte do Centra pro správu Exchange.

 2. Na stránce Centrum pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace.

 3. Zvolte Další Ikona Další > Koncové body migrace.

  Výběr koncového bodu migrace
 4. Na stránce Koncové body migrace zvolte Nový Ikona Nový .

 5. Na stránce Vyberte typ koncového bodu migrace zvolte Outlook Anywhere > Další.

 6. Na stránce Zadejte pověření místního účtu zadejte informace do následujících polí:

  • E-mailová adresa:     Zadejte e-mailovou adresu libovolného uživatele v místní organizaci Exchange, která se bude migrovat. Office 365 připojení k poštovní schránce tohoto uživatele otestuje.

  • Účet s oprávněními:     Zadejte uživatelské jméno (ve formátu doména\uživatelské jméno nebo jako e-mailovou adresu) pro účet, který má v místní organizaci potřebná oprávnění pro správu. Office 365 použije tento účet ke zjištění koncového bodu migrace a k otestování oprávnění přiřazených tomuto účtu tím, že se zkusí dostat do poštovní schránky se zadanou e-mailovou adresou.

  • Heslo účtu s oprávněními:     Zadejte heslo pro účet s oprávněními, který je účtem správce.

 7. Zvolte Další a udělejte jednu z těchto věcí:

  • Když se Office 365 úspěšně připojí ke zdrojovému serveru, zobrazí se nastavení připojení. Zvolte Další.

   Potvrzené připojení koncového bodu Outlooku Anywhere
  • Když se testovací připojení ke zdrojovému serveru nepovede, zadejte tyto informace:

   • Server Exchange:     Zadejte plně kvalifikovaný název domény pro místní Exchange Server. Jedná se o název hostitele pro server poštovních schránek, třeba EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • Proxy server RPC:     Zadejte plně kvalifikovaný název domény pro proxy server RPC pro funkci Outlook Anywhere. Proxy server je většinou to stejné co adresa URL aplikace Outlook Web App. Může to být třeba mail.contoso.com, což je taky adresa URL pro proxy server, přes který se Outlook připojuje k serveru Exchange Server.

 8. Na stránce Zadejte obecné informace zadejte Název koncového bodu migrace, třeba Test5-endpoint. Další dvě pole nechejte prázdná. Použijí se výchozí hodnoty.

  Název koncového bodu migrace
 9. Zvolte Nový. Vytvoří se koncový bod migrace.

Migrace poštovních schránek

Když chcete migrovat poštovní schránky do Office 365, vytvořte a pak spusťte dávku migrace.

Vytvoření dávky přímé migrace

Při přímé migraci se místní poštovní schránky migrují do Office 365 v jedné dávce migrace.

 1. Na stránce Centrum pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace.

 2. Zvolte Nová Ikona Nový > Migrovat do Exchange Online.

  Výběr migrace do Exchange Online
 3. Na stránce Vybrat typ migrace zvolte Přímá migrace > Další.

 4. Na stránce Potvrdit koncový bod migrace se zobrazí informace o koncovém bodu migrace. Zkontrolujte tyto informace a pak zvolte Další.

  Nová migrační dávka s potvrzeným koncovým bodem
 5. Na stránce Přesunout konfiguraci zadejte název (nesmí obsahovat mezery ani speciální znaky) dávky migrace a pak zvolte Další. Název dávky se po jejím vytvoření zobrazí v seznamu dávek migrace na stránce Migrace.

 6. Na stránce Spustit dávku zvolte jednu z těchto možností:

  • Spustit dávku automaticky:     Dávka migrace se spustí hned, jak novou dávku migrace uložíte, a bude mít stav Synchronizace.

  • Ručně spustit dávku později:     Dávka migrace se vytvoří, ale nespustí. Stav dávky se nastaví na Vytvořena. Až budete chtít dávku migrace spustit, vyberte ji na řídicím panelu migrace a pak zvolte Spustit.

 7. Zvolte Nová. Dávka migrace se vytvoří.

  Nová dávka migrace se zobrazí na řídicím panelu migrace.

Spuštění dávky přímé migrace

Pokud jste vytvořili dávku migrace a nakonfigurovali ji na ruční spuštění, můžete k jejímu spuštění použít Centrum pro správu Exchange.

 1. Na stránce Centrum pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace.

 2. Na řídicím panelu migrace vyberte dávku a pak zvolte Spustit.

 3. Když se spuštění dávky migrace povede, změní se její stav na řídicím panelu migrace na Synchronizace.

  Probíhá synchronizace migrační dávky.

Kontrola průběhu synchronizace

Stav synchronizace budete moct sledovat na řídicím panelu synchronizace. Když nastanou nějaké chyby, můžete se podívat na soubor protokolu, ze kterého se o nich dozvíte víc informací.

V průběhu migrace můžete taky ověřit, že se v Centru pro správu Office 365 vytvářejí uživatelé.

Po dokončení migrace se stav synchronizace nastaví na Synchronizováno.

Volitelné: Omezení zpoždění e-mailů

Tento úkol je sice volitelný, ale když ho uděláte, můžete se tím vyhnout zpožděním při přijímání e-mailů v nových poštovních schránkách Office 365.

Když vám lidé, kteří nejsou z vaší organizace, posílají e-mail, jejich e-mailové systémy pokaždé znovu nekontrolují, kam se má takový e-mail poslat. Jejich systémy namísto toho uloží umístění vašeho e-mailového systému na základě nastavení vašeho serveru DNS označovaného jako hodnota TTL (Time-To-Live). Pokud změníte umístění svého e-mailového systému před vypršením platnosti hodnoty TTL, tak než e-mailový systém odesílatele zjistí, že se toto umístění změnilo, zkusí poslat e-mail do starého umístění. Taková změna umístění může způsobit zpoždění v doručování e-mailů. Jednou z možností, jak se tomu vyhnout, je snížit hodnotu TTL, kterou váš server DNS poskytuje serverům mimo vaši organizaci. Díky tomu budou muset ostatní organizace aktualizovat umístění vašeho e-mailového systému častěji.

Většina e-mailových systémů si žádá o aktualizaci každou hodinu (pokud je nastavený krátký interval, třeba 3 600 sekund, což je jedna hodina). Doporučujeme vám, abyste si před zahájením migrace e-mailu nastavili tento interval aspoň na toto minimum. Tím poskytnete všem systémům, které vám posílají e-maily, dost času na zpracování této změny. Po konečném přepnutí na Office 365 si pak můžete hodnotu TTL zase změnit na delší interval.

Nastavení TTL se dá změnit v záznamu MX vašeho e-mailového systému. Ten je ve vašem veřejně přístupném systému DNS. Když máte záznamů MX víc, je potřeba na 3 600 sekund nebo míň změnit hodnotu každého záznamu.

Pokud potřebujete ke konfiguraci nastavení DNS nějakou nápovědu, podívejte se na článek Vytvoření záznamů DNS pro Office 365 při vlastní správě záznamů DNS.

Nasměrování e-mailů přímo do Office 365

To, kam se mají e-maily doručovat, zjišťují e-mailové systémy pomocí záznamu DNS označovaného jako záznam MX. Během procesu migrace e-mailu ukazoval váš záznam MX na váš zdrojový e-mailový systém. Teď, když je migrace e-mailu do Office 365 hotová, je čas nasměrovat váš záznam MX na Office 365. To vám pomůže zajistit, aby se e-maily doručovaly do vašich poštovních schránek Office 365. Přesunutí záznamu MX vám taky umožní vypnout váš původní e-mailový systém (až na to budete připraveni).

Pro mnohé poskytovatele DNS konkrétní pokyny jsou na změnit správnost záznamu MX. Pokud váš poskytovatel DNS není zahrnut, pokud chcete, abyste získali přehled o obecných pokynů, Obecné pokyny záznamu MX poskytované nebo taky.

Než e-mailové systémy vašich zákazníků a partnerů změněný záznam MX rozpoznají, může to trvat až 72 hodin. Počkejte aspoň těchto 72 hodin a teprve pak přejděte k dalšímu úkolu: Odstranění dávky přímé migrace.

Odstranění dávky přímé migrace

Až změníte záznam MX a ověříte, že jsou všechny e-maily nasměrované do poštovních schránek Office 365, oznamte uživatelům, že jim pošta chodí do Office 365. Potom můžete dávku přímé migrace odstranit. Před odstraněním dávky migrace ověřte tyto věci:

 • Všichni uživatelé používají poštovní schránky Office 365. Po odstranění dávky se pošta posílaná do poštovních schránek na místním serveru Exchange Server nebude kopírovat do příslušných poštovních schránek Office 365.

 • Poštovní schránky Office 365 se poté, co se pošta začala posílat přímo do nich, aspoň jednou synchronizovaly. Zkontrolujte proto, jestli je hodnota v poli Čas poslední synchronizace pro dávku migrace pozdější než okamžik, kdy začala být pošta směrovaná přímo do poštovních schránek Office 365.

Když dávku přímé migrace odstraníte, služba migrace vyčistí všechny záznamy související s dávkou migrace a potom dávku migrace odstraní. Dávka se odebere ze seznamu dávek migrace na řídicím panelu migrace.

 1. Na stránce Centrum pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace.

 2. Na řídicím panelu migrace vyberte dávku a pak zvolte Odstranit.

  Poznámka : Odebrání dávky může trvat několik minut.

 3. Na stránce Centrum pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace.

 4. Ověřte, že dávka migrace už není na řídicím panelu migrace uvedená.

Přiřazení licencí Office 365 uživatelům

Aktivace Office 365 uživatelských účtů pro migrované účty přiřazením licencí.    Pokud nechcete přiřadit licenci, poštovní schránky je vypnutá, když poskytnuté lhůty končí (30 dní). Pokud chcete přiřadit licenci v Centrum pro správu Office 365, najdete v článku přiřazení nebo odebrání licence pro Office 365 pro firmy.

Dokončení úkolů, které se dělají po migraci

Po migraci poštovních schránek do Office 365 se musí udělat ještě nějaké úkoly.

 1. Vytvořte záznam DNS pro službu Automatická konfigurace, aby se uživatelé mohli do svých poštovních schránek snadno dostat:    Po migraci všech místních poštovních schránek do Office 365 můžete pro svoji organizaci Office 365 nakonfigurovat záznam DNS pro službu Automatická konfigurace a tím uživatelům umožnit snadno se připojovat ke svým novým poštovním schránkám Office 365 pomocí aplikace Outlook a mobilních klientů. Tento nový záznam DNS pro službu Automatická konfigurace musí používat stejný obor názvů, který používáte pro svoji organizaci Office 365. Když je třeba váš cloudový obor názvů cloud.contoso.com, záznam DNS pro službu Automatická konfigurace, který je potřeba vytvořit, je autodiscover.cloud.contoso.com.

  Pokud si necháte svůj Exchange Server, měli byste taky zkontrolovat, že záznam CNAME DNS automatické konfigurace odkazuje po migraci na exOffice365 v interní i externí DNS, aby se mohl klient aplikace Outlook připojit ke správné poštovní schránce.

  Poznámka :  V Exchangi 2007, Exchangi 2010 a Exchangi 2013 byste ještě měli nastavit Set-ClientAccessServer AutodiscoverInternalConnectionURI na hodnotu Null.

  K implementaci služby Automatická konfigurace pro Outlook a mobilní klienty používá Office 365 záznam CNAME. Záznam CNAME pro službu Automatická konfigurace musí obsahovat tyto informace:

  • Alias:    autodiscover

  • Cíl:    autodiscover.outlook.com

  Další informace najdete v článku Vytvoření záznamů DNS pro Office 365 při vlastní správě záznamů DNS.

 2. Vyřaďte z provozu místní servery Exchange Server:    Až ověříte, že všechny e-maily směřují přímo do poštovních schránek Office 365, a až už nebudete muset spravovat místní e-mailový systém a nebudete plánovat implementaci řešení jednotného přihlašování, můžete ze svých serverů odinstalovat Exchange a odebrat místní organizaci Exchange.

  Další informace najdete v těchto článcích:

  Poznámka : Vyřazení Exchange z provozu může mít neočekávané důsledky. Před vyřazením místní organizace Exchange doporučujeme kontaktovat podporu Microsoftu.

Napište nám komentář

Byly tyto kroky užitečné? Pokud ano, dejte nám to prosím vědět na konci tohoto tématu. Pokud ne a stále máte s migrací obsahu problémy, dejte nám to vědět a my podle vaší zpětné vazby naše kroky ověříme.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Co je potřeba vědět o přímé migraci e-mailu do Office 365

Způsoby migrace e-mailu do Office 365

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×