Propojení záznamů aplikace Business Contact Manager

Propojit záznamy znamená spojit záznamy tak, abyste mohli rychle zobrazovat související informace a měli přístup k souvisejícím záznamům. Jakmile jsou záznamy propojené, můžete propojený záznam snadno otevřít poklikáním na odkaz.

Tento článek popisuje, jak se propojují záznamy aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Informace o propojování položek historie komunikace, třeba schůzek nebo úkolů, se záznamy, najdete v tématu Sledování komunikace se zákazníky v aplikaci Business Contact Manager.

Co chcete udělat?

Propojení klienta s obchodním kontaktem

Propojení obchodního kontaktu s klientem

Propojení klienta nebo obchodního kontaktu s příležitostí nebo obchodním projektem

Propojení záznamu s marketingovou aktivitou pro účely sledování

Vzájemné propojení záznamů typu klienta a obchodního kontaktu je nepovinné. Příležitosti, obchodní projekty a položky historie komunikace musí být propojené s klientem nebo obchodním kontaktem. To znamená, že předtím, než budete moct uložit příležitost nebo obchodní projekt, je musíte propojit se záznamem typu klienta nebo obchodního kontaktu.

Marketingové aktivity, jako jsou třeba seznamy volání, jde propojit se záznamy tak, že zadáte název marketingové aktivity v poli Zahájil daného záznamu. Propojení marketingových aktivit se záznamy vám umožní sledovat návratnost investic dané marketingové aktivity. Prostřednictvím záznamů nebo zápisů o telefonním hovoru totiž máte možnost vidět míru kontaktu se zákazníkem a očekávaný zisk vzešlý z marketingové aktivity. Další informace o marketingových aktivitách najdete v tématu Marketingové aktivity v aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Propojení klienta s obchodním kontaktem

Klienta jde propojit s více obchodními kontakty.

Když propojíte záznamy se záznamem klienta, historie komunikace klienta zahrnuje všechny položky historie komunikace pro každý záznam, který je s klientem propojený.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Správa kontaktů.

 2. Klikněte na kartu Klienti.

 3. Udělejte jednu z následujících věcí:

  • Propojení klienta s obchodním kontaktem v pracovním prostoru Správy kontaktů    

   1. Klikněte na klienta, kterého chcete propojit.

   2. Na pásu karet ve skupině Úpravy klikněte na Vytvořit propojený obchodní kontakt.

   3. Udělejte jednu z následujících věcí:

    • Pokud chcete vytvořit nový typ záznamu obchodního kontaktu, klikněte na typ záznamu obchodního kontaktu a pak vyplňte formulář.

    • Pokud chcete vybrat stávající obchodní kontakt, klikněte na Vybrat stávající, klikněte na obchodní kontakt, který chcete propojit, a potom klikněte na Propojit.

     Další informace o tom, jak vybrat záznam, který chcete propojit, najdete v tématu Výběr záznamu aplikace Business Contact Manager, který chcete propojit.

  • Propojení klienta s obchodním kontaktem v otevřeném záznamu klienta    

   1. Poklikejte na záznam klienta, který chcete otevřít.

   2. V části Související kontakty klikněte na Přidat.

   3. V dialogu Vybrat obchodní kontakt k propojení s tímto klientem klikněte na obchodní kontakt, který chcete přidat.

    Tip : Můžete přidat víc obchodních kontaktů.

    Jak se dá vybrat víc záznamů?

    Sousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy SHIFT a kliknutím na první a poslední záznam skupiny, kterou chcete přidat. Nesousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy CTRL a kliknutím na jednotlivé záznamy. Všechny záznamy vyberete tak, že kliknete na jeden z nich a stisknete kombinaci kláves CTRL+A.

   4. Klikněte na OK.

   5. Pokud je ve formuláři klienta uvedených víc obchodních kontaktů, určete hlavní kontakt kliknutím na Primární.

Začátek stránky

Propojení obchodního kontaktu s klientem

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Správa kontaktů.

 2. Klikněte na kartu Obchodní kontakty.

 3. Poklikejte na obchodní kontakt, který chcete propojit s klientem.

  Poznámka : Obchodní kontakt jde propojit jen s jedním klientem.

 4. Udělejte jednu z následujících věcí:

  • Propojení stávajícího záznamu klienta s obchodním kontaktem    

   1. V části Propojený klient klikněte na Klient.

   2. V dialogu Vybrat klienta k propojení s tímto obchodním kontaktem klikněte na klienta a potom na Propojit s.

   3. Klikněte na OK.

    Další informace o tom, jak vybrat záznam, který chcete propojit, najdete v tématu Výběr záznamu aplikace Business Contact Manager, který chcete propojit.

  • Vytvoření záznamu klienta, který se automaticky propojí s obchodním kontaktem     

   1. Na pásu karet klikněte ve skupině Úpravy na Propojený klient a potom na Nový klient.

    Některá pole v záznamu klienta, třeba adresy firmy a webových stránek a telefonní čísla automaticky obsahují informace ze záznamu obchodního kontaktu.

    Poznámka : Obchodní kontakt, který propojujete, bude uvedený v záznamu klienta až záznam uložíte a zavřete.

   2. Zadejte ostatní informace do formuláře klienta a potom klikněte na Uložit a zavřít.

 5. V záznamu obchodního kontaktu klikněte na Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Propojení klienta nebo obchodního kontaktu s příležitostí nebo obchodním projektem

S typy záznamů klienta a obchodního kontaktu jde propojit víc záznamů příležitostí a obchodních projektů, včetně potenciálních zákazníků a libovolných vlastních typů záznamů. Všechny propojené příležitosti a obchodní projekty jsou uvedené na stránce Historie typů záznamu klienta a obchodního kontaktu.

Příležitost jde propojit jenom s jedním typem záznamu klienta nebo obchodního kontaktu.

Obchodní projekt jde propojit s více typy záznamů klienta a obchodního kontaktu, ale může mít jenom jednoho primárního klienta nebo obchodní kontakt. Historie komunikace obchodního projektu je zahrnutá i v historii typu záznamu primárního klienta nebo obchodního kontaktu.

Je několik způsobů, jak propojit klienty nebo obchodní kontakty s příležitostí nebo obchodním projektem. Tyto způsoby jsou uvedené v následujících postupech.

Začátek stránky

Propojení příležitosti nebo obchodního projektu s typem záznamu klienta nebo obchodního kontaktu

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Správa kontaktů.

 2. Klikněte na kartu Klienti, Obchodní kontakty nebo Potenciální zákazníci.

 3. Udělejte jednu z následujících věcí:

  • Propojení typu záznamu klienta nebo obchodního kontaktu s novou příležitostí nebo obchodním projektem v pracovním prostoru Správy kontaktů   

   1. Klikněte na klienta nebo obchodní kontakt, který chcete propojit s novým záznamem příležitosti nebo obchodního projektu.

   2. Na pásu karet ve skupině Přidat položku historie otevřete kliknutím na jedno z následujících tlačítek nový formulář příležitosti nebo obchodního projektu:

    • Příležitost.

    • Další a potom klikněte na Obchodní projekt.

  • Propojení nové příležitosti nebo obchodního projektu s otevřeným formulářem klienta nebo obchodního kontaktu    

   1. Poklikejte na klienta nebo obchodní kontakt, který chcete propojit.

   2. Na pásu karet ve skupině Přidat položku historie klikněte na jedno z těchto tlačítek:

    • Příležitost

    • Obchodní projekt.

 4. Zadejte informace do formuláře a potom klikněte na Uložit a zavřít.

 5. V záznamu klienta nebo obchodního kontaktu klikněte na Uložit a zavřít.

Tip : Dalším způsobem, jak propojit nový záznam příležitosti nebo obchodního projektu i další položky historie komunikace s klienty nebo obchodními kontakty, je přidání položky na stránce Historie příslušného záznamu. Na pásu karet klikněte v klientovi nebo obchodním kontaktu na Historie. Klikněte na Nový a potom klikněte na Příležitost nebo Obchodní projekt. Další informace o položkách historie komunikace najdete v tématu Sledování komunikace se zákazníky v aplikaci Business Contact Manager.

Aby šlo klienta nebo obchodní kontakt uložit, musí být propojení s existujícím záznamem příležitosti nebo obchodního projektu. Klienta nebo obchodní kontakt, se kterým jsou příležitost nebo obchodní projekt propojené, můžete změnit výběrem jiného klienta nebo obchodního kontaktu v záznamu.

Začátek stránky

Propojení obchodního projektu s klientem nebo obchodním kontaktem prostřednictvím příležitosti

Pod obchodním projektem si můžete představit seznam úkolů, které je potřeba splnit, abyste uzavřeli obchod nebo uspokojili zákazníka.

Když ve formuláři příležitosti propojíte obchodní projekt s klientem nebo obchodním kontaktem, obchodní projekt automaticky dostane stejný název jako příležitost.

Nový obchodní projekt se automaticky propojí se stejným klientem nebo obchodním kontaktem jako příležitost, ale můžete ho propojit i s jiným klientem nebo obchodním kontaktem.

Obchodní projekty jde propojit s mnoha klienty a obchodními kontakty, ale můžou mít jenom jednoho primárního klienta nebo obchodní kontakt. Jenom jeden obchodní projekt můžete mít stejný název jako příležitost.

Vytvoření obchodního projektu z příležitosti vám může pomoct sledovat úkoly, které je potřeba dokončit, abyste mohli uzavřít obchod.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Prodej.

 2. Na kartě Příležitosti klikněte na příležitost, pro kterou chcete vytvořit související obchodní projekt.

 3. Udělejte jednu z následujících věcí:

  • Na pásu karet ve skupině Úpravy klikněte na Vytvořit obchodní projekt.

  • Poklikejte na záznam příležitosti a potom klikněte na Vytvořit projekt.

 4. Zadejte nebo vyberte informace v dialogu Vytvořit obchodní projekt a potom klikněte na OK.

 5. Ve formuláři obchodního projektu zadejte požadované informace a klikněte na Uložit a zavřít.

 6. Pokud je otevřený formulář příležitosti, klikněte na Uložit a zavřít.

  Obchodní projekt je uvedený na stránce Historie klienta nebo obchodního kontaktu, který je s obchodním projektem propojený. Obchodní projekt není uvedený na stránce Historie formuláře příležitosti.

Poznámka : Pokud chcete do obchodního projektu přidávat úkoly, musíte otevřít propojeného klienta, obchodní kontakt nebo samotný obchodní projekt. Obchodní projekt otevřete z propojeného klienta nebo obchodního kontaktu poklikáním na klienta nebo obchodní kontakt v záznamu příležitosti. Na pásu karet klikněte na tlačítko Historie a potom poklikejte na obchodní projekt.

Začátek stránky

Propojení záznamu s marketingovou aktivitou pro účely sledování

Záznamy můžete propojit s marketingovými aktivitami, jako jsou seznamy volání a hromadné e-mailové zprávy, a sledovat počet a typ záznamů, které jsou výsledky dané aktivity. To umožňuje měřit účinnost marketingové aktivity.

Když propojíte záznam s marketingovou aktivitou, můžete aktivitu ze záznamu otevřít a získat informace o aktivitě, jako třeba kdo další tuto aktivitu obdržel.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na některou z těchto složek a zobrazte tak příslušný pracovní prostor:

  • Správa kontaktů.

  • Prodej.

 2. Klikněte na kartu obsahující záznam, který chcete sledovat v marketingové aktivitě.

 3. Poklikáním tento záznam otevřete.

 4. Ve formuláři klikněte na tlačítko Zahájil.

 5. V případě potřeby v seznamu Typ položky klikněte na Všechny marketingové aktivity nebo klikněte na typ marketingové aktivity.

 6. Klikněte na marketingovou aktivitu a potom na Propojit s.

 7. Klikněte na OK.

  Další informace o tom, jak vybrat záznam, který chcete propojit, najdete v tématu Výběr záznamu aplikace Business Contact Manager, který chcete propojit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×