Propojili jste úkoly a následník se přestal hýbat

Příznaky

Propojili jste Úkol a Následník se přestal hýbat.

Příčina

Je několik možností:

  • Pokud úkol používá Skutečnost, například skutečné hodnoty jako Datum zahájení nebo dokončeno % práce, nemůže být úkol přesunut na dřívější dobu než je vlastní datum jeho zahájení. Pokud není zadán průběh a úkol má neflexibilní Omezení, toto omezení může mít přednost před Závislosti mezi úkoly.

    Příklad: Pokud má úkol omezení Zahájit po dni (včetně) nastavené na 1. července, je úkol svázán s tímto datem a nelze jej posunout na dřívější datum ani tehdy, když jeho Předchůdce skončí 28. června a následník by tedy mohl začít dříve než 1. července.

  • V aplikaci Project se při vytvoření úkolu přetažením ukazatele myši na diagramovou část Zobrazení Ganttův diagram vytvoří omezení Zahájit po dni (včetně) na úkol projektů, které jsou naplánovány od data zahájení. Projekty plánované od Datum dokončení mají na úkolech nastaveno omezení Dokončit před dnem (včetně).

  • Dokončení následníka nemá na propojení vliv.

  • Pokud ve svém projektu nastavíte možnost Přepočítání provádět na variantu Ručně, následník se nebude hýbat.

Řešení

  • Chcete-li nastavit omezení úkolu tak, aby bylo flexibilnější, vyberte úkol, klepněte na položku Informace o úkolu Obrázek tlačítka a vyberte kartu Upřesnit. V seznamu Typ omezení klepněte na možnost Co nejdříve. Aplikace Project pak naplánuje datum zahájení úkolu podle závislostí mezi úkoly.

  • Chcete-li upřednostnit závislosti mezi úkoly před neflexibilními omezeními pro všechny úkoly, klepněte v nabídce Nástroje na položku Možnosti a vyberte kartuPlán. V oddílu Možnosti plánování zrušte zaškrtnutí políčka Vždy jsou dodržena pevná data úkolů.

  • Chcete-li nastavit automatické výpočty, klepněte v nabídce Nástroje na položku Možnosti a vyberte kartu Výpočty. V oddílu Možnosti výpočtů pro aplikaci Microsoft Office Project vedle Přepočítání provádět klepněte na příkaz Ručně.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×